През март 2024 г. инфлацията в еврозоната се е понижила от 2,6% до 2,4%, отбелязвайки четиримесечно дъно и потвърждавайки предварителните данни.

Основните компоненти, които допринасят за инфлацията, са различни. През март услугите са отбелязали най-голямо годишно увеличение, като са останали на ниво 4,0% от февруари, според данни, цитирани от Euronews. Храните, алкохолът и тютюневите изделия са спаднали на 2,7%, спрямо 3,9% от предходния месец.

Неенергийните промишлени стоки са се повишили с 1,1%, а цените на енергията са се понижили до 1,8%, което е чувствителна разлика спрямо февруарския спад до 3,7%.

Основни компоненти за 2024 г.

Инфлацията в еврозоната се определя чрез усредняване на среднопретегления хармонизиран индекс на потребителските цени (HICP). Основните компоненти, които допринасят за инфлацията, обаче се различават по важност. През 2024 г. услугите съставляват най-голямата част, като се равняват на около 44,9% от разходите на домакинствата в еврозоната, следвани плътно от неенергийните промишлени стоки с дял от 25,7%.

Храните, алкохолът и тютюневите изделия, както и енергията, представляват съответно 19,5% и 9,9%. Въпреки по-малкия им дял в разходите цените могат да се колебаят значително, оказвайки съществено влияние върху общата инфлация.

Разлика между държавите

Според Европейската централна банка темповете на инфлация в еврозоната могат да се различават в отделните държави поради специфични събития, различни модели на търговия и потребление, както и на характерните за страните финансови системи.

Годишната инфлация е най-висока в Хърватия (4,9%), Австрия (4,2%), Естония (4,1%) и Белгия (3,8%), а най-ниска - в Литва (0,3%), Финландия (0,7%), Латвия (1%) и Италия (1,3%).

Като се изключат променливите хранителни и енергийни стоки, базисната инфлация през март е спаднала от 3,1% на 2,9%, достигайки най-ниската си стойност от две години насам.

Какъв е курсът на Европейската централна банка?

Световните медии, подкрепени от експертни анализи, подчертават вероятността за намаляване на лихвите на ЕЦБ през юни, с очакване за четири понижения до края на 2024 г.

"Ако актуализираната ни оценка на инфлационните перспективи, динамиката на базисната инфлация и силата на трансмисията на паричната политика допълнително увеличат увереността ни, че инфлацията устойчиво се доближава до нашата цел, тогава би било уместно да намалим сегашното равнище на рестрикция на паричната политика", заяви миналата седмица президентът на ЕЦБ Кристин Лагард.

Лагард също запази неутрална позиция, като отложи вземането на каквито и да било решения за юни, когато ще бъде налична "много повече информация". Тя каза, че макар "няколко членове" на банката да са готови за намаляване на лихвения процент през април, консенсусът е да се работи на принципа "заседание по заседание", без да се поемат предварителни ангажименти.

Поради това оповестените днес данни за инфлацията ще бъдат внимателно следени от Лагард и нейния екип, докато разглеждат пътя на паричната политика на ЕЦБ.