През следващите 12 месеца бизнесът ще има нужда от 205 548 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления. Това е с 6,1% повече или с близо 12 000 повече спрямо предходната година, показва проучване на Агенция по заетостта за потребностите на работодателите от работна сила, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Националното представително изследване обхваща 378 675 активни предприятия в страната. Агенцията събира работодателските нагласи с активното съдействие на Комисиите по заетост към 28-те Областни съвета за развитие.

45 820 фирми заявяват, че ще търсят нов персонал през следващата година. В сравнение с допитването през септември-октомври 2021 г. техният брой е намалял с 1 136 или с 2,8%.

През следващите 12 месеца работодателите ще търсят 111 040 специалисти с квалификация, придобита в професионалното обучение и образование. Сред най-търсените специалисти ще са шивач, машинен оператор, строител, готвач, оператор в дървопреработването, сервитьор-барман, заварчик, оперативен счетоводител, работник в хранително-вкусовата промишленост, шлосер.

От други 45 954 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес. Шофьор, учител, медицинска сестра, и лекар продължават да заемат челното място сред най-търсените от работодателите специалисти в професии, за които се изисква висше образование или правоспособност. В сравнение с предходната година броят на търсените висшисти е нараснал с 2 244 или с 5,1%.

Освен това 48 554 работници без специалност ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като броят им спрямо година по-рано е с близо седем хиляди повече. Според проучването в средносрочен план, т.е. в близките три до пет години, търсените специалисти с висше образование ще бъдат 123 284 души или 4,3% от наетите по трудово и служебно правоотношение. Най-търсени ще бъдат специалистите, завършили специалностите педагогика, медицина, икономика, информатика и компютърни науки, електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, администрация и управление, комуникационна и компютърна техника.

През следващите три до пет години българският бизнес ще се нуждае и от 148 485 специалисти със средно образование. Търсенето на специалисти със средно образование най-често ще е в областта на търговията на едро и дребно, строителството, машиностроенето, металообработването и металургията, както и счетоводството и данъчното облагане.

Пловдив е областта, където ще се очаква да бъдат наемани най-много работници и специалисти – 24 720, което е 12% от всички заявени в страната потребности.

В 16 области се отчита ръст на заявените потребности от работна сила спрямо година по-рано. Най-съществено нарастват нуждите от работници и специалисти в област Стара Загора – 2,4 пъти. Следват областите Силистра – 2,2 пъти, Варна – 1,9 пъти, Кюстендил – 1.8 пъти. На другия полюс са областите Плевен, Ямбол и Видин, където потребностите се свиват почти двойно спрямо 2021 г.

В проучването на потребностите на работодателите са обхванати пропорционално предприятия с различна численост – от микропредприятия, с по-малко от 10 души персонал, до големи предприятия с над 250 души. Според икономическата дейност най-голям е делът на анкетираните предприятия от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” (37,4%), следват предприятията в сектор „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” с 15,4% представителност, а на трето място е сектор „Индустрия” с 13,2%.