От години учените изследват как птиците прелитат огромни разстояния при годишната си миграция - без почивка. Ясно е, че се възползват от природни дадености като въздушни течения и умеят да пестят максимално силите си, за да им стигнат за дългото пътуване.

Но и „най-умното“ летене изисква някакви усилия. Така в крайна сметка птицата се уморява и има нужда от почивка. Какво прави тогава?

Изследване от 2021 г. установява, че някои видове разчитат предимно на благоприятните въздушни течения, които им помагат да се задържат във въздуха в продължение на стотици километри с минимални усилия, пише iflscience. Такива са напимер соколът-скитник и орелът-рибар. Те са от т.нар. реещи си птици - умеят по перфектен начин да се възползват от вятъра. Дори са се научили да коригират маршрута си, за да могат да летят дълго без усилия.

Това изследване развенчава мита, че когато полетът е над водна повърхност, птицата не се издига прекалено високо. Но то все още не отговаря на въпроса за почивката – къде и как.

Смята се, че около 2000 вида или 20% от птиците в света редовно мигрират в зависимост от сезона. Част от тях летят на етапи. Иначе казано – по маршрута им има установена от години зона за почивка – остров, крайбрежна ивица и т.н. Други обаче са по-изобретателни и просто ползват за почивка корабите.

През 2022 г. група учени изследват движението на мигриращите птици в Средиземно море. В научния си труд те посочват, че по принцип кацането за почивка на кораб се смята за „анекдотично събитие“. Оказва се, че това не е съвсем вярно.

По време на 25-дневната научна експедиция на лодката на научния екип кацат птици от 13 различни вида. Те почиват средно около 42 минути, макар че този период може да е и по-кратък, защото пернатите в повечето случаи не намират храна на лодката или кораба и са принудени да отлетят. Според авторите на това изследване повечето птици са избрали кратката почивка защото времето е било лошо или пък те самите са били прекалено уморени.

Водени от тези данни, учените оценяват, че такива кацания вероятно правят около 4 млн. птици по време на миграцията си. За да се докаже твърдението им, е нужно по-мащабно проучване на трафика в Средиземно море.

Авторите на изследването посочват, че броят на мигриращите птици в световен мащаб е „зашеметяващ“, защото става дума за около 5 млрд. екземпляра, които се местят всяка година. Това означава „обиколки“ както на къси, така и на дълги разстояния. Всъщност прелетът е едно от най-трудните неща, с които те могат да се сблъскат. Усилието им отнема около половината от енергийния баланс. В името на оцеляването си тези същества са принудени да станат много адаптивни към околната среда и да се възползват от помощници като вятъра.

Всъщност може да се каже, че при миграцията има много повече смъртни случаи на птици, отколкото във всяка друга ситуация. Понякога се регистрира дори масова смъртност.

Междинните кацания за почивка се оказват изключително важни за благополучния край на пътуването. Ето защо правилният избор на място за почивка също е ключов. Т.е. освен всичко останало мястото за кацане на практика определя и популацията, защото от него в голяма степен зависи оцеляването.

Средиземно море например е един от най-натоварените маршрути откъм птича миграция. Освен това обаче по същите дестинации се движат и огромен брой кораби. И въпреки че човешката намеса може да има негативно влияние, например замърсяване, плавателните съдове осигуряват и места за почивка на прелитащите птици. Години наред обаче този вид кацания са били пренебрегвани от науката заради трудната организация на такива изследвания.

Цитираното проучване обаче установява някои закономерности. Например много по-вероятно е малки птици да си изберат по-малък по размери плавателен съд за почивка. По-големите го правят по-рядко, защото няма достатъчно пространство, а близостта до съоръжения или хора ги плаши.

Кога една птица взима решение за почивка?

Според авторите на изследването тук има комбинация от фактори като най-важните сред тях са атмосферните условия и умората. Т.е. при лошо време и силни ветрове, верояността да се потърси убежище на някой кораб е доста по-голяма.

В крайна сметка изводът е, че спирането за почивка на лодка или кораб съвсем не е случайно каквото схващане е било наложено години наред. Само в Средиземно море може да се говори за около 4 млн. екземпляра птици, които почиват по този начин при миграцията си. В световен мащаб бройката им би била много по-голяма. Задълбочени проучвания в тази посока обаче все още няма.