Стандартният подход на мислене е, че предприемачеството е инвестиции и поемане на много рискове.

Погледнато през призмата на Теория на ограниченията (ТОС), можем да открием много по-добри и стабилни решения.

Теория на ограниченията е модерна цялостна система за диагностика на компанията и откриване на ограниченията, които пречат за бързия растеж и създаване на печеливши стратегии.

Ето един математически пример и правилна стратегия за действие - как е възможно значително повишаване на печалбата по две.

Даваме ви пример с компания, която има оборот 30 млн., но логиката е същата за всички по големина оборот на компанията – 3 млн., 300 хил, 30 хил. и т.н.

Изходни условия на задачата

A. Компанията има 30 млн. оборот.
B. Купува стоката от доставчиците 3 пъти по-евтино за 10 млн.
C. Разходите на компанията за дейността – 17 млн.
D. Печалбата на компанията е 10% от оборота й – 3 млн.

Желанието на всички мениджъри е винаги да увеличат печалбата значително.

Заданието към задачата е как да увеличим съществуващата печалба по две - 3 млн. по 2 = 6 млн., с условие без инвестиции, без рискове и за кратко време.

Много мениджъри в цял свят създават грешна стратегия на тази задача.

Отговор 1: Инвестиране в значително увеличаване на обемите на дейността

Ако увеличиш дейността си двойно, ще увеличиш и печалбата двойно.

Това решение изисква двойни инвестиции на сегашната дейност, дългосрочен план за изпълнение, огромна несигурност в резултатите и поемане на много рискове.

Отговор 2: Да сменим доставчика с по-евтин и намаляване на цената на доставка с 30%

Затова много компании от Западна Европа затвориха производства в Източна Европа смениха своите доставчици с такива от Близкия и Далечен изток.

Намаляване на цената на доставка с 30% - 10 млн. е цената на доставките преди, цените на новите доставки са 7 млн.

Това отговаря моментно на заданието на задачата да повишим печалбата по 2. Но резултатът е с много рискове.

 • Несигурност в качеството и несигурност в сроковете.
 • Поставяне на много по-голяма надценка, която ще ощети крайния клиент.
 • Възможност конкуренцията да прекопира бизнес модела.
 • Резултатът е с много рискове - несигурност в качеството и сроковете и в дългосрочен план това значително може да намали първоначалния оборот.

  Отговор 3: Намаляване на съществуващите разходи – от тях към момента 17 милиона да се намалят на 14 милиона

  Това отговаря моментно на заданието на задачата да повишим печалбата по две.

  Но резултатът е с много рискове - несигурност в качеството и начина на обслужване и в дългосрочен план това значително може да намали първоначалния оборот.

  Отговор 4: Повишаване на крайната цена към клиента – от 30 милиона да се увеличи към над 33 милиона.

  Това отговаря моментно на заданието на задачата да повишим печалбата по две

  В дългосрочен план това значително може да намали първоначалния оборот, поради това, че крайните клиенти са изключително чувствителни към цената.

  Правилната стратегия за решение на задачата:

 • Увеличаване само с 15% на оборота, без увеличаване на съществуващите разходи
 • При оборот 30 млн + 15% = 4.5 млн. плащането към доставчика е 3 пъти по-евтино - 1.5 милиона. Разликата е 3 млн, чрез което отговаряме на заданието на задачата да увеличим печалбата по 2 – без инвестиции, без рискове, за кратко време.

  Това решение е стабилно и дългосрочно и се постига чрез създаване на нова стратегия на фирмата чрез инструментите на ТОС:

 • диагностика на всички дейности на компаниите
 • откриване на ограниченията, които не позволяват на компаниите да растат
 • създаване на уникална оферта, продукт или услуга, с която да се превъзхожда конкуренцията, оферта от която клиентът е възхитен, а конкуренцията не може да прекопира
 • цялостна стратегия за значително повишаване на печалбата от 30% до 100%, без инвестиции, без рискове и за кратко време.
 • Това е една от 28-те теми, които ще разгледаме по време на конференцията Referesh на бизнеса, която ще се проведе на 25 януари 22 г. в х-л Hyatt Regency Sofia.

  На конференцията ще бъдат представени стратегии за действие по време на криза и примери за успешното им внедряване.

  Стратегиите са създадени чрез инструментите на ТОС.

  ТОС е успешно внедрена в над 100 държави в различни видове индустрии и различна големина на компаниите.

  Чрез актуална стратегия всяка фирма може да постигне:

 • Значително повишаване на печалбата без инвестиции, без рискове и за кратко време
 • Запазване на съществуващите клиенти, въпреки агресивните конкуренти
 • Създаване на нови пазари въпреки намаленото търсене
 • По-ефективна организация на своята дейност

 • Линк към конференцията: https://bit.ly/3q878O4

  Местата са ограничени, информират от Cantarelli Бизнес Клуб