Според нови данни на Федералния резерв богатството на най-богатия 1% от населението в страната е достигнало рекордните 44,6 трилиона долара в края на четвъртото тримесечие, тъй като ралито на акциите в края на годината е увеличило портфейлите им.

Общата нетна стойност на имуществото на 1% най-богати американци, определяни от Федералния резерв като тези с богатство над 11 млн. долара, се е увеличила с 2 трлн. долара през разглеждания период. Цялата печалба идва от притежаваните от тях акции. Стойността на корпоративните акции и дяловете на взаимните фондове, притежавани от въпросния 1%, е нараснала до 19,7 трлн. долара в сравнение с 17,65 трлн. долара през предходното тримесечие.

Тези резултати надграждат безпрецедентния бум на богатството на най-заможните хора в САЩ, който започна през 2020 г. с пазарния скок по време на пандемията. Оттогава насам богатството на най-богатия 1% се е увеличило с близо 15 трилиона долара, или 49%. Американците от средната класа също са свидетели на ръст на парите си - с 50%.

Икономистите твърдят, че нарастващият фондов пазар дава допълнителен тласък на потребителските разходи чрез така наречения "ефект на богатството". Когато потребителите и инвеститорите виждат, че акциите им нарастват, те се чувстват по-уверени да харчат и да поемат повече рискове.

"Ефектът на богатството от нарастващите цени на акциите е мощен попътен вятър за потребителското доверие, разходите и по-широкия икономически растеж", казва Марк Занди, главен икономист на Moody's Analytics, пред CNBC. "Разбира се, това подчертава уязвимостта на икономиката, ако фондовият пазар се разклати. Това не е най-вероятният сценарий, но все пак е сценарий, като се има предвид, че много акции изглеждат свръх оценени."

Последният доклад на Фед обаче подчертава и тежко разделение при собствеността на ценни книжа. Според него най-богатите 10% от американците притежават 87% от индивидуално притежаваните акции и взаимни фондове. Най-богатият 1% притежава половината от всички индивидуално притежавани акции.

Според икономистите възходящият пазар на ценни книжа носи огромни ползи за богатите, като основно стимулира високите нива на потребление и разходи. Богатството на американците от средната класа и на тези с по-ниски доходи зависи повече от заплатите и стойността на жилищата им, отколкото от акциите.

"Домакинствата от горната една трета от разпределението на доходите, които притежават по-голямата част от акциите, правят приблизително две трети от потребителските разходи", казва Занди.

Лиз Ан Сондърс, главен инвестиционен стратег в Charles Schwab, добавя, че акциите представляват все по-голям дял от активите на водещия 1%. В края на 2023 г. те представляват 37,8% от общия дял на активите на домакинствата в тази група, което е увеличение спрямо неотдавнашното дъно от 36,5%.

И все пак, тъй като на богатите не им се налага да харчат толкова голяма част от печалбите си - явление, известно като пределна склонност към потребление - според Сондърс допълнителното богатство от акции на водещия 1% може да не окаже съществено въздействие върху потребителската икономика.

Тя отбелязва също така, че потребителското доверие сред хората в САЩ, които печелят повече от 125 000 долара годишно, е в "секуларен спад" от 2017 г. насам, по данни на Conference Board.

"Макар че скокът в цените на акциите може да се свърже с по-силно доверие, той не сочи непременно към по-силни разходи в по-високия сегмент", акцентира тя.

С оглед на това, че индексът S&P 500 е нараснал с 10% през тази година, вероятно богатството на висшия ешелон вече е надхвърлило рекорда от края на 2023 г. Макар че неравенството леко намалява през 2021 и 2022 г., тъй като заплатите на средната класа се увеличиха, а цените на жилищата скочиха, оттогава разликата отново се увеличава и се приближава до нивата отпреди пандемията.

В края на четвъртото тримесечие най-богатият 1% е притежавал 30% от богатството на страната, а когато тази група се разшири до първите 10% - процентът нараства до 67.