Голям брой компании с B2B дейност имат проблем с вземанията. Вcяĸa чeтвъpтa издaдeнa фaĸтypa или ce пpocpoчвa, или въoбщe нe ce зaплaщa, сочат проучвания на EOS за Европа.

Подобна култура на „неплащане“ поставя бизнеса пред серия от последици: pиcĸ oт фaлит, нaмaлeни пeчaлби, вepижнa зaдлъжнялocт, oгpaничeни инвecтиции, липca нa лиĸвиднocт.

На този фон все повече компании търсят решения, които им позволяват да управляват вземанията си по-ефективно.

Сред най-работещите е услугата факторинг, която накратко може да бъде описана като оборотно финансиране. Зад решението обаче стоят още редица предимства за компании с B2B модел, търсещи начин да се справят с отложените плащания и да превърнат вземанията си в капитал. Особено, когато то е напълно дигитално и персонализирано, спрямо индивидуалните нужди на клиента.

Факторингът е особено популярен и предпочитан финансов инструмент в Западна Европа – предимствата му изпреварват тези на овърдрафта. Там решението представлява над 20% от годишния БВП. За сравнение, в България в момента той представлява 7.3 % от БВП по данни за 2023 г.

„Търсенето на тази услуга обаче все повече нараства и у нас, тъй като бизнесът се стреми към алтернативни начини за финансиране, с които да осигури наличен оборотен капитал. Именно защото услугата работи, защитавайки бизнеса от неизпълнение на финансови задължения от клиенти и партньори“, казва Силвия Младенова, изпълнителен директор на Smart Factoring. Компанията е част от международният холдинг YNV Group, който управлява 7 бранда в три бизнес направления: финансови услуги, технологии и недвижими имоти.

„Решението на Smart Factoring подобрява ликвидността и намалява нуждата от външно финансиране, без да увеличава кредитната задлъжнялост“, обяснява Силвия Младенова, която има над 18 години професионален финансов опит, голяма част от които на ръководни позиции. По думите ѝ услугата предпазва бизнеса и чрез оценка на кредитоспособността на контрагентите, като предоставя и защита в случай на продължително неплащане от тяхна страна.

Ползването на услугата осигурява допълнително спокойствие на компаниите и пълноценен фокус върху целите за развитие, казва още Силвия Младенова, с която разговаряме за ключовото значение на факторинга в бизнес екосистемата.

Силвия Младенова ще бъде част от лекторите на форума ШУМЪТ НА ПАРИТЕ 2024, който ще се проведе в на 4 юни в Sofia Event Center.

Как на практика работи факторингът и как помага на малките и средни компании?

Да речем, че управлявате рекламна агенция, а ваши клиенти са големи международни брандове. Те обаче ви дължат плащане до 60 или понякога до 120 дни след издаването на фактурите, а това силно затруднява цялата ви дейност.

В подобни случаи, факторингът може да рестартира целия ви бизнес. Как работи? Прехвърляте ни дължимите фактури, а ние поемаме отговорността по събиране на вземането. Осигуряваме до 90% от общата стойност на фактурите незабавно. Това ви гарантира застраховане срещу неплащане - Smart Factoring предоставя кредитно покритие в случай на неплащане. Накрая получавате и останалите 10%, след като съберем вземанията от вашите клиенти.

Каква е позицията на управляваната от вас компания в момента и възможностите за растеж?

Smart Factoring е амбициозна финтех компания с лиценз от БНБ, която стъпи на пазара преди седем месеца и вече разполага с изградено и диверсифицирано портфолио от клиенти. Модерната ни услуга е изцяло дигитална във всяка стъпка от сделката - от кандидатстване за факторинг, през онлайн портала ни за клиенти, до отпускане на финансиране.

Основната ни цел е да сме в полза на бизнеса и неговия растеж, както и да утвърдим факторинга като разпознаваем и предпочитан избор на компаниите в България. Услугата ни е модерна, гъвкава, напълно дигитална и персонализирана, спрямо индивидуалните нужди на клиента.

Не на последно място, компанията ни е част от международния технологичен холдинг YNV Group, с валидирана експертиза и пазарен дял в над 12 държави. Всичко това ни позволява да споделяме знания и опит, и да разширяваме полето си на действие.

