Завръщането на работното място след пандемията тотално промени атмосферата в офиса.

Служителите вече са склонни да носят по-свободно облекло и да не спазват толкова стриктно границите на работното време.

Има и още една област, която видимо се трансформира – стилът на комуникация, пише CNBC.

Ново проучване на Barclays LifeSkills установява, че 70% от британците са забелязали промени в езика на работното място през последните пет години, а 73% твърдят, че сега общуват по-малко официално. Изводите се основават на проучване, проведено сред повече от 2000 британци, за които се твърди, че представляват представителна извадка за страната.

Поколението Z, което за целите на изследването на Barclays се определя като хора на възраст 18-24 години, изглежда е водещо в тази промяна. Близо три четвърти (71%) от анкетираните смятат, че промяната е дело на по-младите работници.

#Worktok: Работата е живот, животът е социални мрежи. Другото е историяХаштагът #worktok се разраства стремително и се превръща във форум за откровени дискусии, свързани с работните места

"Нашето проучване показва, че следващото поколение очевидно ще остави своя отпечатък върху работната сила, когато става въпрос за начина, по който общуваме", обяснява Кърсти Маки, ръководител на Barclays LifeSkills.

Писмената комуникация е една от областите на въздействие и според данните някои от изразите в електронната поща могат да бъдат заменени с по-непринудени фрази.

Според доклада, фрази като "искрено Ваш", "комплименти" или "с уважение" е най-вероятно да изчезнат през следващото десетилетие. Вместо тях, семплото "Благодаря!" и "Благодаря много" са все по-популярни, като 46 % и 50 % от анкетираните са заявили, че това са приятелски отговори.

Промените засягат не само това, което се казва, но и начина, по който се общува.

Почти половината (49%) от поколението Z например често използват платформи за съобщения на работното място, докато само 27% от хората на възраст над 55 години го правят. Тази възрастова група все още предпочита електронната поща, тъй като смята, че този метод е по-професионален.

Анатомия на новия офис: Социален хъб, а не място за работа Бъдещето на офиса е, че в него влизате само два или три дни в седмицата и става дума за срещи, обучения, презентации, събития. Офисът е за свързване, обясняват експерти

Лора Бейли, старши преподавател по английски език и лингвистика в Университета на Кент, казва, че преминаването към по-непринуден тон върви ръка за ръка с появата на платформите за съобщения.

"Имейлите и платформите за незабавни съобщения се превърнаха в "разговори", в които официалните обръщения и подписвания може да се окажат неуместни", смята експертът.

Докато традиционните стилове за писма се пренасят във всяка форма на писмена комуникация за по-възрастните работници, по-младите са повлияни от променящите се езикови стилове, които се разпространяват бързо чрез социалните медии, допълва Бейли.

„Живеят повече, работят по-малко“ - с какво се примиряват работодателите?Дори когато заетостта расте бързо, служителите работят по-малко часове сега, отколкото през 2019 г.

Според ръководителя на Barclays LifeSkills, предвид факта, че стандартите за офисен език са в процес на промяна, има няколко ключови неща, които трябва да бъдат взети под внимание.

Едно от тях е избягването на прекалена фамилиарност с колегите, а другото важно е дали кратко съобщение или имейл е достатъчно, за да предадете това, което искате да кажете и дали получателят ще го разбере в най-пълния му смисъл, допълва експертът.