С началото на новия век технологиите започнаха да навлизат все по-дълбоко в ежедневието на потребителите. С времето тази тенденция се прехвърли и към бизнеса и той става все по-дигитализиран с всяка изминала година. По всичко личи, че тази посока на развитие няма да се промени, доказателство за което е и 14-то издание на доклада на консултантската компания Deloitte за настоящето и бъдещето на технологиите “Tech Trends 2023”.

От консултантската компания посочват, че историята на ИТ е постоянна еволюция на иновации в областта на взаимодействието, информацията и изчисленията - трите основи на съвременните компютри, и очертават шест основни тенденции на технологичното развитие през следващите 12 месеца, а и след това.

Потапящ интернет за бизнеса

Откакто се появява за първи път терминът „метавселена“ през 1992 г., виртуалните светове придобиват огромна популярност най-вече сред геймърите и производителите на игри. Пандемията също изигра роля на катализатор за развитието на технологичната концепция на потребителско ниво, но загатна и за нейните възможности в корпоративна посока.

Предприятията са удвоили усилията си в областта на виртуалните светове, като през изминалата година инвестициите в рисков капитал в сферата достигат десетки милиарди. Анализаторите изчисляват пазара на 800 милиарда долара до 2024 г. и съветват бизнес лидерите да не разглеждат метавселената като „заместител на личните преживявания, а като обогатена алтернатива на електронната си поща, текстовия чат и главите в квадратни кутии“.

„През следващите няколко години виртуалните интерфейси вероятно ще продължат да се превръщат от технология-играчка в инструмент, тъй като компаниите изграждат бизнес модели, основани на възможностите, предоставени от "неограничената реалност". Иновативните компании, които използват такива, вероятно ще намалят разходите си, ще увеличат ангажираността на клиентите и ще станат пионери на един изцяло нов пазар, който идва с много обещания“, посочват от Deloitte.

Инвестициите в имот в метавселената - между ползите и рисковетеВиртуалният свят изглежда необятен като възможности, но има своите специфики и неясноти

Доверие към изкуствения интелект

Изкуственият интелект (AI) вече доказва своята несъмнена стойност, но заедно с това бизнесът все по-често си задава въпроса как до го използва по възможно най-добрия начин. Често отговорът се свежда до това доколко служителите и крайните потрбители се доверяват на инструментите с изкуствен интелект.

Според доклад, цитиран от Deloitte, въпреки че 73 % от предприятията казват, че AI е от решаващо значение за техния успех, много малко от тях се доверяват на подобни системи при изпълнението на критични задачи. 41% от технологичните лидери са загрижени за етичността на инструментите, които компанията им използва, а 47% от бизнес лидерите имат опасения относно прозрачността.

Затова и през 2023 г. компаниите ще акцентират върху механизми за повишаване на доверието, които са свързани основно с прозрачност на използваните за обучение данни, обяснимост на алгоритмите и надеждност на AI.

Овладяване на хаоса в многооблачните среди

За да опростят управлението на мултиоблачните среди, предприятията започват да се обръщат към ново ниво на виртуална и автоматизирана инфраструктура, която им предлага единна точка за управление, посочват от Deloitte и добавят:

„Приемането на стратегии за многооблачни среди - използване на комбинация от облачни платформи и доставчици – от страна на предприятията продължава да расте. Но въпреки че осигуряват специализирани възможности и оптимизирани цени, приложенията и работните натоварвания могат да се окажат предизвикателство за проектиране и управление заради сложността на работата с разнородни платформи, услуги и интерфейси“.

Според анализаторите 2023 г. ще бъде добра за развитието на подходът, известен като метаклауд, който включва изграждане на слой на съвместимост, който осигурява достъп до общи услуги като съхранение и изчисления, изкуствен интелект, данни, сигурност, операции, управление и разработване и внедряване на приложения.

Дистанционната работа ще промени географията на дребния бизнесТрудно е да бъде предсказано бъдещето на градовете. Дистанционната работа се превръща в новото нормално в бизнес отношенията

Гъвкавост и преосмисляне на ролята на технологичната работна сила

От дълго време едно от най-големите предизвикателства на технологичните компании е откриването на таланти. Затова и най-успешният подход е наличието на дългосрочна стратегия за създаване, подхранване и култивиране на такива.

Пандемията също катализира много промени на пазара на труда в технологичния сектор, които останаха в сила значително по-дълго от очакваното и скоро това явно няма да се промени. Много от технологичните служители предпочетоха да продължат да работят от разстояние, което създаде нов тип работна сила. В резултат на това, 85% от ИТ отделите планират да работят в хибридни модели или изцяло от разстояние.

В същото време, предвид темповете на цифровата трансформация, предприятията изискват повече от своите технологични екипи и търсят таланти в световен мащаб, което допълнително налива вода в мелницата на хибридните модели на работа.

„През следващите две години недостигът на технологични таланти може да продължи да оказва влияние върху крайните резултати. Организациите, които искат да защитят и осъществят своите проекти за трансформация, се нуждаят от стратегически ориентиран, диференциран подход за намиране на персонал. Компаниите ще трябва да разширят концепцията си за това как се планира и изпълнява технологичната работа, вместо да се пренастройват всеки път за текущите си технически нужди“, смятат от Deloitte.

Децентрализирани архитектури и екосистеми

Блокчейн технологията и Web3 се развиват в среда на нарастващо недоверие, но това може да се промени, посочват анализаторите.

„Тъй като децентрализираните платформи и протоколи узряват, много организации започват да инвестират отговорно и да проучват със собствено темпо. От ежедневните корпоративни приложения до бизнес модели, свързани с блокчейн, тези организации демонстрират, че никой от нас не заслужава толкова доверие, колкото всички ние заедно“, смятат от Deloitte.

Очакванията са през следващата година да се появят допълнителни възможности за организациите да затвърдят доверието си, „като помогнат за преоткриването на един по-децентрализиран и прозрачен интернет“.

„Web 3, както мнозина наричат тази следваща итерация на интернет, представя бъдеще, в което и най-силните гласове не могат да засенчат една-единствена, неизменна версия на истината, базирана на публични блокчейн вериги“, добавят още от консултантската компания.

Нова Web 3 платформа на Nike превръща потребителите в дизайнери Nike разработва самостоятелна Web3 стратегия, насочена не към феновете на крипто-света, а към традиционните потребители


Модернизация на наследените системи

Вместо да заменят изцяло своите мейнфрейм системи, предприятията започват да търсят начини за разширяване на функционалностите им чрез свързване с нови технологии.

„Близо ¾ от ръководителите смятат, че мейнфрейм системите имат дългосрочна жизнеспособност в тяхната организация, а повече от 90 % очакват да разширят обхвата им. Този тип високоизчислителни платформи все още се използват често в задачи като обработка на заплати, регистриране на транзакции, застраховане и много други. Те правят това, за което са предназначени, и го правят добре“, казват от Deloitte.

В същото време обаче компаниите не получават това, което искат от тях по отношение на съвременната функционалност. Повече от 60% от предприятията казват, че интегрирането на наследените инструменти с нови приложения е предизвикателство, а 57% - че неспособността да се реагира на възникващите бизнес предизвикателства и възможности е основн проблем на наследените системи.

„Благодарение на нововъзникващите технологии мейнфрейм системите могат да станат по-актуални през следващите години. Неотдавнашен доклад на Allied Market Research установи, че този пазар се разширява, отчасти благодарение на все по-широкото внедряване на IoT устройства, които произвеждат огромни масиви от данни, чието преместване в облака би било скъпо“, посочват в заключение анализаторите.