Производството на вятърна и слънчева енергия в Европейския съюз се е увеличило с 46% от 2019 г., когато настоящата Европейска комисия встъпи в длъжност, до 2023 г., измествайки една пета от производството на енергия от изкопаеми горива в блока, показва доклад на мозъчния тръст Ember.

Комисията предложи цел за 45% дял на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс до 2030 г. Тази цел обаче е под известно напрежение, тъй като проучванията за изборите за Европейски парламент, които ще се проведат на 6-9 юни, сочат, че основните проевропейски групи около политическия център - дясноцентристи, левоцентристи, зелени и либерали - ще имат по-малко мнозинство от сегашното, докато крайната десница ще отбележи ръст. Макар че много от политиките на ЕС за ограничаване на емисиите на парникови газове вече са въведени, някои закони подлежат на преразглеждане през следващите пет години и прокарването на по-амбициозно законодателство може да се окаже по-трудно.

От 2019 г. насам вятърният и слънчевият капацитет в ЕС се е увеличил с 65%. Вятърният капацитет е нараснал с 31% до 219 гигавата (GW) през 2023 г., докато слънчевият се е увеличил повече от два пъти до 257 GW, което се равнява на инсталирането на повече от 230 000 слънчеви панела всеки ден през четирите години, се казва в доклада Без това разширяване производството на електроенергия от изкопаеми горива щеше да намалее едва с 1,9% (21 TWh) вместо с 22%, тъй като по-ниското търсене на електроенергия беше компенсирано от намаляването на производството от други чисти енергийни източници.

„В момента ЕС разполага с повече вятърни и слънчеви централи от всякога, като по този начин производството на електроенергия от въглища и газ е спаднало до исторически ниски нива“, коментира пред Reuters Сара Браун, програмен директор за Европа в Ember. „Сега ЕС е в разгара на историческа, постоянна промяна от зависимостта от изкопаеми горива за производство на енергия.“

Допълнителните мощности за слънчева и вятърна енергия са спомогнали делът на общите възобновяеми енергийни източници да достигне 44% от електроенергийния микс на ЕС през 2023 г. спрямо 34% през 2019 г. В същото време намаляването на производството на електроенергия от въглища и газ е довело до намаляване на дела на производството на електроенергия от изкопаеми горива от 39% на 32,5%.

Политики на ЕС за възобновяемите източници

ЕС прилага няколко политики за насърчаване на развитието и внедряването на възобновяеми енергийни източници. Те имат за цел да намалят зависимостта на блока от изкопаемите горива, да смекчат изменението на климата и да постигнат дългосрочните цели за декарбонизация. Ето някои основни аспекти на действащите политики:

Блокът си е поставил за цел до 2030 г. поне 32% от енергията да идва от възобновяеми източници. Тази цел беше преразгледана нагоре до 45% в плана REPowerEU, който е свързан с мисията за бързо намалявана на зависимостта на съюза от руските изкопаеми горива. ЕС се стреми също така да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници в транспортния сектор, отоплението и охлаждането, както и в промишлеността.

Директива за енергията от възобновяеми източници (RED)

Директивата за възобновяемата енергия (RED) определя общи правила за насърчаване на чистата енергия и установява задължителни цели в целия ЕС. Директивата претърпя изменения, като в последната версия (RED II) е определена цел от 40% енергия от възобновяеми източници до 2030 г., която се очаква да бъде допълнително увеличена до 45%.

С RED II се въвежда и концепцията за гаранции за произход, която гарантира, че доставчиците и потребителите на електроенергия могат да документират и отчитат произхода на енергията от възобновяеми източници.

Стратегия за слънчевата енергия

ЕС стартира специална стратегия за слънчевата енергия, за да ускори внедряването на фотоволтаиците. Целта е до 2025 г. да бъдат внедрени над 320 GW нови фотоволтаични мощности, а до 2030 г. - почти 600 GW.

Вятърна енергия

Вятърната енергия е зрял и конкурентоспособен възобновяем енергиен източник в ЕС и играе ключова роля за постигането на целите на блока за възобновяема енергия.

Биомаса и биогорива

Очаква се биомасата и биогоривата да останат важни възобновяеми енергийни източници в ЕС, особено в транспортния сектор.

Стратегия за отопление и охлаждане

ЕС стартира и стратегия за отопление и охлаждане, за да се справи със значителното количество енергия, използвано от сградния сектор и промишлеността. Тя има за цел да увеличи използването на възобновяема енергия в комуналните системи.

Развитие на инфраструктурата и мрежите

ЕС инвестира в трансгранични проекти за енергийна инфраструктура, за да подкрепи интегрирането на възобновяемите енергийни източници в мрежата и да повиши енергийната сигурност.

Европейска зелена сделка

Европейската зелена сделка е амбициозна стратегия за растеж, която има за цел да превърне Европа в първия климатично неутрален континент в света до 2050 г. Това включва намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

План REPowerEU

Планът REPowerEU е съвместен европейски план за действие, който има за цел бързо да намали зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива. Той включва мерки като увеличаване на целта на ЕС за възобновяема енергия до 2030 г., ускоряване на въвеждането на фотоволтаична енергия и въвеждане на Европейската инициатива за слънчеви покриви.

Всички тези политики показват ангажимента на ЕС да премине към нисковъглеродна икономика и да намали зависимостта си от изкопаеми горива.