Франция предложи държавите-членки на Европейския съюз, които подкрепят създаването на Съюза на капиталовите пазари (CMU), първоначално да го учредят сами, за да ускорят реализацията на проекта, който се проточи вече десетилетие.

Говорейки преди среща на финансовите министри на ЕС в белгийския град Гент, френският министър на финансите Бруно льо Мер коментира, че CMU е от решаващо значение за мобилизирането на частни пари за инвестициите, необходими в изкуствения интелект и прехода към неутрална по отношение на климата икономика.

Франция и Германия изчисляват, че зелената и дигитална реформа на европейската икономика изисква около 500 милиарда евро допълнително частно финансиране всяка година - пари, които могат да дойдат, само ако е по-лесно да се инвестира в силно фрагментираните европейски капиталови пазари.

Напредъкът е бавен, защото е трудно да се намери общ знаменател сред многото различни финансови системи и правни култури в 27-те страни в ЕС, казват служители на администрацията в Брюксел.

„Опитвам се повече от шест години да изградя съюз на капиталовите пазари. Моето заключение е, че започването с 27-те държави членки не е добро начало“, посочи Льо Мер, цитиран от Reuters. „Искаме да стартираме днес в Гент съюз на капиталовите пазари на доброволна основа. Ако в началото имаме 3-4 страни, които се присъединят към тази инициатива, това ще бъде добро начало“.

Очакваше се финансовите министри на ЕС да излязат с изявление за необходимостта от ускоряване на работата по CMU, превръщайки го в приоритет за следващата Европейска комисия, която ще встъпи в длъжност в края на годината.

Но Льо Мер смята, че това не е достатъчно.

"Днешното изявление не е достатъчно. И ми писна от дискусии. Писна ми от празни изявления. Наистина ли мислите, че Китай и Съединените щати ще бъдат впечатлени от нашите изявления? Имаме нужда от решения".

Проектът „Съюз на капиталовите пазари“, стартиран през 2014 г., има за цел да улесни частния капитал да инвестира през границите в ЕС чрез уеднаквяване на националните правила относно несъстоятелността, проспектите, данъчното облагане на капиталовите печалби, изискванията за листване или различното данъчно третиране на дълга и собствения капитал.

Льо Мер посочва, че инициативата, която иска да стартира, ще включва доброволно подчиняване на единния надзор на ЕС върху банки, фондови борси и управление на активи, участие в създаването на европейски спестовен продукт, чиито подробности подлежат на обсъждане, и доброволно участие в същите правила за секюритизация.

Германският министър на финансите Кристиан Линднер на свой ред каза, че също се надява на по-бърз напредък, но все пак иска всички 27 страни от ЕС да участват.

„Възможни са двустранни инициативи или в по-тесни кръгове, не е изключено, но целта трябва да е всички да вървим напред заедно“, категоричен е Линднер.

Какво представлява Съюзът на капиталовите пазари

Съюзът на капиталовите пазари (CMU) е инициатива за икономическа политика, насочена към създаването на единен пазар за капитал в рамките на Европейския съюз (ЕС), като първоначалният срок за това е края на 2019 г. Стартиран от тогавашния президент на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер през 2014 г. неговата основна цел е да подобри достъпа до капиталовите пазари както за физически лица, компании – особено малки и средни предприятия (МСП), така и за правителства. По този начин CMU се стреми да намали зависимостта от традиционни банкови източници, да насърчи иновациите и да повиши глобалната конкурентоспособност на ЕС.

Основните характеристики на CMU включват подобряване на възвръщаемостта на пенсионните спестявания и разширяване на инвестиционните възможности за гражданите; даване на възможност на компаниите да осигурят алтернативни форми на финансиране извън банковите заеми; засилване на интеграцията на капиталовите пазари в целия ЕС, включително тези в по-слабо развитите държави-членки като Южна и Централна Източна Европа.

Към днешна дата планът за действие на CMU е постигнал значителен напредък, предоставяйки повечето от инициативите, очертани в първоначалния му вариант от 2015 г. и последващите актуализации. Въпреки тези усилия обаче капиталовите пазари в Европа продължават да изостават от други развити региони по няколко ключови показателя - размер спрямо брутния вътрешен продукт (БВП), процент на ценни книжа, държани от граждани спрямо общите финансови активи, и дял на финансирането на предприятията, предоставено от капиталовите пазари.