В исторически аспект традиционният банков сектор е може би най-консервативната индустрия. И това е нормално – все пак става дума за парите на всички ни.

В днешно време обаче той трябва да отговори на множество и различни предизвикателства, което изисква от него да заложи на два основни жалона в стратегиите си – дигитализация и гъвкавост.

Дългосрочни тенденции като изменението на климата и застаряването на населението се засилват с всяка изминала година, а събития като пандемията и войната в Украйна дестабилизираха пазарите.

И за да е пълна картината, освен финтех компаниите все повече апетити към финансовия сектор демонстрират и технологичните гиганти с техните неограничени възможности и лоялна клиентска база.

„Бързата еволюция на сектора и несигурното му бъдеще поставят основния въпрос: каква е целта на банките? Векове наред този въпрос не е бил предмет на обсъждане - банките са съществували, за да приемат депозити, да отпускат заеми и да реализират краткосрочни печалби. Те със сигурност ще продължат да правят това, като същевременно обаче разширяват своята мисия и фокус. Сегашната епоха в крайна сметка може да се разглежда като повратна точка за банките, тъй като те започнаха да балансират традиционния модел, ориентиран към краткосрочна печалба, с алтернативен, ориентиран към човека подход, който създава дългосрочна стойност чрез по-голяма устойчивост и приобщаване“, се казва в доклада „Banking in 2035: three possible futures“ на Economist Impact.

Изследването е направено по поръчка на водещия доставчик на аналитичен софтуер и услуги SAS и описва три възможни сценария за развитие на традиционния банков сектор до 2035 г.

Сценарий 1: Трансформираните банки възвръщат доверието си

Въздействието на стартиращите финтех компании и големите технологични компании върху банковата индустрия през последната декада е слабо в сравнение с последвалите сътресения. Някога считани за претенденти, през 2035 г. те вече са водещи играчи в Европа и САЩ, предлагайки превъзходно клиентско изживяване, изградено около надеждни мобилни приложения и безплатни разплащания без затруднения, обрисуват първия сценарий анализаторите.

Традиционните банки обаче засилват защитните си стратегии, като възприемат коренно различни бизнес модели в опит да оцелеят. В резултат на това, през 2035 г. банките са защитили репутацията си, като доказват на клиентите, че на тях може да им се има доверие, че защитават чувствителни данни и предлагат иновативни продукти, следствие от здравословна пазарна конкуренция. Регулациите също еволюират, за да да гарантират защитата на потребителите и инвеститорите.

4 тенденции, които ще променят банковия сектор през следващите 10 годиниГлобалният пазар на финтех-като-услуга ще нарасне с около 949 млрд. долара до 2028 г., което поставя нови въпросителни пред традиционните банки

За да са успешни тези стратегии обаче, в годините до 2035 г. банките трябва да се стремят към партньорства с небанкови институции, докато сливанията и придобиванията ускоряват цифровата трансформация на сектора.

„Пандемията се оказа преломен момент за цифровата трансформация на финансовия сектор, и този процес ще се ускори през следващите години, тъй като клиентите се чувстват все по-комфортно с финтех услугите, включващи банкиране, инвестиране и разплащания. Нараства както мащабът на този тип услуги, така и стойността, която се отключва от нови бизнес модели, в това число отворено банкиране, банкиране като услуга и платформено банкиране“, посочват авторите на доклада „Banking in 2035: three possible futures“.

Политиките, които могат да объркат плановете на централните банкиНай-големите икономики в света – и техните централни банки – са изправени пред трудна задача да укротят инфлацията чрез по-високи лихвени проценти, без да предизвикат рецесия

Сценарий 2: Зеленият преход променя парадигмата

Вторият сценаий описва ситуация, в която след десетилетия на разделение и разминавания между световните правителства по отношение на борбата с изменението на климата все пак се стига до сериозни колективни действия. През 2035 г. светът е на път да ограничи глобалното затопляне до 1,5°C над прединдустриалните нива до края на века, предотвратявайки най-катастрофалните последици за планетата.

Съществените промени в начина, по който хората живеят и взаимодействат със света около себе си, и моделите, по които функционират предприятията, са основата на този преход. Важна роля играят и технологиите, развити във времето до 2035 г.

ESG политиките стават все по-голям проблем за китайските компании След като през 2022 г. във фокуса попадаха големите технологични групи в Китай, сега погледите се пренасочват към автомобилния сектор

Дали този сценарий е положителен за традиционния банков сектор? Разбира се.

„С подкрепата на различни организации и правителства, банковата индустрия ще намери нови възможности за финансиране, за да подпомогне захранването на зеления преход. Засилените действия на правителствата в областта на климата и публичните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност могат да създадат предпоставки и за частно финансиране на разработката и внедряването на технологиите за декарбонизация“, описват възможностите от Economist Impact.

Сценарий 3: Фрагментиран свят

В третия сценарий през 2035 г. периодът на глобализация, който след Студената война постепенно интегрира пазарите по света, е приключил. Либералният икономически ред е само спомен, а светът е фрагментиран от многополюсен геополитически пейзаж. В следствие на това преобладават двустранните и регионалните търговски споразумения, а не СТО, която в момента е основният форум за търговски преговори и спорове.

Хегемонията на САЩ в световната финансова система е нарушена от алтернативни платежни системи на конкурентни региони, както и от възхода на цифровите валути.

През годините, предхождащи 2035 г., продължаващата глобална фрагментация ускорява регионалната конкуренция, а БРИКС+ се издига като сериозна икономическа и политическа сила.

Нуриел Рубини: Повече войни означават повече инфлацияСветът преминава през форма на „геополитическа депресия“, казва анализаторът

Този нов геополитически и икономически пейзаж от фрагментирани търговски и финансови системи ще доведе със себе си много нови рискове за банковия сектор, но също така ще разкрие и много възможности, посочват анализаторите и дават пример: „Промени в търговските потоци в Африка и Азия, отчасти стимулирани от регионалното сътрудничество в областта на търговията и инвестициите, ще представят на банките нови пазарни възможности. Търсенето на нови клиенти в тези региони ще бъде подпомогнато от възможността за оценяване на рисковете в множество измерения - кредитни, регулаторни и икономически. Те могат също така да спечелят нови клиенти, като се ангажират с финансирането на местни проекти за развитие“.

Дали бъдещето ще отрази някой от посочените сценарии, или ще се случи нещо съвсем различно, което в момента дори не можем да си представим – технологиите ще играят важна роля за еволюцията на финансовите системи.

А финансовите институции, които не осъзнаят това навреме, рискуват да се превърнат в периферни играчи в собствената си индустрия. В най-добрия случай.

Иван Гайдаров