През юни домакинствата у нас са платили 156.27 млн. лв. лихви по кредитите си на търговските банки, става ясно от изчисления на Profit.bg на база данни от Българска народна банка.

Месец по-рано населението плати 156.69 млн. лв. лихви, а през април бяха достигнати и рекордни стойности от 173.34 млн. лв.

Минимумът за тази година пък бе отчетен през март, когато платихме 139.2 млн. лв. лихви по кредитите си.

За периода януари - юни, платените или дължимите лихви на банките по кредитите на домакинствата възлизат на 938 млн. лв., спрямо 975 млн. лв. за сравнимия период на година по-рано.

В края на периода изтеглените кредити от населението са 18.595 млрд. лв., като от тях 11.555 млн. лв. са в лева, 6.85 млрд. лв. са в евро и 188 млн. лв. - в други валути.

Припомняме, че лошите и преструктурирани жилищни кредити в края на юни са на ниво от 17.87%, потребителските - 19.13%, а другите кредити - 26.12 на сто.