Новият панел в десетото издание на Шумът на парите ще ни запознае с новостите в образованието, желанията на големите работодатели и ключовите умения, които трябва да притежаваме, за да успеем в следващите години.

Днес, а също и в следващите дни, ще ви представим част от лекторите, които ще се включат в дискусията, която е планирана за 17 април от 11.30 часа в зала 6 на НДК.

Доц. д-р Теодор Седларски е декан на Стопанския факулфет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, традиционно заемащ челните позиции в рейтинговата система на българските университети в направленията Икономика и Администрация и управление.

През последните години Стопанският факултет на СУ затвърди репутацията си на предпочитан партньор на бизнеса в системата на българското висше образование при съвместното разработване и предлагане на съвременни учебни програми и дисциплини, ориентирани към специфични потребности от знания в областта на икономиката, мениджмънта, финансите, счетоводството и одита, управленските информационни системи, анализа на големи данни, вътрешното и социалното предприемачество..

От януари до май 2017 г. е министър на икономиката в служебното правителство на България.

Доц. Седларски е член на Надзорния съвет на София Тех Парк. Академичен директор е на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ "Св. Климент Охридски", асоцииран с Института за стратегии и конкурентоспособност към американския университет Харвард.

Ръководи Центъра за икономически теории и стопански политики (ЦИТСП) към СУ "Св. Климент Охридски" и е съпредседател на Френско-германския център за приложни изследвания по икономика и управление към СУ "Св. Климент Охридски".

Автор е над 40 научни публикации, като сред последните му книги са “Икономически теории (История на икономическата мисъл)”, “Институционални аспекти на пазара”, “Нова институционална икономика”, “Международна икономика” (в съавторство с Херман Албек).

Научните интереси на доц. Седларски са в областта на съвременните изследователски полета на поведенческата икономика, икономиката на щастието, политическата икономия на социалния статус, институционалната икономика.

Заема се с инициативата „Твоето бъдеще е тук. Успехът е в България“ като член на Борда на настоятелите, защото вярва, че качественото образование е устойчивият път към икономически просперитет на страната.

Шумът на парите е с безплатен вход за присъствие. Повече за събитието можете да научите на страницата на форума, както и във Фейсбук.