За какъв тип бизнеси е най-подходящо решението – какъв е профилът на вашите клиенти и на какви други бизнес сегменти бихте били полезни?

Услугата ни е фокусирана към компании с B2B модел, които ползват отложено плащане. Най-подходящи сме за малки и средни бизнеси, които имат нужда от бързо финансиране за подобряване на оборотния капитал и разрастване на бизнеса си.

Богатият ни опит във финансовия сектор ни позволява да разбираме специфичните предизвикателства и потребности на всеки бизнес, предлагайки персонализирани решения с добавена стойност. Най-често това са компании от сферата на услугите, производство, транспорт и логистика, търговия, дистрибуция и доставки, земеделски бизнеси и други. Именно компании от посочените индустрии присъстват и в момента в нашето портфолио от клиенти.

Какви са конкурентните предимства на решението на Smart Factoring? Какво го прави предпочитано от клиентите?

Предимствата спрямо традиционните видове финансиране са значително по-бързата обработка, по-голямата гъвкавост и контрол върху средствата. Това е възможно благодарение на изцяло дигитализирания ни модел на управление на факторинг процеса – от кандидатстване до управление на транзакциите. В този смисъл, услугата ни се различава значително от своите алтернативи на пазара.

В обобщение, ето кое прави по-предпочитано нашето дигитализирано факторинг решение:

• Кандидатстването се случва от всяка точка на страната, изцяло онлайн. Само с няколко клика. Без нужда от физическо посещение - услугата е напълно дигитална, от подаване на искане за оферта до усвояване на средствата.

• Компаниите получава бързо и лесно плащанията по своите фактури, без затрудненията на традиционното бизнес финансиране.

• Услугата подобрява ликвидността на бизнеса и намалява нуждата от външно финансиране. Всичко това в кратки срокове.

• Предлагаме до 3 пъти по-бърз процес на финансиране в сравнение с традиционните алтернативи

• Модерно и гъвкаво финансово решение не изисква допълнително обезпечение.

• Дори и една фактура може да бъде сконтирана от Smart Factoring.

• Кредитна застраховка гарантира стабилността на компаниите в условия на потенциални икономически или политически сътресения.

• Не увеличава кредитната задлъжнялост.

• Осигурява защита от кредитен риск и оценка на кредитоспособността на контрагентите.

• Гарантира максимален контрол и прозрачност.

• Факторингът пести време и ресурси на бизнеса и му помага да се фокусира върху важното за него.

• Smart Factoring осигурява финансиране не само в български лева, но и в евро и в долари.

Какво е дългосрочното влияние на факторинг услугите върху цялостната икономическа динамика?

Услугата е фокусирана върху това да подпомага стабилността и растежа на малкия и средния бизнес. В този смисъл, практиката ни показва, че факторингът може значително да повиши конкурентоспособността на този тип компании, като им позволява да управляват по-ефективно кредитния риск и да разширяват своя пазарен обхват. Можем да заключим, че развитието на факторинг инструмента в България може значително да подобри бизнес средата, да повлияе позитивно на навиците на плащане на клиентите, както и да допринесе за увеличаване на възможностите за инвестиции и растеж.

Силвия Младенова има над 18 години професионален финансов опит, заемайки различни позиции, предимно ръководни, в изтъкнати банкови институции. Нейният разнообразен набор от умения и задълбочени познания в сферата на бизнес кредитирането, управлението на риска, финансовите отчети и оценката на кредитния риск я превръщат в доверен експерт и ключов ръководител в екипа на Smart Factoring.

Като изпълнителен директор на компанията Силвия Младенова влага своето успешно разбиране за стартиране на нови проекти и ефективното им извеждането до пълноценен растеж.

„Кариерният ми път ми помогна да се науча да разпознавам и развивам потенциал, веднага щом го видя – независимо дали говорим за нова бизнес възможност, клиент или служител“, казва Силвия Младенова. „Старая се да комбинирам аналитичния подход, развит през годините опит в банковата сфера, с интуитивния усет за налична перспектива. В Smart Factoring този усет успешно ме води, така че заедно с екипа ефективно да стартираме проекти и да ги извеждаме до пълноценен растеж.“.