На брандинга се гледа предимно като на инструмент за формиране на начина, по който потребителите възприемат даден бизнес. Рекламите, логата, указателните табели, уебсайтът и публикациите в социалните медии на дадена компания създават имидж, който е насочен навън. Но в днешно време компаниите използват вътрешни презентации, съобщения и дори материали за въвеждане в работните процеси, за да предизвикат последователна, съгласувана идентичност на марката, целяща да задържи служителите ангажирани.

„Предизвикателството пред екипите за вътрешна комуникация и екипите за човешки ресурси е да се опитат да пробият през шума - по същия начин, по който външните екипи се опитват да намерят отклик в клиентите“, казва Лахлан Андрюс, ръководител на отдела за корпоративни и вътрешни комуникации в Canva, водеща софтуерна платформа за дизайн, цитиран от Fast Company. „Мислите за значението на визуалната комуникация в маркетинга или социалните медии, но същото наистина важи и за възможността да се ангажирате със служителите, които работят за вас.“

Това не е лесно. Вниманието е им често се задържа закратко, което поставя на първо място изискването да се предаде на хората правилното послание възможно най-бързо, като същевременно се гарантира, че то е представено по завладяващ начин. Дизайнерските екипи разполагат с ограничен капацитет и често ценните ресурси са насочени към външни маркетингови инициативи. Екипите и отделните служители, които предават послания на своите колеги, често са оставени да разчитат на собствените си дизайнерски умения.

„Ако искат посланието да се хареса, е жизненоважно да се справят с визуализацията: 85% от бизнес лидерите смятат, че визуалната комуникация има по-голям авторитет от другите форми на комуникация“, сочи доклад на Canva, наречен „Visual Economy Report“.

Възможност за по-добър вътрешен дизайн

В хибридната работна среда визуалната комуникация придобива още по-голямо значение. Много повече презентации се провеждат в рамките на видеоконференции, където служителите разполагат само с визуалните материали пред себе си и с малка кутия, съдържаща говореща глава. Същевременно компаниите искат служителите им да въплъщават единна култура и идентичност.

„Ако се опитвате да съобщите за значителна промяна, да въведете нещо ново или да сплотите 4500 души в компанията около стратегия за следващата година, можете да им изпратите имейл от 2000 думи и да се надявате, че ще се получи“, казва Андрюс. „Или пък можете да преведете хората през творческа история.“

Затова не е чудно, че уменията в областта на дизайна са много търсени. Всъщност те бързо се превръщат в основни - 95 % от бизнес лидерите очакват служителите им да имат някаква форма на обучение по дизайн, се посочва в доклада на Canva.

Платформата помага на компаниите да преодолеят разликата между уменията и нуждите в областта на дизайна, като предоставя на компаниите инструменти, шаблони и комплекти, които дават възможност на всеки служител да създава визуално привлекателни продукти, които се вписват в цялостната идентичност на компанията. Други инструменти, като говорещи презентации и цифрови бели дъски, дават възможност за сътрудничество и ангажираност на екипи, които често са географски разпръснати.

„Визуалната комуникация наистина може да изгради културата на една организация“, казва Андрюс. „Можете да се забавлявате много с нея.“

Повишаване на производителността и ефективност

Когато компаниите успешно създадат единна вътрешна визуална идентичност, резултатите се проявяват в начина, по който служителите възприемат и се ангажират с работата си. Производителността често се повишава.

Пример за това е Британи Болц, старши мениджър маркетинг на компанията Aegis Living. Когато преди три години Болц започва работа в базираната в Белвю, Вашингтон, компания за настаняване и грижи за възрастни хора, е затрупана със заявки за дизайн за нуждите на около 40 обекта на компанията. Тя постоянно възлага тези проекти на графични дизайнери, което струва до 300 000 долара годишно.

Във връзка с ребрандирането си Aegis използва Canva, за да създаде последователна визуална идентичност, независимо дали служителите изготвят външни маркетингови материали или вътрешни презентации. По този начин са създадени шаблони за презентации и бланки, които да се използват лесно от всеки служител.

„Когато всеки работи в собствената си сграда, в крайна сметка той създава свой собствен опит“, казва Болц. „Платформата за визуализация ни позволи да гарантираме, че всички използват едни и същи материали, едни и същи насоки на марката, и да поддържаме тази последователност в цялото ни портфолио.“

В рамките на първата година Aegis намалява времето за изпълнение на продукцията с 52%, а разходите за графичен дизайн - със 100 000 долара.

И компанията не е единствената - 89% от бизнес лидерите казват, че инструментите за визуална комуникация, използвани от екипи, вариращи от вътрешни комуникации до човешки ресурси и мениджърски звена, допринасят за възвръщаемостта на инвестициите. Значителна част от тази възвръщаемост е свързана с пренасочване на специалистите по дизайн към най-важните задачи.

„Дизайнерските екипи не са толкова натоварени със стотици заявки за, да речем, актуализиране на името върху визитната картичка на някого“, казва Андрюс. „Подобни инструменти дават възможност на хората да се справят сами с тази задача, като запазят.“