Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в която членуват 38 страни, изчисли средния брой часове, през които хората работят.

Последните налични данни от 2020 г. рисуват картина на стандартната работна седмица в различни държави по света - от Италия до Исландия.

Според ОИСР страната с най-кратка работна седмица е Холандия - с едва 29.5 работни часа за седемдневен период. Разбито по дни, това означава четиридневна работна седмица със само 7.37 работни часа на ден.

Следва Дания с 32.5 работни часа седмично, след това се нарежда Норвегия с 33.6. В Швейцария на седмица се работи средно по 34.6 часа. Тя е следвана от Австрия, Белгия и Италия, чието население се труди по 35.5 часа седмично.

В кои държави е въведена 4-дневна работна седмица и какви са резултатите?И работодателите, и техните служители преосмислиха значението на гъвкавостта и ползите от нея на работното място

САЩ попадат в средата на класацията с 38.7 работни часа на седмица - малко под 40-часовия стандарт.

Държавата от ОИСР с най-дълга работна седмица е Колумбия със средно 47.6 работни часа всяка седмица, следвана от Турция с 45.6 и Мексико със средно 44.7 часа работа седмично.

Данните на ОИСР се основават на обичайните средни работни часове на седмица, прекарвани от служителите на основната им работа. За България няма налични данни.