Повече от 3 500 банкери в Европа са заработили по 1 млн. евро или повече през миналата година, след голям скок в броя им на континента и във Великобритания. На Острова броят на банкерите е бил 12 пъти по-голям този в която и да е друга страна.

Данните на европейския банков регулаторен орган показват, че базираните в Лондон банкери лесно щяха да надхвърлят тавана на бонусите, който влиза в сила в Европа през следващата година. Бонусите на най-добре печелещите банкери са били близо четири пъти по-големи в сравнение със заплатите им.

Европейският съюз се опитва да ограничи прекалено високото заплащане и от 2014 г. бонусите на банкерите няма да могат надхвърлят годишната заплата или да са два пъти по-големи от нея, ако акционерите гласуват за това.

Последните данни от банковия регулатор показват, че 3 529 банкери в ЕС са заработили поне по 1 млн. евро през 2012 г. като броят им е с 11% по-голям от 2011 г.

Общо 2 714 от тези високо платени банкери са във Великобритания, което е увеличение от 11% на годишна база и затвърждава статута на Лондон на световен финансов център.

Данните показват, че банки най-вече във Великобритания и Франция трябва да коригират заплащането си, за да могат да спазят новите правила, защото в момента някои от тях плащат бонуси, които надхвърлят близо четири пъти заплатите.

Поне 10 000 банкери, повечето от които в Лондон, ще бъдат засегнати от новите тавани на бонусите. Банки като Barclays, Deutsche Bank и HSBC се очаква да намалят бонусите и да увеличат заплатите, за да спазят новите правила.

От британските банкери, които печелят по над 1 млн. евро 2 188 работят в инвестиционното банкиране, 62-ма са в банкирането на дребно, 198 в управлението на актив, а 266 в друго сфери.

Общо 212 банкери в Германия са получили по над 1 млн. евро през миналата година, или с 25% повече от 2011 г.

Също толкова добре заплатените банкери във Франция са били 177 и 109 в Италия.

В Испания, която трябваше да ползва спасителни средства за банките си, банкерите, които печелят по над 1 млн. евро една намаля с 20% до 100. Средното заплащане не тези 100 обаче е било 2.2 млн. евро – по-високо в сравнение с Великобритания и Германия.

Някои страни като Чехия и Естония не могат да се похвалят толкова добре печелещи банкери, докато в Полша е имало седем.

Ирландия, която почти фалира заради банковата криза, е имала 16 души със заплащане пот по над 1 млн. евро, в сравнение с 21 година по-рани. Кипър е имал три, Гърция един.

Данните са за служители, които работят в съответната страна, а не по седалище на банката, което означава, че данните за Великобритания включват добре платените банкери от международни банки като Goldman Sachs и JPMorgan.