Международният валутен фонд (МВФ) предупреди, че близо 40% от работните места по света могат да бъдат засегнати от развитието на изкуствения интелект, като напредналите икономики са изправени пред по-големи рискове, отколкото развиващите се пазари и страните с ниски доходи.

Институцията е направила оценка на въздействието на технологията върху световния пазар на труда и установява, че в повечето случаи технологията вероятно ще влоши общото неравенство. Затова и ръководителят на МВФ Кристалина Георгиева се обръща с призив към политиците да се справят с тази "тревожна тенденция и да предприемат активни мерки, за да предотвратят по-нататъшното разпалване на социалното напрежение от технологията."

"Намираме се на прага на технологична революция, която би могла да даде тласък на производителността, да стимулира глобалния растеж и да повиши доходите по целия свят. Въпреки това тя може също така да замени работни места и да задълбочи неравенството", коментира Георгиева, цитирана от CNBC.

Кристалина Георгиева: Светът трябва да премине към нов тип икономикаБългария е страна, която има и ще има проблеми, свързани с климатичните изменения

МВФ прогнозира, че около 60% от работните места могат да бъдат засегнати от AI в страните с високи доходи, а около половината от тях могат да интегрират технологията за повишаване на производителността.

Констатациите сочат, че развиващите се пазари и държавите с ниски доходи са изправени пред по-малко смущения от изкуствения интелект в краткосрочен план. Много от тях не разполагат с инфраструктура от квалифицирани кадри, за да получат непосредствените ползи от технологията, което повишава риска, че тя може да влоши неравенството.

Институцията също така подчертава, че AI може да повлияе на неравенството в богатството, като предупреждава за "поляризация в рамките на доходните групи".

"В най-крайните случаи някои работни места могат да изчезнат", предупреди Георгиева.

Служителите, които имат достъп до предимствата на изкуствения интелект, биха могли да увеличат производителността и заплатата си, докато тези, които нямат, са изложени на риск от по-нататъшно изоставане.

Въпреки това Георгиева призова създателите на политики да се предпазят от потенциалното неравенство и социално напрежение, които AI може да донесе. Тя също така иска от страните да въведат "всеобхватни мрежи за социална сигурност и да предложат програми за преквалификация на уязвимите служители".

Започва годишната среща на Световния икономически форум в ДавосФорумът тази година се провежда под надслов

Goldman Sachs по-рано прогнозира, че генеративният AI може да повлияе на до 300 млн. работни места по света. Независимо от това банката призна, че технологията може да стимулира производителността на труда и растежа, имайки потенциал да увеличи брутния вътрешен продукт с до 7%.

Докладът на МВФ излиза в момент, когато бизнес и политически лидери от цял свят се събират на Световния икономически форум (WEF) в Давос, Швейцария. Ежегодната среща, която ще продължи до петък, се провежда под мотото "Възстановяване на доверието".

WEF каза, че програмата въплъщава духа на "завръщане към основите" на открития и конструктивен диалог между политиците, бизнес лидерите и гражданското общество, като се очаква ползите и недостатъците на изкуствения интелект да бъдат основна тема на дискусията. През последните години събитието е критикувано за това, че е неефективно и неуместно, отбелязва CNBC.