"През първото тримесечие на 2024 г. наблюдаваме рекорден ръст на минното производство с 4% спрямо предходната година. Но по-голямата картина, според мен, е, че на практика то достигна плато около 2016-2018 г. и оттогава не сме виждали ръст", коментира главният пазарен стратег на WGC Джон Рийд.

Според данните на международната търговска асоциация производството на мините се е увеличило само с 0,5% през 2023 в сравнение с предходната година. През 2022 г. ръстът е бил 1,35% на годишна база, а година по-рано - 2,7%, докато през 2020 г. световното производство на злато регистрира първия си спад от десетилетие насам - с 1%.

„Мисля, че преобладаващата история там е следната: след 10 години на бърз растеж от около 2008 г. насам минната индустрия се затруднява да отчете устойчив ръст на производството“, казва Рийд, като уточнява, че все по-трудно се откриват нови златни находища по света, тъй като много перспективни райони вече са проучени.

Мащабният добив на злато е капиталоемък и изисква значителни проучвания и разработки, като отнема средно от 10 до 20 години, преди една мина да е готова за производство, според WGC. Дори по време на процеса на проучване вероятността дадено откритие да се превърне в мина е малка, като само около 10% от откритите златни находища в света съдържат достатъчно метал, за да се пристъпи към добив.

До момента са добити около 187 000 метрични тона злато, като по-голямата част от тях идват от Китай, Южна Африка и Австралия. Запасите от благородния метал, които могат да бъдат изкопани, се оценяват на около 57 000 тона според Геоложката служба на САЩ.

“Освен процеса на откриване, добивът се усложнява и от факта, че правителствените разрешителни стават все по-трудни за получаване и изискват повече време”, допълва Рийд.

Осигуряването на лицензи и разрешителни, необходими преди минните компании да започнат работа, може да отнеме няколко години. Освен това много минни проекти се планират в отдалечени райони, които изискват инфраструктура като пътища, електричество и вода, а това води до допълнителни разходи за изграждането на тези мини и финансирането на операциите.

„Все по-трудно е да се намери злато, да се разреши, да се финансира и експлоатира“, категоричен е Рийд.

Иначе цените на златото си поемат дъх, след като през последните месеци достигнаха рекордни стойности, подкрепени от силното търсене, водено от Китай. Спот златото в момента се търгува за 2 294,3 долара за тройунция.

Според Световния съвет по златото (WGC) златодобивната индустрия се затруднява да поддържа ръст на производството, тъй като находищата на жълтия метал стават все по-трудни за откриване.

"През първото тримесечие на 2024 г. наблюдаваме рекорден ръст на минното производство с 4% спрямо предходната година. Но по-голямата картина, според мен, е, че на практика то достигна плато около 2016-2018 г. и оттогава не сме виждали ръст", коментира главният пазарен стратег на WGC Джон Рийд.

Според данните на международната търговска асоциация производството на мините се е увеличило само с 0,5% през 2023 в сравнение с предходната година. През 2022 г. ръстът е бил 1,35% на годишна база, а година по-рано - 2,7%, докато през 2020 г. световното производство на злато регистрира първия си спад от десетилетие насам - с 1%.

„Мисля, че преобладаващата история там е следната: след 10 години на бърз растеж от около 2008 г. насам минната индустрия се затруднява да отчете устойчив ръст на производството“, казва Рийд, като уточнява, че все по-трудно се откриват нови златни находища по света, тъй като много перспективни райони вече са проучени.

Мащабният добив на злато е капиталоемък и изисква значителни проучвания и разработки, като отнема средно от 10 до 20 години, преди една мина да е готова за производство, според WGC. Дори по време на процеса на проучване вероятността дадено откритие да се превърне в мина е малка, като само около 10% от откритите златни находища в света съдържат достатъчно метал, за да се пристъпи към добив.

До момента са добити около 187 000 метрични тона злато, като по-голямата част от тях идват от Китай, Южна Африка и Австралия. Запасите от благородния метал, които могат да бъдат изкопани, се оценяват на около 57 000 тона според Геоложката служба на САЩ.

“Освен процеса на откриване, добивът се усложнява и от факта, че правителствените разрешителни стават все по-трудни за получаване и изискват повече време”, допълва Рийд.

Осигуряването на лицензи и разрешителни, необходими преди минните компании да започнат работа, може да отнеме няколко години. Освен това много минни проекти се планират в отдалечени райони, които изискват инфраструктура като пътища, електричество и вода, а това води до допълнителни разходи за изграждането на тези мини и финансирането на операциите.

„Все по-трудно е да се намери злато, да се разреши, да се финансира и експлоатира“, категоричен е Рийд.

Иначе цените на златото си поемат дъх, след като през последните месеци достигнаха рекордни стойности, подкрепени от силното търсене, водено от Китай. Спот златото в момента се търгува за 2 294,3 долара за тройунция.