С водена от технологиите мисия, Еко Партнърс България е в челните редици на трансформацията при оползотворяването на отпадъци у нас през последните 8 години.

От създаването си през 2016 г. досега организацията е изградила системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 101 населени места у нас, покриващи 903 000 жители. Разположила е над 4100 броя съдове за разделно събиране с общ обем над 6 970 000 литра.Инвестирала е почти 5 млн. лева без ДДС в създаване, поддържане и разширяване на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Работим целенасочено за това да намерим най-добрите решения, да ги внедрим и да подобрим цялостно системата за разделно събиране в страната.

Това казва Антония Спасова, прокурист в Еко Партнърс, допълвайки, че новаторският подход на организацията включва широк спектър от инвестиции:

От метални контейнери за разделно събиране на отпадъци през уникални услуги като патентована машина за трошене на стъкло до собствена софтуерна платформа за докладване на отпадъци, чиято роля е изключително важна на фона на предстоящото въвеждане на т.нар. „диференцирана такса смет“.

С всеки свой ход организацията акцентира върху необходимостта от по-адекватни регулаторни рамки и институционално участие, които да гарантират справедливост за гражданите и бизнеса и постигането на общи екологични цели, казва още Антония Спасова, с която разговаряме за технологичния напредък на организацията и за предизвикателствата пред разделното събиране на отпадъци.

Г-жо Спасова, с какво Еко Партнърс се отличава на българския пазар?

Още с появата си през 2016 г. държахме да се отличим с нещо ново и направихме своята ясна заявка занапред.

Проектирахме и създадохме специално за нас метални контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Ние сме единствената организация, която и до днес ползва само такива контейнери – в сравнение с масовите пластмасови на останалите организации.

Вярваме, че по-високата инвестиция за производството на металните контейнери е оправдана, защото минимизира много от рисковете.

През годините целенасочено и последователно инвестираме в новаторски проекти. Гордеем се, че сме единствената организация, която работи и създава собствени технологични решения.

Предлагаме уникална за местния пазар услуга – безплатна машина за трошене на стъклени опаковки, с помощта на която събираме и рециклираме стъклото от заведения и други търговски обекти. Машината е разработена специално за нас и е патентована.

Какви други решения за интелигентно сметосъбиране на отпадъците внедрявате?

Разработихме собствена софтуерна платформа за индивидуално отчитане на количества предадени отпадъци. В момента работим по поредния си проект за създаване на платформа, която отново няма аналог на българския пазар. Тя разполага със специално разработен софтуер, който измерва събрания боклук от всяко семейство, компания или институция. Тя също така предоставя на потребителите и общините решения за разделно събиране както на основните отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло и метал, така и на хранителни и градински остатъци, опасни отпадъци, едрогабаритни и строителни материали и др.

Едновременно с това системата изчислява какви да бъдат съдовете за смет, къде да бъдат поставени, дали да има индивидуални за конкретни домакинства, каква сметосъбираща техника да се използва и къде още да бъдат изградени площадки за разделно събиране.

Внедряването на такова решение е от полза за общините в цялостния процес на управление на отпадъците, а крайната цел е повишаване на количествата разделно събрани отпадъци.

Какъв е напредъкът ви по отношение на комуникацията с потребителите?

Създадохме и непрекъснато развиваме собствено приложение Eco Partners App, с което даваме информация за различните видове опаковки, как и къде е правилно те да бъдат изхвърлени. И при това я даваме по интересен иновативен начин – при сканиране на баркода на опаковката. В приложението потребителят може да види на карта всички наши жълти и зелени контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки в нашите общини и да намери най-близките до него. Така по един достъпен и увлекателен начин всеки потребител разполага със знанието за правилно разделно събиране на отпадъците.

В приложението може и много бързо и лесно да се подават сигнали, свързани с нашите контейнери. В него непрекъснато организираме игри с награди и провеждаме различни кампании. Предоставяме и много богат набор от полезна и интересна информация във връзка с рециклирането.

