През 2023 г. потреблението на изкопаеми горива и енергийните емисии в световен мащаб са достигнали рекордни стойности, въпреки че делът на първите в глобалния енергиен микс леко намалява, става ясно от статистическия доклад за световната енергетика, публикуван в четвъртък.

Нарастващото търсене на изкопаеми горива въпреки увеличаването на възобновяемите енергийни източници може да се окаже пречка за прехода към нисковъглеродна енергетика, тъй като повишаването на глобалната температура достига 1,5C - прагът, отвъд който според учените въздействията като много високи температури, суша и наводнения ще станат по-екстремни.

"Надяваме се, че този доклад ще помогне на правителствата, световните лидери и анализаторите да продължат напред, с ясна представа за предизвикателството, пред което са изправени", коментира пред Reuters Ромен Дебаре от консултантската компания Kearney.

Миналата година беше първата пълна година на пренасочване на руските енергийни потоци от Запада след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г., а също и първата пълна година без големи ограничения на движението, свързани с пандемията от COVID-19.

В доклада се посочва, че общото световно потребление на първична енергия е достигнало исторически връх от 620 екзаджаула (EJ), като емисиите за първи път са надхвърлили 40 гигатона CO2.

"През годината, в която видяхме, че приносът на възобновяемите енергийни източници достигна нов рекорден връх, постоянно нарастващото световно търсене на енергия означава, че делът, идващ от изкопаеми горива, остава почти непроменен", посочва Саймън Върли от консултантската компания KPMG.

В доклада се отчитат променящите се тенденции в използването на изкопаеми горива в различните региони. В Европа например делът на енергията от изкопаеми горива е спаднал под 70% за първи път от индустриалната революция насам.

"В развитите икономики наблюдаваме признаци на пик на търсенето на изкопаеми горива, което контрастира с икономиките в Глобалния юг, за които икономическото развитие и подобряването на качеството на живот продължават да стимулират растежа на изкопаемите горива", акцентира главният изпълнителен директор на Energy Institute Ник Уейт.

Браншовата организация, заедно с консултантските компании KPMG и Kearney, публикува годишния си доклад за втора поредна година, след като пое функциите от BP, която доскоро правеше този анализ, еталон за специалистите в областта на енергетиката, от 50-те години на миналия век. В доклада се посочва, че през 2023 г. почти целият ръст на търсенето в Индия се дължи на изкопаемите горива, докато в Китай използването им се е увеличило с 6% до нов връх. Но на Китай се пада и повече от половината от глобалното увеличение на производството на енергия от възобновяеми източници през миналата година.

"Китай е добавил повече възобновяеми енергийни източници, отколкото държавите в останалата част от света, взети заедно, което е забележително", казва Вирли от KPMG.

Ето някои акценти от доклада за 2023 г:

Потребление

През 2023 г. световното търсене на първична енергия се е увеличило с 2% спрямо 2022 г. и е достигнало 620 EJ. Потреблението на изкопаеми горива се е увеличило с 1,5% до 505 EJ, които представляват 81,5% от общия енергиен микс - с 0,5% по-малко от 2022 г.

Използването на изкопаеми горива не се е увеличило в нито една европейска държава, а производството на електроенергия е нараснало с 2,5%, което е леко увеличение спрямо ръста от 2,3% през предходната година.

Производството на енергия от възобновяеми горива (с изключение на хидроенергията) е нараснало с 13% до нов рекорден ръст от 4 748 тераватчаса (TWh), а делът на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс (без хидроенергията) е 8% - увеличение спрямо 7,5% в доклада за 2022 г.

Петрол

Потреблението на петрол надхвърля 100 млн. барела дневно през 2023 г. за първи път в историята, след като нараства с 2% на годишна база. Производството в САЩ нараства с 9% на годишна база.

През миналата година Китай изпреварва САЩ като страната с най-голям капацитет за рафиниране в света - 18,5 млн. барела дневно, въпреки че обемите на рафиниране все още изостават с 82% натоварване спрямо 87% в САЩ.

Световното потребление на бензин достига 25 млн. барела дневно през миналата година, което е малко над нивото отпреди пандемията през 2019 г.

Производството на биогорива отбелязва ръст от 8% до 2,1 млн. барела дневно през 2023 г., благодарение на скока в САЩ и Бразилия. На САЩ, Бразилия и Европа се падат 80% от световното потребление на биогорива.

Природен газ

През 2023 г. производството и потреблението на природен газ в световен мащаб остават сравнително непроменени на годишна база. Доставките на втечнен природен газ нарастват с почти 2% до 549 млрд. куб. м., като САЩ изпреварват Катар като водещ световен доставчик на втечнен природен газ след 10% увеличение на производството.

Общото търсене на газ в Европа през 2023 г. намалява със 7% на годишна база, а делът на Русия в доставките за Европа е едва 15%, в сравнение с 45% през 2021 г.

Въглища

Потреблението на въглища достига нов връх от 164 EJ през 2023 г., което е с 1,6% повече на годишна база, благодарение на Китай и Индия. Потреблението на въглища в Индия надхвърля това на Европа и Северна Америка, взети заедно.

Потреблението на въглища в САЩ е намаляло със 17% през 2023 г. и е спаднало наполовина през последното десетилетие.

Възобновяема енергия

Рекордно високият дял на производството на енергия от възобновяеми източници се дължи на по-големия вятърен и соларен капацитет, като през 2023 г. добавените мощности в тези две категории са с 67% повече, отколкото през 2022 г.

Цели 74% от нетния ръст на общото производство на електроенергия идва от възобновяеми източници, като на Китай се падат 55% от всички добавени възобновяеми енергийни източници през 2023 г. и 63% от новия глобален вятърен и соларен капацитет.

Емисии

Емисиите нарастват с 2% на годишна база и надхвърлят 40 гигатона. Това се случва въпреки лекия спад на дела на изкопаемите горива в енергийния микс, тъй като тези в рамките на категорията на изкопаемите горива стават по-интензивни, след ръста в употребата на петрол и въглища.

В доклада се отбелязва, че от 2000 г. насам емисиите от енергетиката са се увеличили с 50%.