Темата за цените на бензина и дизела вече не е толкова актуална и не се отразява в широките медии, като се има предвид понижението на горивата през последните месеци, предопределено от поевтиняването на петрола на международните пазари.

След като ние от Profit.bg още в началото на годината разнищихме казуса с високите цени на горивата у нас, в основата на които стоеше значителният маржин на печалба на петролната индустрия, продължаваме да следим какво се случва.

Точно преди шест месеца компонентата на бензина, формирана от цената на петрола, е била в размер на около 0.6 евро за литър в почти всички страни от ЕС, докато към днешна дата тя е 0.45 евро.

Като се има предвид това понижение, както и с около цент от по-ниското ДДС, то би следвало цената на най-масовия бензин да се е понижила с поне 16-17 евроцента, при запазване на компонентата „мита и акцизи“ без промяна и на маржина на печалбата на индустрията.

Реалното понижение обаче е едва 8 евроцента, като причина за това е увеличеният маржин на печалбата на индустрията, повишил се до 24 евроцента за литър, на фона на 16 евроцента преди четири месеца.

Маржинът на печалбата на родната индустрия като процент в цената на литър бензин се е повишил до 18.6%, в сравнение с 11.9% преди четири месеца. Тогава маржинът у нас бе най-висок в ЕС при среден за страните от 7.8%.

И докато това може да изглежда дразнещо за потребителите, то определено ситуацията е относително добра, когато погледнем какво се случва в останалите страни от ЕС.

В момента в ЕС средният процент на маржина на индустрията се е повишил до 17.1%, или повишение от 9.2 процентни пункта, на фона на 6.7 процентни пункта у нас.

Най-голямо е повишението на маржина на индустрията в Ирландия – в размер на 15.6 процентни пункта през последните четири месеца, а най-малко в Германия – с 4.5 процентни пункта.

Това, което може да се обобщи като тенденция, е, че европейските производители действат значително по-умно и потребителски ориентирано в моменти на поскъпване на цената на суровината, като намалят маржина си на печалба и го увеличават в моменти на спад на цената на петрола.

Това се налага поради невъзможността да прехвърлят цялото повишение в цената на петрола върху потребителите, които са изключително чувствителни към цените на горивата.

Тези действия на увеличаване на маржина остават относително незабелязани, защото никой не анализира ситуацията в моменти на спад на цената на горивата.