Гуверньорът на Федералния резерв Мишел Боуман заяви, че все още не е настъпил моментът за понижаване на лихвените проценти, като добави, че би била готова дори да ги повиши, ако инфлацията не отбележи понижение в стойностите си.

"Ако постъпващите данни покажат, че инфлацията се движи устойчиво към нашата цел от 2%, в крайна сметка ще стане уместно постепенно да понижим лихвения процент по федералните фондове, за да предотвратим прекомерното ограничаване на паричната политика", заяви Боумън, цитирана от CNBC. "Все още обаче не сме стигнали до момента, в който е уместно да понижим основния лихвен процент", допълни тя.

Тези коментари отразяват преобладаващите настроения в централната банка, при които през последните седмици повечето финансисти заявиха, че макар да очакват инфлацията да се върне към целта на Фед от 2%, трябват повече доказателства за устойчиви нива на понижение.

Неотдавнашните данни регистрираха умерено нарастване на инфлацията, като предпочитаният от Фед показател е малко под 3%. Въпреки това Федералният комитет по операциите на открития пазар, определящ лихвените проценти, отбеляза след последното си заседание, че е налице само "скромен по-нататъшен напредък".

Боуман отбеляза, че преобладават "редица възходящи рискове", които биха могли да ускорят нейната прогноза, която е сред най-ястребовите от всички членове на Борда на управителите на Фед.

"Оставам склонна да повиша целевия диапазон за лихвения процент по федералните фондове на някое от бъдещите заседания, ако напредъкът по отношение на инфлацията се забави или дори се обърне", допълни тя. "Като се имат предвид рисковете и несигурността по отношение на икономическите перспективи, ще остана предпазлива в подхода си към обмислянето на бъдещи промени в позицията на политиката."

В петък Министерството на търговията ще публикува показанията си за ценовия индекс на разходите за лично потребление през май - предпочитан от Фед измерител на инфлацията.

Икономистите, анкетирани от Дау Джоунс, очакват 12-месечна инфлация от 2,6% както по всички показатели, така и по основния, който изключва цените на храните и енергията.

Макар че това би представлявало понижение спрямо април, Боуман заяви, че все още очаква Фед да задържи основния си лихвен процент по овърнайт заемите в диапазона 5,25-5,5% "за известно време".

Боумън посочи, че не се влияе от понижаването на лихвените проценти от страна на глобалните партньори на Фед, като например Европейската централна банка, която наскоро понижи основните си лихвени проценти с четвърт процентен пункт.

Гуверньорът заяви, че "е възможно в следващите месеци пътят на паричната политика в САЩ да се разминава с този на другите развити икономики".

Забележкитеидват на фона на това, че в понеделник други официални лица заявиха, че се колебаят дали да намалят лихвите. Председателят на Фед за Сан Франциско Мери Дали отхвърли идеята за изпреварващо съкращение, за да се предпази от влошаване на пазара на труда и забавяне на икономиката.

"Наистина смятам, че изпреварващото намаляване е нещо, което се прави, когато се видят рискове", заяви Дали пред CNBC по време на публично събитие в Сан Франциско. "Ще бъдем решителни, докато не завършим работата. Ето защо да не предприемаме изпреварващи действия, когато не са необходими, е толкова важно".

Председателят на Фед за Чикаго Остан Гулсби заяви пред CNBC, че ако види "още месеци" добри данни за инфлацията, тогава ще постави под въпрос дали политиката трябва да бъде толкова рестриктивна, колкото досега, проправяйки пътя за съкращения.