Жените днес съставляват 50% от работната сила в най-голямата световна икономика - САЩ. Те носят основната част от доходите в 4 от 10 американски семейства, а 40% от работещите дами са на ръководна или друга квалифицирана позиция.

Какво не достига на дамите за успех в сферата на финансите?

Според експерти те трябва да поработят в следните 5 области:

Увереност

В дългосрочен план жените осъществяват по-добра възвращаемост на инвестициите си от мъжете, но в краткосрочен период им липсва увереност.

Обикновено е нужно да се случи някакво събитие, което да подтикне жената да инвестира, като сключване на брак, например. Мъжете, от друга страна, започват да инвестират много по-рано. Голяма част от дамите разчитат на съпрузите си за управление на финансите.

Помнете обаче, че при 9 от 10 жени има момент в живота, когато се налага сами да се справят с осигуряването си, така че колкото по-рано започнете, толкова по-добре.

Преговори

Мъжете инициират преговори за по-добри условия около 4 пъти по-често от жените. Около 20% от дамите (22 милиона жени в САЩ) казват, че никога не преговарят за по-добри условия.

Под преговори се има предвид разговори за повишение на заплата, за получаване на по-добра цена, условия и др.

Проучвания показват, че дамите плащат с 47% повече за стоки и услуги, в сравнение с мъжете, точно защото по-рядко се пазарят.

Доходите

Докато младите дами печелят колкото мъжете, че и повече в големите градове, то няколко години по-късно те попадат в друга графа.

В САЩ неомъжените жени до 30 години печелят средно по 27 000 долара на година, което е с 8% от мъжете в тази възрастова група. Веднъж сключат ли брак обаче, те тръгват надолу по стълбицата на кариерата. Омъжените жени получават около 80% от това, което вземат мъжете на съответните позиции. Това може да се опише така - жените трябва да работят 6-дневна работна седмица, за да получат това, което мъжете изкарват за 5-дневна.

Харчене

Всеизвестен факт е, че жените правят повече непланирани и импулсивни покупки.

Пенсиониране

87% от пенсионерите в САЩ, които живеят в бедност, са жени.

25% от жените в САЩ фалират до два месеца след смъртта на съпруга си.

Статистиката показва, че около 75% от жените са вдовици на възраст 56 години, така че дами, не занемарявайте пенсионното си осигуряване!