Използването на изкуствен интелект бързо се превръща в норма на работното място, но някои служители все още се притесняват, ако колегите им разберат за това.

AI компанията Anthropic и платформата за управление на трудови дейности Asana публикуваха новия си доклад „Състояние на изкуствения интелект на работното място през 2024 г.“, в който са анкетирани 5007 служители от САЩ и Великобритания относно мнението им за използването на изкуствен интелект на работното място.

Служителите с познания в технологията могат да бъдат описани като експертни кадри с „бели якички“, които използват аналитични умения. Установено е, че над една четвърт от тях се притесняват, че ще бъдат възприемани като „мързеливи“, ако използват AI на работното място.

Други 23% са заявили, че се страхуват да не бъдат обявени за „измамници“, защото използват AI на работното място.

Една трета се притесняват, че изкуственият интелект ще ги замени напълно на работните им места.

Това отчасти се дължи на факта, че компаниите не предоставят ясни насоки за използването на AI, коментира за CNBC Ребека Хиндс, ръководител на Лабораторията за иновации в работата на Asana.

„Именно там виждаме страха от възприемането на това като проява на мързел, от възприемането на усещането за измама в средата, в която хората се чувстват овластени да използват изкуствен интелект“, допълва тя.

Приемането на генеративен изкуствен интелект на работното място се е увеличило както в САЩ, така и във Великобритания.

В САЩ 57% от служителите използват ежеседмично генеративни инструменти за изкуствен интелект, което е скок спрямо 46% само преди 9 месеца. В Обединеното кралство 48% използват такива инструменти в сравнение с 29% по-рано за същия период. Около 60% от служителите и в САЩ, и във Великобритания очакват да използват генеративен AI още повече през следващите шест месеца.

Високият процент на внедряване се дължи до голяма степен на подобрената производителност – 69% от анкетираните съобщават за това. Сред тях нараства ентусиазмът да включат изкуствения интелект в работата си, но не се чувстват особено подкрепени от компаниите си за това.

Преобладаващата част от 82% от работниците казват, че тяхната компания не е осигурила никакво обучение за служителите относно използването на генеративен AI. Тази липса на комуникация може да е причина за притесненията им дали е приемливо да използват AI на работното място.

Според Хиндс освен включването на политики относно изкуствения интелект, компаниите трябва да обяснят и как той ще промени ролите на работниците.

„Компаниите не разглеждат достатъчно внимателно и значението на принципите, така че не само какво ви е позволено да правите с технологията, но и какво основно цели технологията и каква е стойността за конкретната работа. Как си представяме новата си роля на човек заедно с тазитрансформираща технология?“, допълва експертът.

Същевременно има и разминаване между ръководителите и отделните служители по отношение възприемането на използването на изкуствен интелект. Според проучването почти една четвърт от ръководителите са заявили, че компанията им има определен бюджет за инвестиране в генеративни инструменти с AI за служителите, но само 9% от работниците са заявили същото.

Освен това над две трети от ръководителите са ентусиазирани от използването на технологията на работното място, но само половината от служителите казват същото – като опасенията за заместването на човешкия ресурс са водещи.

Хиндс допълва, че тези страхове са най-силно изразени в компаниите в ранните етапи на внедряване на AI.

„Компаниите на четвърти и пети етап, които са започнали да прилагат насоки, позиционират изкуствения интелект като партньор в екипа, а не като инструмент. Именно тогава виждаме, че предразсъдъците наистина намаляват“, допълва експертът.

В крайна сметка, когато компаниите предоставят повече ресурси и обучение, служителите могат да използват AI в „по-психологически безопасна“ среда, смята Хиндс.