Квантовите изчисления, поне на хартия, променят правилата на играта на полето на националната сигурност и правителството на САЩ се стреми да си осигури максимални възможности в това отношение. Но тези усилия са разпръснати и често включват припокриващи се области на внимание.

Затова и много анализатори и експерти, в това число и Ребека Грант от IRIS Research, призовават все по-често Конгреса да назначи водещ служител на Министерството на отбраната, който да се занимава с различните направления на квантовите изследвания.

По този начин квантовите изчисления допълват списъка с технологии, задължителни за бъдещите войни, заедно с безпилотните самолети, изкуственият интелект и хиперзвуковите ракети.

Квантовите изчисления буквално променят основите на информационните науки. Пентагонът знае това и от години подкрепя изследванията в областта на квантовата информатика. Вашингтон поддържа най-малко 14 центъра с квантова насоченост, които работят по проблеми, вариращи от комуникации до екстремни изчисления и разпределение на заплитанията за сигурно криптиране.

Но има един основен проблем - в тази кухня има твърде много готвачи, а няма главен готвач, пише Ребека Грант. Затова и републиканецът Елис Стефаник обмисля закон за създаване на главен квантов съветник за Министерството на отбраната - лице, упълномощено да управлява портфолиото от текущи квантови програми в службите, бойните подразделения и основните индустриални партньорства.

„Това е чудесна идея, стига новият квантов цар да не е затворен в кабинет, изолиран от основните дискусии за политиката и бюджета“, акцентира Грант.

В американките служби не липсват таланти и то активни по отношение на тази технология. Според д-р Майкъл Хайдук, заместник-директор на дирекция "Информация" на Изследователската лаборатория на ВВС на САЩ, звеното вече използва квантови технологии за сигурно криптиране, комуникации с ниска вероятност за прихващане и инерциална навигация за полети с голяма продължителност.

Д-р Фредерик Фатеми, водещ квантов учен в американската армия, казва пред Breaking Defense, че очаква краткосрочен напредък в областта на сензориката и измерването на времето, последван от по-дългосрочна "разрушителна технологична изненада".

Частният сектор също подпомага администрацията. Военновъздушните сили на САЩ и IBM работят заедно от години върху квантови възможности. Amazon и други технологинчни компании също са ангжирани в подобни съвместни проекти.

Всички тези инвестиции несъмнено са полезни, но анализаторите са категорични, че Пентагонът трябва да приведе състава си в ред.

„Квантовите технологии може да се окажат толкова революционни, колкото и космическите полети, но днес нямаме гратисния период на следвоенните години. Помислете за това по следния начин: По време на космическата надпревара САЩ дръпнаха напред и се радваха на ръст на военните си космически способности през 80-те и 90-те години на ХХ век, тъй като имаше слаба съпротива и неоспорвана среда в орбита. В квантовата среда обаче Китай вече е много по-близо до нас, отколкото бихме искали да бъде“, предупреждава Ребека Грант.

Изследвания, свързани с квантовите технологии и тяхното отношение към националната сигурност, се провеждат и в няколко други държави, сред които Великобритания, Япония и Австралия. На 17 януари 2024 г. НАТО публикува своята първа в историята квантова стратегия. С нея 32-членният алианс си постави "стратегическата амбиция да бъде квантово готов съюз" със сигурна, устойчива квантова екосистема, която да гарантира, че той ще се възползва от стратегическите предимства, които дава технологията.