Организационната култура може да улесни или да попречи на изпълнението на инициативите за дигитална трансформация. Но когато подобни проекти включват точния изкуствен интелект, за да се осигурят благоприятни резултати и сплотена работна сила, резултатите говорят сами за себе си.

Новите проекти могат да предизвикат чувство на тревога у служителите, а цялостната култура, с която се въвеждат промените, трябва да отрази начина, по който се изразява и обработва тази предпазливост. Но някои общи характеристики са от основно значение за успеха на трансформацията на бизнеса с помощта на изкуствения интелект.

В книгата си "AI за бизнеса: практическо ръководство за бизнес лидери за извличане на стойност от изкуствения интелект”, Питър Верстър, основател на Northell Partners, британска консултантска компания за данни и решения в областта на AI, извежда четири от тях.

Гъвкавост

Около 86% от компаниите за разработване на софтуер са гъвкави и за това има основателна причина. Възприемането на гъвкави методологии може да ви даде предимство пред конкурентите, като компаниите, които го правят, отбелязват средно 60% ръст на приходите и печалбата в резултат на това. Проучванията показват, че гъвкавите компании имат 43% по-голяма вероятност да успеят в своите проекти за дигитална трансформация.

Една от причините, заради които внедряването на гъвкав подход е толкова важно, е възможността за бърз провал. Гъвкавият начин на мислене позволява на екипите да преодоляват неуспехите и да възприемат провалите като възможност за учене, а не като причина да спрат да експериментират. Гъвкавите екипи притежават устойчивост, която е от решаващо значение за успеха, когато се опитват да изградят и приложат решения, свързани с изкуствения интелект.

Лидерите, които проявяват този вид постоянство, имат четири пъти по-голяма вероятност да постигнат планираните резултати. Наличието на решимост да се прегрупират и да продължат напред в ръководните екипи е значително по-лесно за постигане, ако те се възприемат като автентични в ангажимента си да внедрят AI в компанията.

Те могат да започнат да премахват пречките, като изслушват своите екипи и ги подкрепят, когато възникнат проблеми или страхове. Това означава проактивно адаптиране при настъпване на промени, независимо дали това включва повече делегиране, привличане на външна подкрепа или промяна на приоритетите за разпределение на ресурсите.

Този процес трябва да започне с ангажираност от страна на ръководството към новите начини на работа и с инвестиране в умения, процеси и специални длъжности за разширяване на гъвкавото поведение. Използването на този подход трябва да доведе до промяна в цялата организация, като принципите на гъвкавостта се внедрят в екипите, които след това трябва да свикнат да работят по модела "провали се бързо и се научи".

Доверие

Трансформацията чрез AI е свързана със значителен страх от страна на по-голямата част от служителите, което може да действа като бариера за по-широкото приемане на технологията. Затова е важно да се отговори на опасенията им още в началото на процеса.

Но има няколко мерки, които помагат на хората да се адаптират към потенциалната промяна значително по-успешно:

1. Поддържайте интегритет: Има няколко начина, по които можете да помогнете за облекчаване на притесненията във вашата организация, но най-важното е да бъдете честни. Ако изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места и пренасочване, бизнес лидерите трябва да са откровени за това. Изграждането на доверие започва с честност и почтеност. Ако една компания успее да убеди служителите си да се чувстват сигурни възможно най-рано, независимо дали това е уверение, че ще запазят работата си, или яснота около бъдещето им извън компанията, това ще помогне за намаляване на тревогите, свързани с AI.

2. Подкрепяйте хората по креативен начин: Разгледайте уменията, от които се нуждаете във вашия бизнес, и създайте среда за непрекъснато обучение, като се съсредоточите върху адаптирането на уменията и ролите към бъдещата форма на бизнеса. Дайте възможност на служителите да придобият умения в областта на науката за данните, анализа на данни, машинното обучение и управлението на проекти. Обмислете също така възможността за използване на споделени работни пространства, работа на непълно работно време или гъвкави договори.