Кои са най-важните моменти, които предстоят по отношение на оползотворяването на отпадъци във връзка с европейското законодателство – кои теми е важно да следят гражданите и бизнесът?

На този етап на фокус са две основни теми. Първата е въвеждането на т.нар. „диференцирана такса смет“ - или заплащане на такса, спрямо количеството изхвърлен смесен битов отпадък. Другата е въвеждането на депозитната система.

По отношение на таксата има заложен законов срок и тя трябва да бъде въведена още през следваща година.

И двете теми са изключително важни за нас, защото са мощен стимул, който вярваме, че ще подобри разделното събиране. И двете обаче са свързани с много предизвикателства и изискват комплексен подход от страна на държавата.

Например, ако се въведе таксата смет според количеството смесен отпадък, а не се осигурят същевременно условия за изхвърляне на биоотпадъци, то това не би било справедливо за гражданите и бизнеса. За да могат да намалят своите количества смесен битов отпадък, хората трябва да имат осигурени максимални възможности за разделно изхвърляне на различните потоци, а не само на опаковките, както е в момента на повечето места.

Намаляването на възможностите за злоупотреби пък изискват избор на водещи технологични решения и инвестиции в завишаване на контрола.

Както вече споменах, организацията ни разработи платформа, която разполага с широки възможности не само за индивидуално отчитане на количествата изхвърлен отпадък, но и осигурява цялостно процесите по планиране и управление на различните отпадъчни потоци. В момента работим по тестовото внедряване на платформата в гр. Дебелец, Община Велико Търново.

Що се отнася до депозитната система – все още няма анализ и избрани методи за въвеждането ѝ. За съжаление, смятам, че продължаваме да сме далеч от това тази система да заработи, въпреки че наблюдаваме усилия от страна на министерството в последните една-две години и воля за ускоряване на този процес.

Еко Партнърс България акцентира върху повишаването на екологичната култура на обществото. Как измервате положителното въздействие върху общините, които обслужвате?

Основният измерим показател за развитието на екологичната култура на хората е количеството събрани отпадъци в цветните ни контейнери. 8 години след началото събираме няколко пъти повече рециклируеми отпадъци в нашите контейнери, в сравнение с първата година. Това за нас е безспорен показател, че от работата ни има смисъл и макар и по-бавно, отколкото ни се иска, средата, в която живеем и съзнанието на хората се променя в положителна посока.

От какво зависи успешното реализиране на технологичните решения в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци – какви инвестиции, екипи и отношения с партньори стоят зад тях?

Успешната реализация на един проект е свързана на първо място с мотивацията. По пътя към крайната цел има много трудности и непредвидени препятствия, разбира се. Но чудесният екип, който сме изградили, и намирането на точния партньор за всяко отделно начинание е в основата на успеха ни. Когато сме обединени от обща цел, в която вярваме, успехите не закъсняват.

Какви са основните проблеми, които срещате в работата си?

За съжаление се оказва, че най-сериозните проблеми идват от страна на институциите и администрацията, които се очаква да регулират всички процеси и да създават условия за подобряване и развитие на всички аспекти на разделното събиране.

Смятаме, че основната роля на държавата следва да е свързана с насърчаване на идеите и инициативите, които биха могли да подпомогнат постигането на общите екологични цели.

Вместо това обаче, през последните две години ние се сблъскваме с тенденциозно към Еко Партнърс България отношение от страна на Министерството на околната среда и водите, което е възможно заради несъвършената, разпиляна и нелогична нормативна рамка.

Неяснотата и множеството текстове в закона, писани „на парче“, в резултат на лобистки дейности през годините, водят до възможност за избирателно тълкуване и съответно – избирателно прилагане, според нуждите.

Еко Партнърс България води битки вече две години, използвайки всички законови възможности за това. Тук е важно да споменем, че за обществото - не за нас конкретно - е изключително важно държавата, в лицето на МОСВ, да предприеме действия за регулиране на правната рамка и да започне да прилага закона според неговата цел, осъзнавайки, че организациите по оползотворяване са техен ключов партньор.

В материала има продуктово позициониране