Има разлика между служители с висок потенциал и служители с високи постижения.

Стремежът към служители с висок потенциал (high-potential employees – HIPO) придобива ново ниво на важност и значение в свят, управляван от технологиите и състоящ се предимно от дигитална комуникация.

Освен тези, които постигат отлични резултати в своите роли (високопроизводителни служители), компаниите търсят кадри с лидерски потенциал и уникална комбинация от умения, за да се ориентират в сложността на работния процес, пише Fast Company.

Техническите (или твърдите) умения, макар и все още изключително ценни, вече не са единственият показател за успех.

В днешното съвремие емоционалната интелигентност се превърна в незаменим актив, който може да отключи индивидуалния и организационния успех. Макар че често се категоризира като меко умение, тя оказва огромно влияние върху представянето на служителите, удовлетворението от работата и ангажираността.

Тя също така е това, което отличава HIPO от техните високопроизводителни колеги.

Вместо да бъдат индивидуално мотивирани да правят велики неща само в рамките на своята област на фокус или специалност, HIPO издигат и дават възможност на хората около тях да постигнат колективно високи постижения на работното място. Те обединяват, мотивират и развиват екипа; стил на лидер, който трудно може да се забележи само по автобиографията, но е изключително важно да бъде разпознат.

Два психологически капана, които ни пречат да бъдем по-издръжливи и уверениКогато стане трудно, сложно или объркващо, поддаването на неща, които отвличат вниманието, ни защитава от изпитването на дискомфорт

Що се отнася до емоционалната интелигентност, ето кои са ключовите характеристики, които отличават служителите с висок потенциал от тези с високи резултати и как да ги идентифицирате сами.

Емпатия

Хората често свеждат емоционалната интелигентност до самосъзнание, което е погрешно.

Вярно е, че онези с високо ниво на емоционална интелигентност са силно ориентирани в ситуацията, в която се намират, в емоциите, които тя предизвиква у тях и във влиянието, което реакциите им оказват върху другите. С тази осъзнатост те могат да се самоуправляват и саморегулират.

Но HIPO много добре осъзнават какво преживяват и чувстват другите. Нещо повече, те активно работят, за да ги подкрепят. Например, ако пряк подчинен или колега преминава през труден период, HIPO обикновено е първият, който предлага емоционална подкрепа и материална помощ.

За разлика от тях, другите в екипа може дори да не осъзнават, че нещо не е наред, или ако осъзнават, не успяват да го признаят чрез загриженост.

Изследванията показват, че емпатията носи дивиденти на работното място, включително влияе положително върху производителността, иновациите и ангажираността на служителите.

Обратно, ако сте получател на ниско ниво на емпатия на работното място, това намалява производителността и желанието на хората да помагат на другите.

Най-интелигентният начин да се справим с пасивно-агресивни събеседнициПасивно-агресивното поведение е свързано с реакцията на някой, който индиректно изразява негативните си чувства, вместо открито да разговаря с нас

Скромност

Скромността е друга черта, която се споделя от HIPO и която не е налице при хората с високи резултати.

HIPO не се притесняват да признаят какво не знаят и не се страхуват да потърсят знания от хората над или под тях в организационната стълбица.

Те с готовност отдават дължимото на другите, вместо да обявят дадена идея, проект или постижение за свои собствени и предпочитат да популяризират групата, а не себе си, защото разбират дългосрочната стойност и положителните причини и последици от това.

Установено е, че лидерите, които демонстрират скромност – чрез самоосъзнаване, като хвалят уменията и постиженията на другите и са отворени и приветливи към обратната връзка – подобряват ефективността на екипа.

Ето защо много експерти предполагат, че скромните лидери дават възможност за постигане на високи резултати на работното място.

Изграждане на взаимоотношения

Всеки мениджър вероятно е имал един или повече служители, които са считани за най-добре представящи се по показателите за продуктивност, но въпреки това са предпочитали да работят сами.

HIPO са точно обратното – те се наслаждават на партньорството. Лесно изграждат отношения с хора на всички нива, създават трайни връзки в организацията и извън нея.

