AstraZeneca придобива биотехнологията за радиотерапия Fusion в сделка на стойност 2,4 млрд. долара, която се очаква да приключи през второто тримесечие на 2024 г.

Fusion ще се превърне в нейно дъщерно дружество, като дейността му ще продължи в Канада и САЩ, съобщава BusinessWeekly.

Сделката с AstraZeneca включва авансова парична транзакция в размер на 2 млрд. долара, като общата стойност на транзакцията е 2,4 млрд. долара въз основа на условни, допълнителни плащания.

Тя следва придобиването от страна на AstraZeneca на френския стартъп за редки болести Amolyt за 1 млрд. долара миналата седмица, уточнява Financial Times.

С придобиването на Fusion и Amolyt разходите на AstraZeneca за сливания и придобивания достигат 3,4 млрд. долара за последната седмица.

През декември компанията обяви и придобиването на китайската онкологична компания Gracell за 1 млрд. долара и на производителя на ваксини Icosavax за 1,1 млрд. долара.

Акциите на AstraZeneca поевтиняха с 1,1 % в сутрешната търговия след новината за сделката.

Придобиването на Fusion бележи важна стъпка напред в амбицията на AstraZeneca да промени лечението на рак и резултатите за пациентите, като замени традиционните химиотерапия и лъчетерапия с по-целенасочени лечения с радиоконюгати.

През последните години този метод се наложи като обещаващ за лечение на онкологични заболявания.

При него лекарствата доставят радиоактивен изотоп директно до раковите клетки чрез прецизно насочване с помощта на молекули като антитела и пептиди.

Новият подход цели свеждане до минимум увреждането на здравите клетки и осигуряване на достъп до тумори, които не могат да бъдат облъчени с външно лъчение.

Придобиването допълва водещото портфолио на AstraZeneca в областта на онкологията с добавянето на Fusion pipeline of RCs, включително най-напредналата програма FPI-2265 – лечение за пациенти с метастатичен кастрационно-резистентен рак на простатата (mCRPC).

FPI-2265 е насочен към простатноспецифичния мембранен антиген (PSMA) – протеин, който е силно експресиран при mCRPC и е в етап на изпитване II.

AstraZeneca заяви, че сделката носи на компанията нов опит и пионерски възможности за научноизследователска и развойна дейност, производство и верига за доставки.

Създаването на новото поколение лекарства обаче може да бъде сложно поради необходимостта от ядрени генератори за изотопи, които често имат кратък период на полуразпад.

Сюзън Галбрейт, изпълнителен вицепрезидент на отдела за научноизследователска и развойна дейност в областта на онкологията в AstraZeneca, заяви:

"Между 30% и 50% от пациентите с рак днес получават радиотерапия в определен момент от лечението, а придобиването на Fusion засилва амбицията ни да трансформираме този аспект с радиоконюгати от следващо поколение.

Заедно с Fusion имаме възможност да ускорим разработването на FPI-2265 като потенциално ново лечение на рак на простатата и да използваме иновативната им платформа, базирана на актиний, за разработване на радиоконюгати като основополагащи режими."

Джон Валиант, главен изпълнителен директор на Fusion, добави:

"Това придобиване съчетава експертния опит и възможностите на Fusion в областта на радиоконюгатите, включително водещите ни в индустрията радиофармацевтични изследвания и разработки, производство и верига за доставки на актиний-225, с лидерството на AstraZeneca в областта на малките молекули и биологичното инженерство за разработване на нови радиоконюгати.

Разширяването на съществуващото ни сътрудничество с AstraZeneca, в рамките на което напреднахме с FPI-2068, радиосъединител, насочен към EGFR-cMET, във фаза I на клиничните изпитвания, ни дава уникална възможност да ускорим разработването на радиосъединители от следващо поколение с цел промяна на резултатите за пациентите."

AstraZeneca е водещ специалист лечението на рак, като през 2023 г. реализира 17 млрд. долара и 37% от продажбите си от онкологични продукти. Въпреки че има няколко одобрени лекарства, които са конюгати на антитела – нова, целенасочена форма на химиотерапия, тя не е разработила радиоконюгати или т.нар. радиолиганди.

Нейният конкурент Novartis вече има на пазара лекарство за радиолигандна терапия на рак на простатата, наречено Pluvicto, допълва FT.