В условията на непрестанно повишение в цената на бензина, на фона на продължаващото поскъпване на петрола, въпроса как да се пести от бензин е по-актуален от всякога. Често обаче, тук се излиза от здравата логика и се дават съвети, които дори могат да ви вкарат в допълнителен разход.

Ето и пет такива, които определено могат да бъдат поставени в графата митове, според финансовото издание Yahoo! Finance.

1. Устройства за регулиране на въздушната струя в двигателя

Такива струват над 90 долара, а производителите им твърдят, че се подобрява енергийната ефективност, като се увеличава подаването на въздух при изгарянето на горивото в двигателя.

Изследвания и тестове на Consumer Reports на няколко вида устройства стига до извода, че не се регистрира сериозно повишение на изминатите километри с едно и също количество гориво, чрез използването на подобна технология.

Вярно е, че подобна технология може значително да повиши мощността на съответното возило, като по този начин може дори да се повиши разхода на гориво. Освен това въвеждането на тази технология е свързано със средства за нейното закупуване и монтиране.

2. Горивни добавки

На теория добавянето на специални добавки, за които се твърди че са специално разработени научни формули, би следвало да води до намаляване на разхода на гориво.

На практика обаче, няма научни доказателства за това. Така шофьорите на чисто доверие приемат, че купуват нещо което ще им позволи да пестят от гориво.

Друг факт е, че ако имаше подобни формули, то най-вероятно някоя производител на горива щеше да ги добавя към своите горива с цел да повиши пазарния си дял.

3. Горива с по-високо октаново число

Съществува теория, че зареждането на подобно гориво значително подобрява енергийната ефективност на автомобилите.

На практика това е вярно, но само за определени автомобили, специално създадени да използват подобен род горива. И тъй като става въпрос за изключително малък процент возила, то това е мит за масовия потребител на горива.

Така собствениците на Toyota Corolla например, притежават автомобил със система ECU (engine control unit), която е програмирана да задвижва автомобила въз основа на октановите нива в обикновения бензин. Увеличаването на тези нива, дали със зареждането на премиен бензин, или с добавки към горивото, може на практика да направи автомобила дори по-слабо ефективен.

Най-значителната загуба в този случай обаче, са допълнителни стотинки, които се плащат за литър подобно гориво.

Всъщност хората, които могат да си позволят автомобил изискващ само бензин от по-висок клас, едва ли се притесняват от цената на горивото по бензиностанциите.

4. Напомпани гуми

Съществува теория, че добре напомпените гуми, създават по-малко работа за двигателя, поради по-слабото сцепление и от там водят до пестене на гориво.

Подобни гуми обаче, се износват значително по-бързо и всичките спестени средства, дори и повече отиват за по-ранната им подмяна.

От друга страна шофьорите не бива да забравят, че с подобни гуми намаляват сигурността си, поради по-трудното спиране и по-дългия спирачен път, именно поради по-слабото сцепление.

5. Спиране на климатика

Много хора съветват да се пести от климатик, тъй като ползването му е свързано с повишен разход на гориво и да се шофира на отворени прозорци.

Освен загубата на комфорт обаче, шофирането с отворени прозорци е свързано дори с по-голям разход на гориво от това с включен климатик. Причината е, че се нарушава динамичността на автомобила и се повишава съпротивлението, което е свързано с по-голям разход на гориво за поддържане на скоростта.