Новите технологии навлизат с все по-бързи темпове в бизнеса и генеративният изкуствен интелект, който премина от статута на авангардна платформа към повсеместно разпространение за по-малко от две години, е пример за това.

Подобни развития увеличиха натиска върху ИТ директорите не само да модернизират системите си, но и да го направят бързо, за да са готови да се възползват от новите възможности, когато те се появят. За да се случи това, една компания трябва да разполага с инфраструктура, която може да поддържа новите технологии, и с екип, който не е затънал в режим на поддръжка.

"Съществува огромен конкурентен натиск за бързо придвижване на инициативите за цифрова трансформация, защото тези, които могат да правят нещата по-бързо и по-добре, в крайна сметка печелят пазарен дял", казва Рикардо Мадан, старши вицепрезидент на TEKsystems Global Services, пред CIO.

И това не е хипербола: Докладът "Състояние на цифровата трансформация 2024" на TEKsystems установява, че 53% от организациите, класифицирани като цифрови лидери, са уверени, че техните инвестиции ще постигнат очакваната възвръщаемост. За разлика от тях само 27% от тези, които са категоризирани като изоставащи в областта на цифровите технологии, мислят по този начин.

Въпреки нарастващия натиск за бързи действия повечето проекти за модернизация се движат със скоростта на охлюв. Скорошно проучване установява, че модернизацията на приложенията например отнема средно 16 месеца. И тъй като модернизацията на инфраструктурата и приложенията е посочена като основна причина за увеличаване на бюджета на ИТ директорите през тази година, според проучването "Състоянието на ИТ директорите през 2024 г.", това темпо не е никак задоволително.

За щастие, има начини да се съкратят сроковете за тези проекти. CIO предлага осем стратегии за ускоряване на ИТ модернизацията.

1. Мислете за трансформацията като процес, а не като събитие

Модернизацията остава постоянна точка в списъка със задачи на ИТ директорите, така че тя трябва да бъде стандартна част от техния график.

"Компаниите, които се справят добре, са превърнали модернизацията в процес, а не в еднократно събитие. Тя трябва да бъде непрекъсната, в противен случай се оказва, че трябва да наваксвате", казва Робърт Дворак, президент и главен изпълнителен директор на консултантската компания BlueHour Technology. "Трябва да имате процес, към който да се придържате; трябва да го превърнете в непрекъсната функция в рамките на ИТ."

2. Създаване на рамка, която да ръководи решенията

Майкъл Брадшоу, който заема позицията на главен информационен директор в Kyndryl, откакто компанията за управление на ИТ услуги се отдели от IBM през 2021 г., разработва рамка около пет основни ръководни принципа, за да улесни вземането на ключови ИТ решения. Тези принципи са ориентирани към данните, платформата, облака, автоматизацията и подхода на нулево доверие по отношение на киберсигурността.

"Това ни помага да се движим по-бързо, защото е наръчник за начина, по който вземаме решения. Тази рамка ни насочва и ни позволява да останем фокусирани върху вземането на решения, основани на принципи”, обяснява Брадшоу.

За да илюстрира как рамката помага на ИТ да се движат по-бързо, Брадшоу разказва как екипът му е подходил към модернизирането на основните бизнес системи, които е наследил. Традиционно подобна инициатива би включвала анализ и реинженеринг на бизнес процесите и анализ на съответствието, което отнема много време. Но ръководейки се от рамката, ИТ екипът се насочва директно към избора на две нови модерни платформи и възприемането на техните процеси.

"Това ни позволи да се движим с изключително ускорени темпове", казва Брадшоу, като отбелязва, че екипът е успял да внедри платформите Workday и SAP в 67 държави и около 90 000 служители много по-бързо, отколкото би отнело прилагането на по-конвенционалния подход.

3. Приоритизиране по стойност

Модернизацията сама по себе си не дава добри резултати, нито пък позволява бързина на процесите, казва Брайън Рейнолдс, партньор в Guidehouse Digital.

"Важно е да се признае, че движението невинаги е напредък. Модернизацията на технологиите без целенасочено приложение води в най-добрия случай до иновации. Фокусирането върху точните усилия за модернизация е от ключово значение за ускоряването и успеха ѝ", обяснява Рейнолдс и добавя:

"ИТ директорите, с които работим, не се интересуват от модернизации, които не допринасят за мисията на организацията, заинтересованите страни, икономиката или културата на компанията. Най-успешните ИТ директори по-скоро осъзнават важността на това да отделят време да слушат и да работят, за да разберат къде съществуват предизвикателства. Те насочват усилията си към тези неудовлетворени нужди."

4. Концентрирайте се върху основата на модернизацията

ИТ директорите, които могат да определят кои усилия за модернизация ще доведат до бизнес стойност и да мобилизират необходимите ресурси за бързата им реализация, са тези, които стоят на най-добра основа, казва Мадан от TEKsystems.

