Световната банка повиши оценката си за глобалната икономика, прогнозирайки, че тя ще нарасне с 2,6% тази година благодарение на устойчивия растеж в САЩ, предаде AP, цитирана от БТА.

Най-новата оценка на институцията е преразгледана възходящо спрямо темп от 2,4%, прогнозиран през януари, и съвпада с икономическия растеж от 2,6% в световен мащаб през 2023 г.

Банката предупреждава обаче, че глобалният растеж остава вял според предишните стандарти, както и че най-бедните страни изпитват затруднения под тежестта на големи дългове и високи лихвени проценти, а увеличените търговски бариери застрашават просперитета в световен мащаб.

Жестоките войни в Украйна и Газа оказват допълнителен натиск върху регионалните икономики, се допълва в доклада.

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) на България, базиран на пазарни цени, през 2023 г. е нараснал с 1,8%, по оценки на Световната банка. Институцията очаква ускоряване на темпа през тази и следващата година, но е понижила прогнозата си за страната ни.

Предвижда се икономиката на България да нарасне с 2,1% на годишна основа през 2024 г., с 3,1% през 2025 г. и с 2,7% през 2026 г., сочат данните, публикувани на сайта на институцията.

Световната банка понижава прогнозата си за ръста на БВП на България през тази година с 0,3% и през 2025 г. с 0,2% спрямо предвижданията, съдържащи се в доклада й от януари.

Икономиките на Европа и Централна Азия са нараснали с 3,2 % през 2023 г., най-вече заради промяна на динамиката в икономическото развитие на Русия и Украйна. Двете страни са се завърнали на пътя на растежа, след като икономиките им отбелязаха спад на фона на войната в Украйна, посочва Световната банка.

Регионът на Централна Европа, който включва и България, регистрира слаб икономически ръст. Това се дължи на застоя в Полша и на ефекта от забавеното развитие на икономиката на еврозоната върху страните от Централна Европа, отбелязват експертите на финансовата институция.

Реалният БВП на Централна Европа е нараснал с 0,5% през 2023 г. Прогнозата на Световната банка за икономическото развитие на региона през тази и идната година е за значително ускоряване на темпа, последвано от леко забавяне.

За 2024 г. се предвижда годишен ръст от 3% на БВП на Централна Европа, за 2025 г. прогнозата е за 3,5%, а през 2026 г. се очаква увеличение от 3,3%.

По-силният от очакваното растеж в САЩ, най-голямата икономика в света, покрива 80 процента от повишената перспектива на Световната банка за ръста на глобалната икономика.

Сега институцията очаква икономиката на страната да нарасне с 2,5% през 2024 г., със същия темп като през 2023 г. и значително повече в сравнение с януарската оценка за 1,6%.

След растеж от 5,2% през 2023 г., се предвижда втората по-големина икономика в света, Китай, да забави темповете през 2024 г. (4,8 %), 2025 г. (4,1 %) и 2026 г. (4 %). Това ще стане на фона на очакван съществен спад на потреблението в азиатската страна през тази година, посочва Световната банка.