Според ново проучване китайските компании са водещи в експериментирането с генеративен изкуствен интелект (GenAI), но все още изостават от САЩ, когато става въпрос за пълно внедряване.

Проучването, проведено от разработчика на софтуер и анализи за изкуствен интелект SAS Institute и пазарния изследовател Coleman Parkes, установява, че 64% от анкетираните китайски компании провеждат първоначални експерименти с генеративен изкуствен интелект, но все още не са интегрирали напълно технологията в своята бизнес система. За сравнение, 58% от компаниите в Обединеното кралство и 41% в САЩ все още експериментират с технологията.

Респондентите на проучването са лица, вземащи решения в областта на стратегията за генеативен изкуствен интелект или анализа на данни в 1 600 организации по света в ключови сектори, включително банково дело, застраховане, търговия на дребно и здравеопазване.

САЩ оглавяват класацията по отношение на интегрирането на GenAI в бизнес процесите си, като 24% от компаниите са внедрили напълно технологията - в сравнение с 19% в Китай и 11% във Великобритания.

Категорията „приемане“ в проучването пък се отнася както до експериментирането, така и до пълното внедряване. В нея водещи са китайските организации, като 83% от тях или провеждат първоначални тестове, или са внедрили технологията изцяло. Това е много повече от Обединеното кралство - 70%, следвано от САЩ - 65% и Австралия - 63%.

"Макар че Китай може да е лидер по темпове на внедряване на GenAI, по-високият процент на внедряване не означава непременно ефективно прилагане или по-добра възвръщаемост", казва Стивън Соу, управляващ директор в Coleman Parkes, пред CNBC.

Според Удо Сглаво, вицепрезидент на SAS за приложните изследвания и разработки в областта на изкуствения интелект и моделирането, за да се използват всички предимства на генеративния AI, той трябва да бъде напълно интегриран в производствените системи и процеси на ниво компания.

Екосистема САЩ срещу Китай

САЩ имат някои предимства в интегрирането на генеративния AI, включително по-зряла екосистема и голям набор от висококвалифицирани специалисти и изследователи в областта на AI, според Сглаво от SAS.

„Страната има култура на иновациите, силно лидерство в областта на AI от страна на частни компании и предвидима и прозрачна регулаторна среда в сравнение с други региони“, добавя той.

Все пак проучването показва, че Китай е в добра позиция да навакса изоставането си в пълното внедряване. Респондентите в Китай са най-уверени в подготовката си да се придържат към разпоредбите за AI, като почти една пета от тях казват, че са напълно подготвени, в сравнение с 14% в САЩ. От анкетираните китайски респонденти около 31% са заявили, че не разполагат с подходящи инструменти, а само 21% - че им липсва вътрешен експертен опит за това.

Експерти по изкуствен интелект и преди са казвали пред CNBC, че Китай е в челните редици на разгръщането на регулациите за генеративен изкуствен интелект, като е работил по тях още преди ChatGPT на OpenAI да изстреля технологията в мейнстрийма през 2022 г. Китайските регулаторни органи също така работят за ограничаване на потенциала на генеративния AI да създава съдържание, което може да наруши идеологията и политиките за цензура на Пекин.

Това принуждава китайските технологични компании да бъдат по-предпазливи при стартирането на собствени услуги, подобни на ChatGPT, но също така ги стимулира да се съсредоточат върху корпоративни и тесни приложения на технологията. Това фокусиране е помогнало на Китай да доминира в световната надпревара за патенти в сферата на генеративния изкуствен интелект, като от 2014 г. до 2023 г. страната е подала повече от 38 000 патента, показа доклад на ООН от миналата седмица.

Същевременно голямото население на Китай и бързо развиващата се цифрова икономика означават, че има голямо търсене на тези технологии, според Сглаво.

"Това голямо търсене подтиква компаниите бързо да приемат и интегрират решения за GenAI - включително приложения в електронната търговия, здравеопазването, образованието и производството - където технологията се използва за повишаване на ефективността и иновациите", казва той.

Пекин също така прокара няколко инициативи, насочени към стимулиране на вътрешното използване на AI и инфраструктурата. През май страната стартира тригодишен план за укрепване на стандартите в областта на AI чиповете и генеративния AI и за изграждане на национална изчислителна мощ за изкуствен интелект.

"Тъй като китайското правителство постави акцент върху AI, местните компании следват тези насоки, като бързо възприемат многобройните аспекти на технологията в своите организации", акцентира още Сглаво.

Перспективи за GenAI

Като цяло проучването подчертава колко важно става използването на генеративен AI във всички региони и отрасли. То установява, че организациите, които са възприели GenAI, виждат значителни подобрения, като около 90% от тях съобщават за подобрена удовлетвореност, а около 80% твърдят, че спестяват оперативни разходи.

За да се възползват от тези предимства, около едно от всеки десет глобални предприятия ще отдели бюджет за генеративен AI през следващата финансова година. Начело на тази класация е Азиатско-тихоокеанския регион с 94%.

Вей Сун, старши консултант по AI изследвания в Counterpoint Research, коментира миналата седмица пред CNBC, че САЩ са изпреварили Китай в първия кръг от развитието на AI по отношение на чиповете и напредъка на фундаменталните големи езикови модели. Вторият кръг обаче ще бъде свързан с прилагането на технологията за по-специфични набори от данни и приложения за потребителите, бизнеса и индустриите, където не е ясно кой ще заеме лидерската позиция.