Publicis Groupe Централна и Източна Европа (ЦИЕ) представи The Vault – иновативно решение за медийна оптимизация, задвижвано от изкуствен интелект. The Vault използва високотехнологични иконометрични модели (МММ: Marketing Mix Mideling) и алгоритми с изкуствен интелект, за да даде възможност на клиентите да взимат по-информирани решения при разпределянето на маркетингови бюджети в платените медии. По този начин възвръщаемостта на инвестициите ще се увеличи, а бизнес резултатите ще се подобрят.

The Vault е мултипазарен инструмент, разработен на база МММ изследвания, правени на пазарите в Централна и Източна Европа, за да носи стойност както на локалните, така и на глобалните клиенти в целия регион.

„The Vault представлява последователен подход за маркетолози от различните индустрии и пазари в ЦИЕ. Той ще предоставя данни дори за по-малките пазари, за които липсват местни МММ изследвания, благодарение на информацията от други държави. Това ще донесе истинско конкурентно предимство както на нашите клиенти – локални или регионални, така и на нас самите“, коментира Мария Тюдор, главен оперативен директор на Publicis Groupe ЦИЕ.

„The Vault е резултат от съвместните усилия на екипите в Publicis Groupe Централна и Източна Европа, ръководени от отдела за данни и анализи в Полша, с което се демонстрира и истинската сила на ‘Power of One’, както казваме в Publicis. Полският екип създаде един невероятен инструмент, който е вече завършен и достъпен за всички наши екипи в региона“, добавя тя.

Десислава Стоянова, главен оперативен директор на Publicis Groupe България, споделя, на свой ред:

„Щастливи сме, че имаме възможност да използваме The Vault и на българския пазар и да черпим от познанието на останалите пазaри от региона. Благодарение на Vault ще можем да направим макретинг микса по-ефективен и с по-висока възвращаемост. За нас и нашите клиенти това е истинско конкурентно предимство и нямаме търпение да започнем да го прилагаме в действие.“

The Vault предлага цялостен анализ, включващ всички фактори, които влияят върху ефективността на маркетинга, като по този начин се улеснява прецизното оптимизиране на стратегията и прогнозирането на резултатите от кампаниите на различните пазари в региона на ЦИЕ. Това включва позициониране на бранда, сезонност, промоции, както и фактори, свързани с разходите, представяйки на клиента полезни прозрения, съобразени с конкретните му бизнес цели.

„Клиентите ни вече могат бързо и лесно да генерират прогнози не само за краткосрочния и дългосрочния ефект върху продажбите, но и за други ключови бизнес показатели, както на ниво медийни канали, така и на ниво кампания. Това дава възможност за своевременно прилагане на конкретни инвестиционни препоръки, съобразени с различните бизнес цели на брандовете", подчертава революционния потенциал на The Vault Анна Саковиц, главен директор на отдел „Данни и анализи“ в Publicis Groupe Полша.

Основните характеристики на The Vault

Основните характеристики на The Vault включват:

Performance Curves Graphs: Интерактивни графики с подробни данни за параметри като adstock и half-life, които спомагат за определяне на оптимално ниво на разходите и обхват за всеки канал.

Planner Functionality: Позволява прогнозиране на допълнителния ръст на ключовите показатели въз основа на приетите планове за кампании и целогодишни дейности на бранда. Това дава възможност на клиентите да сравняват възможностите пред тях и да изберат най-оптималния подход за възвръщаемост на своите инвестиции спрямо конкретни бизнес цели.

Optimizer Module: Използва алгоритми с изкуствен интелект за оптимизиране на медийните планове, като взема предвид редица математически и бизнес аспекти. Това позволява автоматизираното създаване на планове за кампании, оптимизирани за максимално ефективно постигане на заложените цели в рамките на определени бюджети. Освен това предоставя и препоръки, свързани с разпределянето на бюджета по отделни комуникационни канали, както и за цялостни кампании.

The Vault ще бъде внедрен и използван от екипите на Publicis Groupe в Централна и Източна Европа с цел подпомагане на кампаниите на клиентите им в целия регион.