Общият показател на доверие на потребителите през октомври 2023 г. нараства с 3.3 пункта в сравнение с юли (от -25.5% на -22.2%), съобщава НСИ.

При населението в градовете увеличението е 0.5 пункта, а в селата - 9.8 пункта.

Мненията на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните 12 месеца и очакванията им за следващите 12 остават позитивни спрямо предишните данни на НСИ.

Според оценките им се наблюдава известна положителна промяна в общата икономическа ситуация в страната през последната година, в резултат на което балансовият показател се покачва с 6.9 пункта (от -59.5 на -52.6).

КНСБ: 1427 лв. е необходимият нетен месечен доход за издръжка на работещ 2568 лв. е общата стойност за тричленно семейство - двама работещи възрастни и едно дете до 14 г.

Очакванията на живеещите в селата са тази тенденция да продължи и през следващите дванадесет месеца за разлика от населението в градовете, което е малко по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

Потребителите са на мнение, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, като и инфлационните им очаквания за следващата година се засилва (повишение на балансовия показател с 3.8 пункта от 9.4 на 13.2).

526 лв. ще бъде линията на бедност за 2024 г. Новият размер на линията на бедност ще нарасне с 22 лв. или 4,4%

По отношение на безработицата в страната през следващите 12 месеца песимизмът нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Последната анкета регистрира леко влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, докато намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите 12 месеца са благоприятни.