Броят на служителите в Европейската централна банка, които страдат от симптоми на професионално прегаряне (бърнаут), рязко се е увеличил от 2021 г., а делът на тези, които имат мисли за самоубийство, е нараснал с 50% за 4 години.

Това показват резултатите от независимо проучване, поръчано от професионалната организация на служителите, съобщава Politico.

Изследването категорично доказва, че нарастването на проблемите с психичното здраве в цяла Европа след пандемията не е пощадило и централната банка. Резултатите съответстват на друго проучване, проведено от профсъюза на служителите миналия декември, според което извънредните обстоятелства през последните четири години са се отразили значително на топбанкерите в ЕС.

ЕЦБ коментира, че се отнася "много сериозно" към благосъстоянието на служителите си, предприела е мерки за справяне с проблемите и ще продължи да го прави. Въпреки това представителите на персонала обвиняват финансовата институция, че пренебрегва сигналите и излага формирането на политиката на риск от грешки, причинени от персонал със симптоми на бърнаут.

"Не можем да наблюдаваме значителното нарастване на случаите на самоубийства през последните четири години, без да се съмняваме в отговорността на ръководството", заяви председателят на профсъюза Карлос Боулс.

"Известно е, че прегарянето предизвиква вземането на лоши решения, а не искаме това за ЕЦБ, където милиони европейски граждани могат да бъдат негативно засегнати от грешка в анализа на данните, макроикономическите прогнози или от лоша преценка по отношение на реалната икономическа ситуация.", допълни той.

Използвайки диагностичния инструмент Oldenburg Burnout Inventory за измерване на физическите и когнитивните аспекти на бърнаут, независимият доставчик Psy@work заяви, че 38,9% от участниците в проучването са се класифицирали в категорията на прегаряне, оплаквайки се от изтощение и неангажираност.

Това е с 5% повече в сравнение с последното проучване, проведено през 2021 г. Делът на служители със суицидни мисли през двете седмици преди проучването, се е увеличил до 9,1% от 6,1 на сто през 2021 г.

Проучването е проведено между 11 април и 8 май, като са участвали 1602 от приблизително 4600 служители.

Фаворизирането води до прегаряне

Източникът на стрес, за който съобщават банкерите, е свързан най-вече с несправедливо отношение.

Почти всички респонденти с бърнаут се оплакват от игри за надмощие в банката. Същевременно почти 9 от всеки 10 се оплакват от възприемано фаворизиране, а почти толкова казват, че възможностите за напредък не се основават на заслугите.

Дори сред респондентите извън групата на прегарящите повече от 60% се оплакват от фаворизиране и само половината се доверяват на процедурата за обжалване при уреждане на спорове.

"Не става въпрос само за работното претоварване", казва Боулс. "В продължение на години се сблъсквахме с оплаквания за манипулиране на подбора и повишенията, като неизбежната последица е, че много трудолюбиви колеги развиха психосоматични симптоми и претърпяха психически вреди."

Голямото натоварване и недобрият стил на управление също са посочени в категорията "прегаряне" като причина за стреса.

7 от всеки 10 служители съобщават, че редовно работят извънредно. Сред тези, които не попадат в категорията на прегарящите, всеки шести е заявил, че редовно работи до късно. Само около една трета от анкетираните са заявили, че техният ръководител ги вдъхновява да покажат най-доброто от себе си.

В рамките на проучването отново се появяват твърдения за екстремно поведение в банката – проблем, който беше засегнат и в предишно проучване сред служителите.

Над 40 респонденти съобщават, че са били обект на сериозни физически или вербални заплахи, а 12 са били обект на физическо насилие от колега, началник или клиент. Други 15 служители съобщават, че някой на работа е използвал служебното си положение, за да ги притиска към нежелани сексуални действия.

Служителите на ЕЦБ не са единствените, които изпитват повишено ниво на стрес, свързан с работата, отбелязва още Politico.

Проучване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, показва, че стресът на работното място се е увеличил по време на пандемията.

Липсата на съпоставими данни затруднява извеждането на категорични заключения относно настоящото ниво и тенденцията на прегаряне и мисли за самоубийство в цяла Европа, въпреки че наличните изследвания показват, че през 2021 г. процентът на мислите за самоубийство сред по-широкото население е с 2% по-нисък отколкото в ЕЦБ.

Груба небрежност

"Президентът и Изпълнителният съвет са проявили пълна липса на загриженост към психосоциалните рискове в ЕЦБ, която граничи с груба небрежност", казва Боулс. "Автократичният стил на ръководство на изпълнителния съвет и отказът да предприеме действия обясняват защо имаме толкова много колеги в ситуация на прегаряне."

Според Боулс ръководството не е реагирало на тревожно проучване на благосъстоянието още през 2021 г. и е предприело половинчати мерки, след като собственото му проучване през април 2023 г. е дало смущаващи резултати.

Освен провеждането на семинари за насърчаване на банкерите да разпознават и реагират на неподходящо поведение, ЕЦБ създаде работна група с представители на персонала, която прави преглед на дисциплинарната рамка и на вътрешните процеси на докладване и разследване.

Досега това не е довело до конкретни мерки – казва Боулс.

Скептицизмът на служителите само се засили, след като изпълнителният съвет отложи в последния момент срещата с профсъюза преди да се оповестят резултатите от проучването.

"Какво послание изпращат с отмяната на заседанието? Това не е толкова лошо? На кого му пука?" - пише един от служителите в анонимния чат на профсъюза на служителите на ЕЦБ.

В крайна сметка, срещата все пак се провежда на 25 юни.

ЕЦБ предприема мерки

Според отдел "Човешки ресурси", ЕЦБ планира да инициира фокус групи за идентифициране на решения за справяне с прекомерното работно натоварване, като целта е да се разшири обучението на мениджърите и да се укрепят възможностите и инструментите за обратна връзка.

"Отнасяме се много сериозно към здравето и благосъстоянието на нашите служители и ще продължим да се ангажираме с Комитета на служителите и с всички наши колеги по тези теми и техните първопричини. Въведохме мерки в отговор на проблемите, които бяха идентифицирани и планираме още мерки за решаване на въпроси като работното натоварване и възможностите за кариерно развитие", заяви говорител на ЕЦБ пред Politico.

ЕЦБ предоставя услуги в подкрепа на психическото и физическото здраве на служителите и подчертава, че няма институционална толерантност към неподходящо поведение.

"Нашето проучване "Пулсът на 2024 г." показва, че 85% от респондентите се гордеят, че работят за ЕЦБ, а 90% вярват в мисията и целта на ЕЦБ, и ние ще работим, за да поддържаме тази подкрепа", допълват от институцията.

ЕЦБ не отговори на въпросите дали се опасява, че настоящите нива на прегаряне могат да навредят на способността да изпълнява задълженията си по най-добрия възможен начин.