По-образованите лъжат по-често в автобиографиите сиНови проучвания разкриват тревожната степен, в която лъжата преобладава в процеса по наемане на работа

Обратно, липсата на умения за изграждане на взаимоотношения е често срещана причина дори най-талантливите хора да се сблъскат с кариерно отклонение. Това важи с особена сила за изпълнителните директори, които често трябва да бъдат ефективни в сплотяването на екипа около обща цел.

Активно слушане

HIPO не монополизират разговорите.

Но те също така не оставят другите хора да си говорят сами. Вместо това, насърчават продуктивните разговори чрез активно слушане. Това е не само още един пример за тяхната скромност, но интерес и любопитство към другите засилва способността им да изразяват съпричастност и да изграждат взаимоотношения с околните.

Активните слушатели използват техники като повтаряне на думите на говорещия за потвърждаване на посланието, свеждане до минимум на разсейващите фактори, установяване на контакт с очите и кимане с глава, за да се демонстрира интерес, наблюдаване на невербалните сигнали на говорещия за допълнителен контекст, задаване на допълнителни въпроси и избягване на осъждането.

Има безплатен обяд. Защо някои компании плащат почивката на служителите сиСоциални придобивки, които в миналото са изглеждали немислими, днес се смятат за нещо нормално

Устойчивост

Промяната и неяснотата, която тя носи, са постоянни и HIPO ефективно се справят с нея, като се фокусират върху цялостната картина и при необходимост се насочват към намиране на решения.

Докато другите могат да се огънат под стреса, свързан с промяната, HIPO са склонни да процъфтяват в такава среда, което ги превръща в предпочитани лидери, които да преведат останалата част от екипа през вътрешна или външна несигурност и сътресения.

Способността да запазят позитивното си отношение и да останат психологически фокусирани, когато са изправени пред трудности, играе важна роля за успеха на HIPO.

Служителите с по-високи нива на устойчивост не само се чувстват и работят по-добре дори в трудна работна среда, но и изпитват по-ниски нива на прегаряне, стрес и неудовлетвореност от работата.

Режим на оцеляване: Сред мениджърите върлува скрита епидемия от прегаряне Защо ръководителите на екипи са по-изтощени от служителите си

Как да оценим емоционалната интелигентност

Когато наемате HIPO, можете да определите емоционалната интелигентност на дадено лице по няколко начина. Fastcompany предлага три тактики, които редовно се използват от специалистите по подбор на персонал.

Поведенческо интервю: Накарайте кандидата да опише ситуации, които са изисквали от него да използва уменията за емоционална интелигентност, посочени по-горе, включително действията, които е предприел, и резултата, който е постигнал във всеки случай.

Ето един примерен въпрос: Разкажете ми за момент, в който е трябвало да изградите важна връзка. Как го направихте и какъв беше резултатът?

Открийте основната им мотивация: Задавайте въпроси, за да разберете какво движи кандидата. Това може да включва въпроса как е започнал да работи в своята област или какви външни таланти има. Ако проявява голямо любопитство например, това може да бъде силен показател за високи нива на емоционална интелигентност.

Три червени флага в LinkedIn, които отблъскват работодателитеОсвен че трябва да имате профил, трябва да се уверите, че той е правилно попълнен и показва най-професионалната ви версия, съветват кариерни експерти

Проверете техните препоръки: В допълнение към това, че питате бивши и настоящи мениджъри и колеги за техния функционален опит, не забравяйте да попитате за емоционалната интелигентност на кандидата. Той може да демонстрира тези умения по време на интервюто, но е важно да се потвърди, че знае как да ги прилага и в работата си.

В някои случаи, например при наемане на кандидати за позиция в C-suite или друга важна ръководна роля, може да почувствате необходимост да потвърдите резултатите от проучването на емоционалната интелигентност.

Служителите с висок потенциал са от съществено значение за ефективното разработване и ръководене на стратегията, за сплотяването на хората около обща кауза и за придвижването на екипа напред.

Макар че може да е изкушаващо да се пренебрегнат меките умения в динамична, високотехнологична среда, емоционалната интелигентност е критичен отличителен белег, който може да помогне на хората и компаниите да се развиват с бързи темпове в условията на все по-засилена конкуренция, завършва Fastcompany.