Всеки ИТ директор знае, че пазарът на облачни услуги постоянно се движи в нови посоки. Но това, което може би не осъзнават много от тях, е, че е възможно винаги да са в крак с промените и дори да спечелят предимство пред доставчиците, като коригират стратегията за облачни услуги на своето предприятие, за да се възползвате от новите подходи и възникващите възможности.

ИТ директорите трябва да гледат на облака като на бизнес необходимост, а не само като на мощна технология, казва пред специализираното издание CIO Анди Тей, ръководител в Accenture Cloud First, компания за облачни консултации и услуги.

"Облакът еволюира в операционната система на предприятието на бъдещето, надхвърляйки първоначалната си роля на мярка за спестяване на разходи", обяснява той, като добавя, че облакът вече е основополагащият гръбнак на дигиталното ядро на една организация, осигуряващ компонентите, необходими за бързото разработване на нови възможности и бизнес модели.

Ето пет тенденции, които ще помогнат на ИТ директорите да превърнат еволюцията на пазара на облачни изчисления във възможност за своите компании.

1. Централизиране на операциите в облака за постигане на предимства за цялото предприятие

ИТ директорът трябва да осигури както бизнес, така и техническо възможности за своята облачна програма, съветва Джей Би Макгинис, директор в Deloitte Consulting:

„Това трябва да бъде последвано от създаването на център за върхови постижения - централизирана структура, която предоставя насоки, експертни познания и подкрепа за облачните инициативи в конкретни области. Инвестирайте в обучение и развитие, което може да ви помогне да задържите съществуващите си таланти и да привлечете нови".

Макгинис също така препоръчва да се насърчават екипите от разработчици на облачни технологии да изследват и въвеждат иновации в безопасна рамка.

"Дейности като хакатони и дни на иновациите могат да насърчат възможностите за лидерство и да допринесат за жизнена култура на общността", акцентира той.

2. Преосмисляне на стратегиите с цел ограничаване на разходите и насочване на ползите

Иновациите на пазара на облачни услуги, особено тези, които са възможни благодарение на изкуствения интелект, изпреварват реалното търсене, казва Анай Навате, директор в компанията за технологични проучвания и консултации ISG:

"В резултат на това много ИТ директори сега се чувстват претоварени от множеството възможности за избор, изпитват страх от пропуснати ползи и вземат прибързани, неоптимални решения за облака."

Обхватът на облачните стратегии се е разширил значително през последните няколко години, отбелязва още Навате и добавя:

"Преди време облачните услуги бяха чисто инфраструктурно упражнение, но сега те бързо се придвижиха нагоре по технологичния стек до слоя с данни и приложения, включвайки цялата инфраструктура в частни облаци на предприятието, множество публични облаци и хибридни варианти. Не всяко натоварване на приложения и данни трябва да бъде в публичния облак. Затова предприятията трябва да гарантират, че разполагат тези натоварвания по правилния начин."

Най-добрият начин да се подходи към днешния пазар на облачни услуги е чрез целенасочени инвестиции в облачни услуги, ориентирани към конкретния случай на употреба.

"Това изисква предприятията да разберат индивидуалните си стратегии за приложения и да използват това разбиране за изграждане на облачна екосистема и поддържащи възможности, които ще дадат възможност на екипите за приложения да работят с необходимото темпо, като същевременно управляват разходите и риска", съветва Навате.

Същевременно от решаващо значение за успешното внедряване е засиленият фокус върху управлението, за да се осигурят насоки и предпазни огради за екипите по приложенията.

За разлика от предишните стратегии, които даваха приоритет на бързия растеж на облака в името на иновациите, сегашният подход набляга на финансовата стриктност и надлежната техническа проверка.

"Изискването за разработване на цялостен анализ на общите разходи за притежание и възвръщаемостта, преди да се направят инвестиции в облака, не само позволява на предприятията да управляват бюджетите си, но също така изисква от екипите по приложенията ясно да формулират своите изисквания и да установят стратегия за успешно внедряване на нови технологии", казва още Навате.

3. Партньорство за иновации

Тей от Accenture казва, че ИТ директорите трябва да използват партньорите в облака за постигане на стратегическо предимство.

"Хиперскалаторите и други нововъзникващи доставчици на екосистеми инвестират много в иновации и модерни технологии, включително инструменти за генеративен AI, които могат масово да ускорят модернизацията", отбелязва той.

Привличането на надеждни партньори за модернизация е професионален ход, от който може да има много ползи.

"Тези експерти ще помогнат за насочване на решенията и внедряване на модерни практики във всяка стъпка от пътуването към облака и цифровото ядро", категоричен е той.

4. Диверсификация и съгласуване за ефективност и бизнес ползи

Важно е да се подходи към днешния пазар на облачни услуги, като се имат предвид най-вече бизнес резултатите и показателите, съветва Арвинд Джоши, главен оперативен директор за глобални технологии и съ-ръководител на публичния облак в JPMorgan Chase:

"С подхода на мултиклауда (няколко облака) големите предприятия могат да разпределят работните натоварвания, което ги прави по-добре подготвени да смекчат прекъсванията на услугите, да управляват данните си и да повишат ефективността на разходите."

От друга страна, той предупреждава, че ползите от стратегията за мултиклауд не могат да бъдат оптимизирани, без да се поддържа строг фокус върху измерването на напредъка чрез проследяване на ключови показатели за изпълнение, рискове, резултати и разходи.

Джоши също така подчертава значението на цялостното планиране, включващо бизнес и технически заинтересовани страни, което според него е от решаващо значение при изграждането на стратегия за облака.

"Трябва да има съответствие с основните приоритети на технологичната организация и на бизнеса", казва той. "С последователен оперативен модел в облака и на място и безпроблемни интеграции, които помагат на разработчиците на приложения да създават и изпълняват код, стратегията за облака има потенциала да създаде бизнес стойност."

5. Пълно преминаване към облак

Трябва да се откажете от наследените технологии, съветва Дараг Махон, главен информационен директор в компанията за превоз на товари, транспорт и логистика Werner Enterprises:

"Добавянето на съвременни облачни решения към стария технологичен стек е като да строиш нова къща върху изгнила основа - в крайна сметка това ще доведе до проблеми, които ще бъдат скъпи за отстраняване."

Той препоръчва незабавни действия за предприятията, които все още са затънали в наследените технологии:

"Ако се откажете от наследените системи сега, ще си спестите неприятностите, свързани с отделянето им от технологичния стек, когато те неизбежно остареят. Не е нужно да се притеснявате за остаряването на облачните решения, защото те се актуализират постоянно и са по-лесни за подмяна."

Определянето на приоритета на облачните решения е важна първа стъпка при проучването на нови технологични възможности.

"Ако е възможно, закупете решението, вместо да го изграждате", съветва още той и отбелязва, че облачните решения се внедряват по-бързо от локалния софтуер и обикновено изискват по-малко поддръжка, като се премахва необходимостта от ръчно обновяване и управление на актуализациите.

"Те се актуализират непрекъснато, което ви гарантира, че винаги използвате най-новата версия", акцентира Махон.