Битката между AI чатботовете е състезание с повече от два коня. Anthropic, компанията на няколко бивши служители на OpenAI обявява, че нейният нов езиков модел Claude 3 превъзхожда ChatGPT и Gemini на Google в няколко ключови индустриални теста. При определени задачи той дори е достигнал нива, близки до човешките, пише стартъпът в своя блог.

Под шапката на Claude 3 има три нови чатбота - Haiku, Sonnet и Opus. Sonnet захранва Claude.ai и се предлага безплатно с регистрация по имейл. Междувременно Opus е най-големият и най-мощен LLM и ще идва с абонамент от 20 долара на месец чрез услугата "Claude Pro". Той също така е мултимодален, така че може да работи както с текстови, така и с графични входни данни, за разлика от предишните версии.

Всички модели на Claude 3 "могат да захранват чатове с клиенти на живо, автоматични попълнения и задачи за извличане на данни, при които отговорите трябва да са незабавни и в реално време", споделя компанията. Освен че обещават "почти мигновени резултати", се предполага, че те могат да обработват по-дълги, многостепенни инструкции с повишена точност на отговорите.

По-добри резултати от GPT-4

Anthropic казва, че новият чатбот Claude 3 постига по-добри резултати при ключови показатели от GPT-4.

По данни на компанията Opus е показал по-добри разсъждения на ниво висше образование от GPT-4, като постига 14,7% по-високи резултати на този тест от GPT-4. Той също така демонстрира по-добри способности от чатбота на OpenAI в задачи, включващи математика, кодиране, разсъждения и знания.

Claude 3 може да обобщи до 150 00 думи или голяма книга (представете си: около дължината на Моби Дик). Потребителите могат да въвеждат големи масиви от данни и да искат резюмета под формата на бележка, писмо или разказ. За сравнение ChatGPT може да обработва до 3000 думи.

Новите инструменти превъзхождат и предишните модели на Claude. "За по-голямата част от работните натоварвания Sonnet е 2 пъти по-бърз от Claude 2 и Claude 2.1 с по-високи нива на интелигентност. Той е по-добър в задачи, изискващи бързи реакции, като извличане на знания или автоматизация на продажбите. Opus осигурява сходни скорости с Claude 2 и 2.1, но с много по-високи нива на интелигентност", пише компанията.

В същото време Haiku, най-малката версия на Claude 3, е "най-бързият и най-рентабилен модел на пазара". За тази цел той е в състояние да прочете плътен научен доклад, пълен с диаграми и графики, за по-малко от три секунди.

Antropic отбелязва, че Claude 3 "може да обработва широк спектър от визуални формати, включително снимки, диаграми, графики и технически схеми", което е в помощ на компаниите, които използват PDF файлове, блок-схеми или слайдове на презентации. Също така ще бъде по-малко вероятно да откаже безобидно съдържание благодарение на по-нюансираното разбиране на заявките, като все пак разпознава "реалната вреда".

Компанията обяснява, че новият езиков модел се ръководи от 10 тайни основополагащи стълба на справедливостта. Claude 3 е обучен както върху непублични вътрешни, така и върху публични данни, като е използван хардуер от Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud.

Claude 3 Opus и Sonnet вече са достъпни чрез API на Anthropic, а Haiku ще последва скоро. Sonnet е наличен и чрез Amazon Bedrock и в частен предварителен преглед във Vertex AI Model Garden на Google Cloud.