Несигурността, предизвикана от възхода на изкуствения интелект, и променящите се аспекти на това какво означава бизнес успех принуждават ИТ лидерите да преразгледат начина, по който ръководят, обучават, наемат и подготвят своите екипи за бъдещето.

На фона на огромните скокове в технологиите, лидерите, които ще бъдат успешни в близко бъдеще, казват експертите пред специализираното издание CIO, ще бъдат тези, които остават фокусирани върху един определено нискотехнологичен ресурс: техните служители. Те съветват ръководителите на технологични екипи да погледнат отвъд идеята за постоянно повишаване на квалификацията на техните подопечни и да помислят за това, в което хората се отличават - креативност и критично мислене, бизнес стратегия и изграждане на силни взаимоотношения, които повишават удовлетвореността им, а едновременно с това и ефективността на организацията.

Новите тенденции включват изграждането на лидери, които могат да се отдръпнат и да погледнат отстрани, за да оценят собствените си подходи към комуникацията, управлението и наемането на служители. По друг начин казано, досегашните модели за откриване, привличане и задържане на таланти ще работят все по-малко.

Какви са основите на доброто лидерство на бъдещето, изграждането на доверие, насърчаването на прозрачността и изграждането на стратегии, базирани на уменията?

CIO изброява пет горещи тенденции, които способстват за израстването на IT лидерите, и четири подхода, които губят актуалност.

Горещо: Меки лидерски умения

Технологичните лидери често споменават меките умения като ключов аспект на успешните екипи и дават приоритет на този тип качества при наемането на служители. Но Ерик МакНълти, асоцииран директор в Harvard National Preparedness Leadership, казва, че ръководителите все повече се стремят да оценят и собствените си силни страни в тази област.

"Мисля, че това се дължи отчасти на личния стрес от пандемията, отчасти на общите социални сътресения и отчасти на предизвикателствата по отношение на привличането и задържането на таланти", казва МакНълти, като добавя, че ръководителите искат да станат по-добри в изслушването, самоанализа, емпатията и развиването на нагласата за растеж.

"В програмите за обучение на ръководни кадри, в които преподавам, съм имал случаи, в които твърдо убедени във възможностите си ръководители ветерани са благодарили на мен и моите колеги за това, че сме създали пространство, в което тези теми могат да се обсъждат открито", казва той.

Студено: Да разчитате само на технически умения

Широкото разпространение на изкуствения интелект означава, че ще има по-малка нужда от специфични умения, казва Томас Мелкопф, ръководител на отдела за управление на оборотния капитал в SAP и Taulia. Вместо това, твърди той, ще се търсят повече технологични лидери, които са отличници в бизнес стратегията и анализа.

"Това включва по-задълбочено разбиране на бизнеса, в който оперират и с който работят, както и способност за критично осмисляне на резултатите", смята Мелкопф. “Няма как да интерпретирате уместността и надеждността на една система за изкуствен интелект, ако не разбирате контекста на данните."

Той споделя също така неотдавнашното си наблюдение на главния изпълнителен директор на GitHub Томас Домке, който отбелязва, че 40% от компютърно генерирания код е одобрен от разработчици, които тестват бета-версията на неговата система за автоматизирано програмиране Copilot AI. Тестът също така е намалил времето за изпълнение на проекти с 55%.

"Много хора вярват, че този процент ще скочи до 80", казва Мелкопф. "Ако има нещо, което знаем със сигурност, то е, че всяко конкретно ИТ умение може да стане излишно във всеки един момент."

Но познанията на човека за бизнеса и способността му да създава бизнес стойност не могат да загубят актуалност.

Горещо: Да се чувстваш комфортно с несигурността

За да се справят с прекъсванията в множество аспекти на бизнеса, организациите трябва да могат да се променят бързо, казва главният информационен директор на университета DeVry Крис Кембъл. А техните лидери трябва да свикнат да се справят с предвидимата двусмисленост.

