2024 година е поредната, в която технологиите се развиват с бясна скорост и променят бизнес средата с невиждани досега темпове. Освен че дават някога неподозирани възможности обаче, те могат лесно да се превърнат в слабости, ако към тях не се подхожда стратегически.

Затова водещата изследователска и консултантска компания Gartner публикува своя доклад Top Strategic Technology Trends 2024 и обяснява:

„В бързо развиващата се епоха на изкуствения интелект (AI) тези иновации могат да помогнат на вашата организация да се изгради и защити, като същевременно генерира стойност. Някои от тях се задвижват от AI, други ви помагат да работите и да се развивате ефективно и безопасно, тъй като очакванията на клиентите и бизнес моделите се развиват“.

Ето и най-важните пет:

Управление на доверието, риска и сигурността на AI (AI TRiSM)

Потребителите на системи с изкуствен интелект трябва да интегрират платформи за AI TRiSM, за да запълнят потенциалните пропуски, които разработчиците може да са допуснали при изграждането на решенията. Тези, които активно използват подобни инструменти, придвижват значително по-голяма част от своите проекти за изкуствен интелект към реалните бизнес процеси, постигат по-голяма бизнес стойност и се радват на по-голяма прецизност и последователност на моделите, отколкото тези, които не ги използват.

„Организациите, които използват модели, управлявани на базата на TRiSM, могат да подобрят контрола на пристрастията при вземането на решения от приложенията, управлявани от AI. Възможностите за обяснение на решенията на моделите на AI трябва да се тества постоянно чрез мониторинг“, съветват от Gartner и изчисляват, че до 2026 г. предприятията, които прилагат TRiSM контрол към приложенията с изкуствен интелект, ще увеличат точността на вземането на решения, като елиминират 80% от грешната информация.

За да се постигне тази ефективност, експертите съветват компаниите да създадат работна група или специално звено, което да управлява усилията им в тази посока, и да дефинират конкретни политики за приемлива употреба на технологията.

Непрекъснато управление на експозицията на заплахите (CTEM)

Тук става дума за прагматичен и системен подход за непрекъснато коригиране на приоритетите за оптимизиране на киберсигурността, като се съгласуват циклите за оценка на експозицията с конкретни бизнес проекти или критични вектори на заплаха.

При CTEM се обръща внимание както на уязвимостите, които могат да бъдат поправени, така и на тези, които не могат, защото една организация трябва да бъде наясно с цялостната си кондиция на полето на киберсигурността. Приоритетите на предприятието за отстраняване на дадена уязвимост се потвърждават чрез нейното претегляне от гледната точка на нападателя и тестване на ефективността на контролите за сигурност.

„Интегрирайте CTEM подхода с програмите за осведоменост и управление на риска, за да си осигурите ориентиран към бизнеса фокус и базирано на бизнес стойността приоритизиране на заплахите. Когато разширявате програмата за управление на уязвимостите, наберете инерция с оперативни победи, които често се крият в приоритизирането на констатациите за опасностите чрез техники за валидиране“, посочват от компанията.

До 2026 г. организациите, които приоритизират своите инвестиции в сигурността въз основа на програма CTEM, ще намалят с две трети броя на нарушенията в онлайн системите си.

Устойчиви технологии

Цифровите решения, използвани за постигане на резултати в областта на ESG, подкрепят дългосрочното екологично равновесие и правата на човека. Те помагат на компаниите да се адаптират към променящите се рискове за околната среда и предоставят информация, необходима за подобряване на цялостното представяне на една организация.

„Избирайте технологии, които ще спомогнат за устойчивостта във вашата индустрия и които са определени като приоритетни за бизнеса и ключовите заинтересовани страни. Това може да включва облачни услуги, изкуствен интелект и други. Вместо да търсите компромиси, стремете се към оптимизиране на всяка стойност в полза на подобрената цялостна организационна устойчивост“, категорични са от Gartner.

Анализаторите изчисляват, че до 2027 г. възнаграждението на 25% от ИТ директорите ще бъде обвързано с тяхното разбиране за устойчивите технологии.

Инженеринг на платформи

Това е дисциплина за изграждане и експлоатация на вътрешни платформи за самообслужване - всяка от тях е слой, създаден и поддържан от специален продуктов екип, предназначен да удовлетвори нуждите на потребителите чрез взаимодействие с инструменти и процеси.

До 2026 г. 80% от организациите, занимаващи се със софтуерно инженерство, ще създадат платформени екипи като вътрешни доставчици на услуги, компоненти и инструменти за многократна употреба за доставка на приложения, посочват от анализаторит и добавят:

„Тази практика оптимизира работата на разработчиците и ускорява постигането на бизнес стойност. Тя намалява когнитивното натоварване чрез подобряване на опита и производителността им, като едновременно с това повишава техните способностите за самостоятелно стартиране, управление и разработване на приложения, същевременно гарантирайки надеждност и сигурност“.

Не на последно място, когато една компания разчита на вътрешен инженеринг на платформи, тя повишава нивото на задържане на ключови технологични таланти.

За да се възползват от предимствата на платформения инженеринг, организациите трябва да съхраняват и изграждат вътрешни платформи с компоненти, знания и услуги, които могат да се използват многократно, от една страна, а от друга – да разглеждат платформите като продукт. Това означава те да работят с крайните потребители, за да идентифицират и приоритизират какви технически възможности, инструменти и процеси са най-полезни за тях, и след това изградят решенията спрямо тази информация.

Индустриални облачни платформи

Индустриалните облачни платформи (ICP) са персонализирани облачни предложения, специфични за всяка една индустрия, които могат да бъдат допълнително адаптирани към индивидуалните нужди на дадена организация. ИТ лидерите могат да използват съставните възможности на тези платформи, за да придобият адаптивност и гъвкавост в отговор на ускоряващите се промени в бизнес средата.

До 2027 г. над 50% от предприятията ще използват индустриални облачни платформи, за да ускорят бизнес инициативите си, в сравнение с по-малко от 15% през 2023 г., изчисляват от Gartner и обобщават:

„Правилно интегрирани, тези технологични стратегии осигуряват ползи като доверие и увереност, че можете да използвате AI безопасно, устойчиви дейности в рамките на екосистемата, в която работите, специализирани технологии за конкретни задачи, индустрии и функции, както и по-голяма скорост и производителност с минимални допълнителни инвестиции или усилия“.