Европейските жилищни имоти почти запазват стойността си, докато общият спад на цените на всички видове търговски имоти се забавя значително след близо 2 години спад, сочат нови данни за тенденциите на пазара.

През първите три месеца на 2024 г. стойностите са се понижили само с 0,5%, което е подобрение в сравнение с предходното тримесечие, през което се наблюдаваше спад от 3,4%, по данни на Altus Group, цитирани от Euronews.

"В началото на 2024 г. наблюдаваме окуражаващи признаци на европейския пазар на търговски имоти, като спадът на стойността се забавя значително във всички сектори", пише старши вицепрезидентът на Altus Group Фил Тили в анализа на групата за тенденциите в оценките на европейския пазар на имоти.

"Индустриалните и жилищните имоти запазиха почти цялата си стойност от предходните три месеца. Спадът в оценките на офисите се забави значително – до 0,8% от 5,3%", се казва в доклада.

Общият спад на цените е най-малкият, отчетен от началото на понижаването на оценките на имотите през третото тримесечие на 2022 г.

Всяко тримесечие Altus Group анализира представянето на пул от имоти на стойност 29 млрд. евро, управлявани от паневропейски фондове от отворен тип в 17 държави.

Тези имоти включват секторите на индустриалните, офисните, търговските и жилищните имоти.

Въз основа на техния анализ европейските търговски имоти са загубили 16,5% от стойността си от юни 2022 г. През този период от всички категории офисите са загубили най-много - 21,8% от цената, докато търговските площи са пострадали най-малко, като е трябвало да отпишат 10%. Жилищните имоти са загубили 12,1% от стойността си през този период.

В цяла Европа най-драстичната промяна идва от пазара на офиси във Франция, където стойностите търпят загуба от 7,6% през първото тримесечие на 2023 г., но нарастват с 2,4% през първите три месеца на 2024 г.

Подобна тенденция на обрат е забелязана и на пазара на индустриални имоти в Дания, Германия и Нидерландия, както и на шведския пазар на офиси и сред жилищните имоти в Нидерландия и Дания.

Цените на имотите в Европа бяха силно засегнати от високите лихвени проценти.

Инвеститорите търсеха по-добра възвръщаемост в условията на по-висока доходност. Тези премии са процент от стойността на имота, следователно повишаването им дърпа надолу цените. Част от риска беше компенсиран от нарастващите наеми, което задържа спада на цените.

Например стойностите в индустриалния сектор се понижиха с 0,2% през първите три месеца на годината, но отбелязаха 1,9% увеличение на пазарните наеми.

Тъй като инфлацията се доближава до целите на централната банка, инвеститорите вече очакват ЕЦБ да започне да намалява лихвените проценти през юни.

Внимателно наблюдаваната стъпка идва с обещанието за по-ниски рискове, по-евтин капитал и по-добра възвръщаемост, поради което намалява натиска за понижаване на стойността на имотите.

Извън основните четири категории имоти, стойностите се повишават с 3,3%, главно благодарение на имотите за студентски общежития. В доклада се отбелязва, че това се дължи на "продължаващия недостиг на висококачествени студентски жилища в европейските градове, съчетан със силното търсене на обучение в чужбина".