Съветът на ЕС по външни работи прие на днешното си заседание в Люксембург нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. Ограниченията засягат търговията с втечнен газ, предава БТА.

Новите мерки са насочени към области с висока стойност за руската икономика, като енергетиката, финансите и търговията, и предвиждат заобикалянето на санкциите на ЕС да стане по-трудно. В списъка на поименно санкционираните са добавени 116 физически и юридически лица.

ЕС забранява услугите по претоварване на руски втечнен газ на територията на ЕС за прехвърляне към трети страни. Това включва претоварването от кораб на кораб и разтоварването от кораб на брега, но не засяга вноса, а само реекспорта към трети страни през ЕС.

Забраняват се нови инвестиции, както и предоставянето на стоки, технологии и услуги за завършване на проекти за втечнен газ в процес на изграждане, като Arctic LNG 2 и Murmansk LNG. Въвеждат се ограничения за внос на руски втечнен газ през терминали в ЕС, които не са свързани с газопреносната система.

Дружествата майки в ЕС ще трябва да направят така, че техните дъщерни дружества в чужди държави да не участват в никакви дейности, водещи до заобикаляне на европейските санкции. Оръжейните търговци ще бъдат задължени да извършват проверка дали сделките им може да доведат до реекспорт към Русия. Подобни ограничения се предвиждат и за търговците на технологии в отбранителната промишленост.

Финанси

Въвежда се забрана на използването на Системата за прехвърляне на финансови съобщения (SPFS), разработена от Централната банка на Русия за неутрализиране на ефекта от европейските санкции. На субекти от ЕС, работещи извън Русия, ще бъде забранено да се свързват към SPFS или сходни специализирани услуги за финансови съобщения. На дружествата в ЕС ще бъде забранено да извършват преводи с конкретно изброени лица, използващи SPFS извън Русия.

Налага се забрана за преводи с целеви кредитни и финансови институции и доставчици на криптоактиви, установени извън ЕС, когато тези субекти улесняват транзакции, които поддържат отбранителната промишленост на Русия чрез износ, доставка, продажба, прехвърляне или превоз към Русия на стоки и технологии с двойна употреба, боеприпаси и огнестрелни оръжия.

Заради продължаващите опити на Русия да се намеси в демократичните процеси в ЕС и да подкопае неговите демократични основи, включително чрез кампании за влияние и разпространяване на дезинформация, политическите партии и фондации, неправителствените организации, включително мозъчни тръстове, или доставчиците на медийни услуги в ЕС, вече няма да могат да приемат финансиране, идващо от руската държава и нейните пълномощници. В съответствие с Хартата на основните права новите санкции няма да попречат на доставчиците на медийни услуги и техните служители да извършват други дейности в ЕС, като например проучвания и интервюта.

Превози

Налагат се ограничения за конкретни плавателни съдове, участващи във войната на Русия срещу Украйна, които подлежат на забрана за достъп до пристанища и за предоставяне на услуги. Тези кораби са свръзани с доставки на военно оборудване за Русия, с пренос на откраднато украинско зърно и с подкрепа за развитието на руската енергетика. Засегнати са 27 танкера.

Разширява се забраната за прелитане и кацане в ЕС, като ще бъдат засегнати всички въздухоплавателни средства, използвани за полет извън разписание и когато руско физическо или юридическо лице, образувание или орган, е в състояние ефективно да определи мястото или времето за излитане или кацане, за да достигне, например, място за почивка или за делова среща. Европейските дружества ще трябва да предоставят всяка информация, поискана от националните европейски служби за сигурност за подобни полети, включително за собствеността на самолета и за пътниците.

Забраната за сухопътен превоз на стоки в ЕС също се разширява, като включва транзит и обхваща дружествата със собственост от над 25 на сто руско участие чрез физическо или юридическо лице.

Съветът на ЕС добавя 61 субекта към списъка на пряко подкрепящите руското военно производство. Някои от тези субекти се намират в Китай, Казахстан, Киргизстан, Турция и Обединените арабски емирства, и са участвали в заобикалянето санкциите или в доставката на части за дронове. Въвежда се забрана за износ на химикали, пластмаси, изкопни машини, монитори и електрическо оборудване.

Обезщетения

Европейските дружества получават възможност да потърсят обезщетение заради дейност на руски дружества, довели до отнемане на собствеността им.

Ще бъдат забранени покупката, вносът, прехвърлянето или износът на украински културни ценности и други стоки с археологическо, историческо, културно, рядко научно или религиозно значение, когато има основателни съмнения, че стоките са били незаконно изнесени от Украйна.