3. Изследвайте приложенията: Насърчавайте членовете на екипа да намерят начини, по които AI ще им помогне да бъдат по-ефективни и да увеличат стойността си. Помогнете им да визуализират технологията като още един инструмент, с който могат да работят, а не като техен заместител, и им дайте възможност да придобият знания, умения и опит, за да останат актуални и да се развиват и да отговарят на изискванията на работното място на бъдещето.

Ориентация към клиента

Организациите, които съсредоточават проектите си за интеграция на AI върху удобството и опита на клиентите, обикновено постигат по-успешни резултати. Задайте си тези три въпроса, преди да започнете своята AI трансформация:

1. Как мога да подобря пътуването на клиентите?

Помислете за провеждане на кампания от типа "таен клиент" на собствения си процес, за да разберете къде се появяват проблеми. Когато имате представа за областите, които могат да бъдат подобрени, разгледайте начините, по които може да се приложи AI като решение. Възможността за самообслужване в магазините на Zara например първоначално срещна съпротива, но когато клиентите започват да се радват на по-краткото време за чакане, те скоро приемат промяната като успешна.

2. Как мога да спестя на клиентите си време и пари?

Phillips умело отговаря на загрижеността на клиентите относно разходите за енергия, въпреки че не е енергийна компания. Като се ориентира към технологиите за интелигентен дом и енергийно ефективните решения за своите клиенти, компанията намери начин да използва изкуствен интелект, за да помогнат на клиентите да спестят време и пари (дистанционно стартиране на пералнята, интелигентни термостати, сензори за обитаемост), като същевременно ги насърчават да купуват продуктите на компанията.

3. Как мога по-добре да съобразя продуктите и услугите си с нуждите на клиентите?

Опитайте се да направите проучване сред клиентите си, за да разберете какво търсят от вашия продукт или услуга. Лесно е да предположите, че знаете точно кои са техните най-важни нужди, но тъй като очакванията им бързо се променят в днешния цифров свят, това важи и за изискванията им. Британската онлайн банка Monzo например се обръща към клиентите си с въпрос каква подкрепа биха искали да получат и преобладаващият отговор е съвети за увеличаване на спестяванията.

В отговор Monzo внедрява изкуствен интелект, за да анализира данните за трансакциите на клиентите и автоматично да категоризира разходите, като предлага обобщения на техните харчове, цели за спестяване и известия в реално време, за да им помогне да проследяват разходите си, да идентифицират областите на прекомерно разточителство и да насърчават техните навици за спестяване.

Иновации

Компаниите, които насърчават и възнаграждават иновативното мислене на всяко ниво, постигат най-голям успех със своите проекти в областта на AI и цифровите технологии. Внедряването на иновации в организацията често изисква промяна в начина на мислене, което включва налагането на модел, който експериментите се възнаграждават, а неуспешните проекти се разглеждат като важна част от процеса на обучение. За да се създаде среда, която насърчава иновациите, е важно на служителите да се позволява да се провалят и да им се дава възможност да поемат пресметнати рискове.

Как да разберете дали вашия бизнес подкрепя иновациите? Този анализ изисква да си зададете тези въпроси:

Има ли достатъчни стимули, които да насърчават иновативното мислене и решаването на проблеми?

Чувстват ли се служителите упълномощени да вземат решения или да връщат някои идеи на своите ръководители?

Възпрепятстват ли се членовете на екипа да поемат рискове поради страх от последствия или лошо отношение?

Съществува ли екип за проучване и подкрепа на иновациите в предприятието?

Ръководителите отворени ли са да изслушат различно идеи и обратна връзка от членовете на екипа си?

Залагането на тези четири основни принципа, пише специализираното издание CIO, е това, което ще създаде стабилна основа за внедряване на AI по начин, който е полезен, стратегически и траен.