Най-новият член на Управителния съвет на Европейската централна банка предупреди, че не бива да се изчаква забавянето на растежа на заплатите, преди да се пристъпи към намаляване на лихвените проценти.

В първата си реч за паричната политика, откакто се присъедини към ЕЦБ от Италианската централна банка през ноември, Пиеро Чиполоне заяви, че растежът на заплатите в еврозоната изглежда е достигнал своя връх и ако продължи да се забавя в съответствие с прогнозите, "трябва да сме готови бързо да намалим рестриктивната си позиция по паричната политика", пише FT.

Коментарът му показва, че може да е готов да настоява за намаляване на лихвите още на следващото заседание на централната банка през април, ако данните за инфлацията и заплатите докажат, че ценовият натиск отслабва в съответствие с очакванията на ЕЦБ.

Чиполоне предупреди, че ако заплатите се забавят твърде бързо, това ще остави работниците с трайно по-ниска покупателна способност и "механично ще окаже натиск за намаляване на растежа на производителността или на заетостта", което може да застраши връщането на инфлацията към целта на ЕЦБ от 2%.

"Прекомерното съсредоточаване върху краткосрочния темп на заплатите може да не отчете напълно възстановяването, което е възможно и трябва да се случи, за да може крехкото възстановяване на еврозоната да придобие по-силна основа", обясни той.

Позицията на Чиполоне контрастира с изявленията на други финансисти от ЕЦБ, които не очакват намаляване на лихвените проценти, докато не видят данни, че заплатите са продължили да се забавят през първото тримесечие.

Те обаче ще бъдат налични едва преди заседанието през юни.

Италианският икономист допълни, че растежът на заплатите трябва да се забави от нивото от над 5% през миналата година, но предупреди за риска заплащането на работниците да не успее да навакса инфлацията, което ще остави покупателната способност трайно по-ниска и ще възпрепятства икономическия растеж.

"Изчакването на допълнителни данни, преди да започнем нормализирането на основните лихвени проценти, ни дава допълнителна застраховка срещу рискове от повишаване на инфлацията", заяви той.

"Но трябва да останем пропорционални и занапред, като се имат предвид икономиката, която е в застой от 18 месеца, рисковете пред икономическите перспективи в посока надолу и условията за кредитиране, които са на рестриктивна територия", допълва Чиполоне.

Той изтъква, че с намаляването на инфлацията в еврозоната – през февруари спадна до повече от двегодишно дъно от 2,6% от пика си над 10% през 2022 г., позицията на паричната политика на ЕЦБ "става по-строга спрямо инфлационните перспективи" и това "засилва аргументите за коригиране на нашите основни лихвени проценти".

"Ако ги задържим твърде дълго, може да изложим на риск възстановяването и да забавим цикличното възстановяване на растежа на производителността.

Това би било икономически скъпо и би предизвикало рискове за устойчивото сближаване на инфлацията с нашата цел", допълва финансистът.

Според него, темпът на намаляване на лихвените проценти трябва да бъде "калибриран" според скоростта, с която инфлацията се приближава към целта от 2% и в зависимост от това може да се избере "по-бърз темп".