Първичното публично предлагане на Bee Smart Technologies е успешно. Компанията, която разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти, набра търсените 1.2 милиона лева, информира Българска фондова борса (БФБ).

„Инвеститорите виждат голям потенциал в иновационните компании от хранителната индустрия. Това пролича ясно от силната подкрепа, която те показаха днес за Bee Smart Technologies “, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Борсата допусна до търговия временна емисия акции, издадена от Bee Smart Technologies с цел осъществяване на първично публично предлагане на 43 636 бр. акции.

Bee Smart Technologies е втората компания oт хранителната индустрия, която прави успешно IPO на пазар beam след Smart Organic.