"По-конкретно, лидерите трябва да осигурят рамки, които да позволят на разнородни екипи, понякога самоорганизирани, ефективно да постигат необходимите резултати", казва той. "Необходимо е да ръководите чрез влияние и овластяване и да улеснявате силното сътрудничество."

МакНълти от Harvard добавя, че продължаващата несигурност предизвиква по-голям интерес към планирането на различни сценарии.

"Изглежда, че интересът към линейното планиране, което предполага много постоянство, е по-малък", казва той. "Вместо това се наблюдава желание за по-плавни подходи, които предвиждат множество възможни развития в бъдещето. Старите модели просто не позволяват достатъчно гъвкавост в условията на бързо развиваща се оперативна среда."

Студено: Управленски стил на командване и контрол

Традиционните стилове на ръководство "отгоре надолу" не са ефективни за справяне с нововъзникващите предизвикателства, твърди Абхишек Шах, основател и главен изпълнителен директор на Testlify:

"Лидерите, които разчитат единствено на властта, изпадат в немилост в епоха, в която се ценят откритата комуникация и работата в екип, което потенциално пречи на ангажираността и адаптивността на служителите. Лидерите трябва да разпознаят и да се ориентират в тези промени, за да останат конкурентоспособни."

Технологичните ръководители, които са твърдо обвързани с йерархията, ще имат проблеми, съгласен е и Майкъл Еверест, главен изпълнителен директор и основател на edYou.

"Този подход може да забави нещата и да потисне иновациите", предупреждава Еверест. "Екипите имат повече думата, когато работят заедно, а поддържането на отворена комуникация помага на лидерите да се справят с предизвикателствата в ИТ сферата."

Горещо: Индивидуално обучение

Широко разпространено е схващането, че всяка технология е толкова добра, колкото са добри хората, които я разработват и управляват, така че някои лидери се стремят да повишат квалификацията на персонала, като създават ресурси, които са винаги подръка, от една страна, а от друга - са специално съобразени с нуждите на конкретната организация.

"Компаниите по целия свят вече разработват свои собствени мини версии на структурирано обучение - от вътрешни ИТ обучителни лагери до организиране на курсове за конкретни технологии, в които лектори са външни експерти", казва Андрей Ивашин, главен информационен директор в Dyninno Group. "Този подход позволява на компаниите да развиват своите таланти вътрешно, да подобряват лоялността към бранда и да увеличават конкурентните си предимства."

Ивашин описва тези програми като целенасочени и практични, тъй като осигуряват практически опит за решаването на бизнес проблеми. След това тези умения могат бързо да бъдат използвани в рамките на организацията.

Студено: Образованието като основен показател за измерване на таланта

“Философията за наемане на служители, която отъждествява университетските дипломи с компетентността, изпада в несъстоятелност”, казва Ивашин. “По-разширеният подход към наемането помага за привличането и задържането на най-добрите таланти, като дава ясно да се разбере, че те ще получат достъп до най-новите и най-иновативните технологии и платформи и ще им бъде предоставено време и подкрепа, за да ги усвоят”.

"Въпреки че заплатата и бонусите все още играят важна роля, ако наистина искате да спечелите ИТ таланти, разкажете им за вълнуващия технологичен стек, с който ще работят, и възможностите да научават нови неща, които ще получат", казва той. "Разкажете им как вашата компания изпреварва кривата при внедряването на определена технология или платформа и те ще имат шанса да бъдат част от нея, но най-важното - наблегнете на това как техните умения и опит могат да се развиват, като същевременно оказват реално влияние върху кариерата им."

Ивашин добавя, че току-що завършилите висшето си образование рядко се появяват на работа с уменията, от които се нуждае една компания, което прави прекомерното фокусиране върху дипломата излишно.

