Европейската комисия разследва Microsoft по подозрение, че пречи на клиентите си да използват определен софтуер за сигурност от конкурентни доставчици, става ясно от документ, разпратен от регулаторите до потърпевши компании, с който разполага Reuters.

През годините много организации са се оплаквали от пакетните услуги на Microsoft и от практиките ѝ на полето на облачните изчисления, които европейските регулатори са разследвали многократно. От технологичния гигант няколко пъти са казвали, че работят, за да отговорят на опасенията на конкурентите си.

Европейската комисия, която изпълнява функциите на орган за наблюдение на конкуренцията в ЕС, проучва софтуера Entra ID на Microsoft, известен преди това като Azure Active Directory. Той позволява на компаниите да контролират кой може да влиза в техните облачни приложения.

Регулаторните органи се опитват да разберат, наред с други въпроси, дали клиентите на Microsoft могат да използват само конкурентен софтуер за удостоверяване на самоличността в услугите на компанията, или трябва да използват задължително и Entra ID.

"Комисията получи няколко оплаквания относно Microsoft, включително във връзка с нейния продукт Azure, които оценяваме въз основа на стандартните ни процедури", заявява говорител на ЕК пред информационната агенция.

Alphabet, компанията майка на Google, например засили критиките по отношение на практиките на Microsoft в облачното пространство, заявявайки, че се стреми към монопол, който би навредил на растежа на нововъзникващи технологии като генеративния изкуствен интелект. Microsoft отхвърля това твърдение.

Дълга история на дела

В своята история обаче технологичният гигант е бил изправен пред множество съдебни дела, някои от които включват претенции за нарушаване на търговски марки, патентни спорове и антитръстови проблеми. Един от забележителните примери е делото Lindows.com, в което Microsoft съди Lindows с твърдението, че името на компанията е нарушение на нейните търговски марки.

Друг случай е свързан с иск срещу Microsoft от Spyglass - компания, която е лицензирала своята технология за уеб сърфиране. По-късно технологичният гигант я превръща в Internet Explorer, без да компенсира Spyglass, което води в крайна сметка до споразумение за 8 млн. долара.

Освен това Microsoft е била изправена пред съдебни дела, свързани със законите за защита на личните данни на децата, и е участвала в съдебно дело срещу правителството на Съединените американски щати, свързано с електронна поща на сървърите на компанията.

Неотдавна OpenAI и Microsoft станаха обект на колективен иск за предполагаемо неправомерно използване на лични данни от платформи за социални медии и други уебсайтове за обучение на техните технологии за изкуствен интелект

Microsoft е замесена и в няколко съдебни дела по същата тема, като тази в последното разследване на ЕК – облачните услуги. Едно от най-големите включва и друг технологичен гигант – Google, който заведе иск за предполагаеми нелоялни практики в звеното за облачни услуги Azure.

Google твърди, че Microsoft използва строги лицензионни условия, за да упражнява монополен контрол върху пазара на облачни услуги, което затруднява клиентите да използват друго, освен предлаганата от Microsoft облачна инфраструктура Azure.

Освен това Microsoft уреди колективни искове на потребители в различни американски щати, в които ищците твърдяха, че Microsoft незаконно е поддържала монопол на определени софтуерни пазари, което е довело до завишаване на цените на потребителските лицензи.