Световната банка обяви планове да разшири значително капацитета си за отпускане на заеми за справяне с изменението на климата и други глобални кризи и ще преговаря по предложението с акционерите преди събранията през април.

Инициативата включва увеличаване на капитала и нови инструменти за отпускане на заеми, според "пътна карта за развитие", съобщава Reuters.

Пътната карта, която вече е изпратена до правителствата на основните акционери, бележи началото на преговорен процес за промяна на мисията и финансовите ресурси на банката и за отдалечаването ѝ от модела на кредитиране, насочен към конкретни държави и проекти, използван от създаването ѝ в края на Втората световна война.

Според документа на ръководството на Световната банка се поставя задачата да подготви конкретни предложения за промяна на модела на работа и финансовия капацитет, които да бъдат одобрени от съвместната Комисия за развитие на Световната банка и Международния валутен фонд през октомври.

Говорител на Световната банка коментира, че документът има за цел да предостави подробна информация за обхвата, подхода и графика на трансформацията, като редовно ще се актуализира за акционерите.

Рейтингът ААА остава

Според разпратения документ Световната банка ще проучи варианти като потенциално ново увеличение на капитала и промени в капиталовата си структура, за да отключи повече заеми и нови финансови инструменти за частния сектор и други начини за мобилизиране на повече частен капитал.

Но Групата на Световната банка (ГСБ) не е готова да приеме исканията на някои организации с нестопанска цел да се откаже от дългогодишния си кредитен рейтинг от най-високо ниво като като начин за увеличаване на кредитирането. "Ръководството ще проучи всички възможности, които увеличават капацитета на Световната банка, като същевременно запазват рейтинга ААА на структурите ѝ", обясняват от институцията.

Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън, цитирана от Reuters, призова Световната банка и други институции да преработят бизнес моделите си, за да увеличат кредитирането и да използват частния капитал за инвестиции, които са от по-широка полза за света, като подпомагане на страните със средни доходи да се откажат от въглищната енергия.

Икономическият спад наближава бързо, прогнозират големите банки в САЩСамо пет от 23 финансови институции, анкетирани от WSJ, заявяват, че очакват САЩ да избегнат рецесията през 2023 и 2024 г.

В отговор от кредитната институция акцентират, че разглежданите предложения включват по-високи законови лимити за отпускане на заеми, по-ниски изисквания за съотношението между собствения и предоставяния капитал при отпускане на заеми и др. Според експертите тази промяна би увеличила значително размера на кредитирането в сравнение със сегашната капиталова структура, която използва само внесения капитал.

"Предизвикателствата, пред които е изправен светът, изискват значително увеличаване на подкрепата от страна на международната общност", се казва в документа на банката. "За да може Групата на Световната банка да продължи да играе централна роля във финансирането на развитието и борбата с климатичните промени, ще са необходими съгласувани усилия както от страна на акционерите, така и от страна на ръководството за увеличаване на капацитета за финансиране."

Нуриел Рубини: Повече войни означават повече инфлацияСветът преминава през форма на „геополитическа депресия“, казва анализаторът

Финансиране на Международната банка за възстановяване и развитие

В пътната карта на Световната банка се предупреждава също така, че натрупването на кредити за борба с изменението на климата, здравеопазване, продоволствена сигурност и други нужди може да изисква увеличаване на капитала, за да се повиши капацитетът на звеното за кредитиране на населението със средни доходи - Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР).

Увеличението на капитала на МБВР с 13 млрд. долара през 2018 г. "е замислено така, че звеното да е подготвено за една криза от среден мащаб на десетилетие, а не за множество, припокриващи се кризи", включително пандемията COVID-19, войната в Украйна и последиците от ускоряващото се изменение на климата, се казва в документа и се посочва, че настоящите кризисни буфери на МБВР вероятно ще бъдат изчерпани до средата на 2023 г.

Друг вариант, според документа, е страните акционери на Световната банка да увеличат периодичните вноски във фонда за най-бедните страни в света - Международната асоциация за развитие (МАР), които през последните години намаляват въпреки нарастващите нужди.

Предлага се и вариант за създаване на нов доверителен фонд за концесионно кредитиране за страните със средни доходи, който се фокусира върху глобалните обществени блага и има структура, подобна на тази на Международната агенция за развитие (МАР), с редовно попълване на средствата, което да е отделно от капиталовата структура на банката.

"Такъв фонд може да привлича двустранни ресурси от донори, отделно от бюджетните линии на акционерите, подкрепящи Световната банка. И потенциално да включва финансиране извън акционерите. Като частни фондации“, смятат от банката.