"Току-що завършилите студенти по информационни технологии, честно казано, в повечето случаи не са в състояние да направят нищо полезно веднага след университета", категоричен е той. "Образованието, което получават там, е доста ограничено и много често е остаряло, когато завършват. Дипломата им ги е научила на основите, на начина за отстраняване на проблеми и работа в групи, и се надявам да им е показала, че ученето е процес, който продължава цял живот, особено в света на информационните технологии. Университетите ще останат важни за научните изследвания, научните специалности и т.н., но все повече ще губят значението си, когато става въпрос за подготовка на специалисти за реални работни места."

Горещо: Прозрачност

Много технологични лидери се затрудняват да създадат култура на истинска прозрачност, дори когато заинтересованите страни по проектите вече изискват все по-често това, казва Кембъл от DeVry:

"Важно е да има яснота по отношение на това какво прави технологичният екип и как се справя, както и накъде се движи пътната карта на технологичната екосистема на компанията. Трябва да поддържате силно любопитство по отношение на това какви могат да бъдат възможностите. Трябва да съчетаете и двете, за да си осигурите възможност да бъдете силен лидер в изпълнителния екип."

Неотдавнашно изследване на тенденциите на работното място на Deloitte описва прозрачността като "свободно споделяне на решения, резултати, стратегии и практики с работници, клиенти, инвеститори и други заинтересовани страни". Докладът установява, че вероятността работниците в компании с високо доверие да напуснат е наполовина по-малка и е много по-вероятно да бъдат мотивирани и да поемат допълнителни отговорности. Този тип служители като цяло са и по-продуктивни, с по-висока удовлетвореност от работата и дори по-здрави.

Студено: Годишни прегледи на представянето

Кембъл от DeVry казва, че идеята за годишен преглед на представянето се е изчерпала в един гъвкав свят, в който това може да бъде възприето от служители като наказателна процедура, а не като ориентиран към постиженията подход.

"Лидерите трябва да дават постоянна и последователна обратна връзка, като същевременно искат същото, през цялата година", казва той. "Трябва да наставляваме във всеки един момент, а не веднъж годишно. През последните години се обръща много по-голямо внимание и на създаването на безопасна среда за учене, в която служителите да имат възможност да се провалят и това да е нормално."

Горещо: Устойчивост

Загрижеността за ресурсите, необходими за захранването на изкуствения интелект, предизвиква призиви към технологичните лидери да се справят с устойчивостта по по-конкретен начин от добавянето на кофи за рециклиране в офиса, казва Ронда Дибачи, главен изпълнителен директор на HeyScottie.com.

Изследователската компания Gartner смята, че през следващите няколко години възнаграждението на една четвърт от ИТ директорите ще бъде обвързано със способността им да постигат резултати в областта на устойчивото развитие.

"В миналото ИТ отделите бяха изолирани от пълната сила на изискванията на потребителите и инвеститорите за устойчивост", казва Дибачи. "Но тази година, с привидното повсеместно разпространение на инициативите за изкуствен интелект, предвиждам значителна промяна, като ИТ ръководството ще бъде въвлечено в тази сфера."

Дибачи отбелязва, че съзряването на изкуствения интелект води след себе си някои добре познати опасения относно нуждата на технологията от енергия. Gartner изчислява, че до 2030 г. на AI може да се падат 3,5% от световната електроенергия, и подчертава, че IT директорите трябва да предприемат действия за смекчаване на това въздействие, включително да дадат приоритет на доставчици на облачни услуги, захранвани с възобновяема енергия.

По думите ѝ технологичните лидери, които отдават приоритет на устойчивото развитие, ще подготвят организациите си за успех и ще подпомогнаттехните бизнес интереси, както и тези на борда на директорите и визията на главния мениджър.

"Разбира се, устойчивостта в IT лидерството обхваща много повече от слънчево захранване на нови центрове за данни с изкуствен интелект", посочва Дибачи. "Тя трябва да се отнася и до рециклирането на IT активи, подобряването на енергийната ефективност на всички IT процеси и управлението на устойчиви практики с външни доставчиците. Приемането на устойчивостта в IT ръководството е умен, стратегически ход за всички бизнес лидери в тази сфера."