Един от елементите, които съставляват тази основа, е съгласуването на ИТ с бизнеса, казва той и обяснява, че ИТ директорите, които нямат такова съгласуване, често губят време в преследване на инициативи за модернизация, които не са необходими или не носят никаква стойност.

Вторият елемент е приемането на изчислителните облаци, а третият - способността да се оценяват нуждите от модернизация въз основа на стойността, която проектът ще донесе на бизнеса, както и как всеки проект може да ускори други подобни инициативи.

5. Прилагайте принципите на гъвкавия подход за бързи резултати

Макар че наследените технологии могат да бъдат монолитни, няма причина подходът към тяхната модернизация да бъде тромав от типа "всичко или нищо". Вместо това експертите съветват да се залага на гъвкави принципи (agile) и постепенен напредък, когато е възможно.

"Прилагането на гъвкав подход и разделянето на големите проекти на много по-малки продукти означава, че бизнесът ще види по-бързо ползите и възвръщаемостта на инвестициите си", категоричен е Ариджит Рой, партньор в Guidehouse, добавяйки: "ИТ директорите трябва да мислят за модернизацията като за маратон, в който има и леки спринтове за изграждане на възможности и услуги."

6. Възприемете подхода на купуване, а не на изграждане

ИТ екипите са изминали дълъг път от онези ранни години, когато създаваха целия си софтуер на място. Днес ИТ директорите знаят, че е по-добре да купуват по-голямата част от софтуера и услугите си и да изграждат само характеристиките, функциите или програмите, които наистина отличават бизнеса им на пазара.

Но Брадшоу от Kyndryl акцентира, че вижда как някои ИТ директори поставят твърде много бизнес процеси в тази категория, което ги принуждава да пишат повече код - и по този начин да отделят повече време - отколкото е необходимо.

"Има компании, които смятат, че трябва да пишат всичко, защото дефиницията им за това какво ги откроява на пазара е прекалено широка", казва той. "Но като ИТ директор аз не се нуждая от ИТ организация, която пише приложения. Нуждая се от такава, която да управлява данните и оркестрира платформите, за да постига бизнес резултати."

7. Идентифицирайте хората, които се учат бързо

“ИТ директорите обикновено се нуждаят от нови умения, когато преминават от наследени технологии към по-модерни системи, и много от тях се стремят да наемат нови служители, за да отговорят на тази нужда. Това обаче може да забави проектите с месеци”, казва Орла Дали, главен оперативен директор на производителя на софтуер Skillsoft. "Вече не разполагаме с месеци, а при недостига на технологични таланти не можем просто да наемаме заради уменията, от които се нуждаем в конкретен момент".

Алтернативен подход е фокусирането върху онези настоящи служители, които демонстрират способността да възприемат и прилагат новите знания по-бързо от другите.

"Става въпрос за идентифициране на онези лица, които могат да възприемат нещата бързо и искат да се учат", обяснява тя. “Едни възприемат по-бързо, други по-бавно. Затова е важно да се премахнат "силозите" между талантите и екипите”.

За да помогне да се определи кой може да има специален талант за повишаване на квалификацията, независимо от екипа, в който работи, Дали организира хакатони и планира обучителни събития.

8. Бъдете готови да използвате генеративен изкуствен интелект

Компанията за проучвания Gartner прогнозира, че "до 2027 г. инструментите за генеративен AI ще се използват за обяснение на наследените бизнес приложения и за създаване на подходящи заместители, което ще намали разходите за модернизация със 70%".

“Генеративният AI е напът да ускори значително целия процес”, казва Раджиб Гупта, старши директор в екипа на Gartner за ИТ снабдяване, поръчки и управление на доставчици. "Едно от най-големите приложения на генния на AI е решаването на проблема с милионите редове код, които все още използваме и за които няма никаква документация."

Днес ИТ директорите и техните екипи са изправени пред големи предизвикателства, свързани с конвертирането на наследения код в съвременни езици, като често губят потока от данни в процеса. Те също така се сблъскват с предизвикателства при намирането на достатъчно служители с опит в работата със стари езици за програмиране като COBOL. Но генният на изкуствения интелект и големите езикови модели могат да прескочат тези предизвикателства, които забавят скоростта на много проекти за модернизация.

"Големите езикови модели могат да обхождат кода и да извличат документация, да структурират поток на процесите и бизнес логика", казва Гупта, като добавя, че големите технологични компании работят по създаването на продукти, които ще извършват тази услуга съвсем скоро.

От Gartner са категорични, че тази технология може да промени процеса по ИТ модернизация.

"Зрелостта на големите езикови модели предлага възможност на ИТ директорите да намерят надежден и дългоочакван механизъм за модернизиране на наследените бизнес приложения по икономически ефективен начин", смята Дарил Плъмър, вицепрезидент в Gartner. "ИТ директорите могат да създадат специализирани звена за тестване, които да анализират резултатите, генерирани от AI, като същевременно установят процеси за управление на промените и повишаване на квалификацията, за да дадат възможност на служителите да оптимизират производителността си през целия цикъл на модернизация."