Лидерите на всички нива помагат да се зададе тонът на техните организации. Най-добрите лидери подхождат целенасочено към поведението си на работното място и въплъщават ценностите на своята организация. Затова и логично изниква въпросът: Какво прави един бизнес лидер, който ръководи хора, успешен? Отговорът дават от Business LinkedIn, като се позовават на редица успешни и ефективни ръководители на хора и техните съвети.

1. Водете с емпатия.

Да ръководите с емпатия означава, че създавате среда, в която хората се чувстват спокойни - така че да могат да работят по най-добрия начин. Това включва създаване на преживяване с оглед на нуждите на служителите.

„Покажете на служителите, че компанията е инвестирала в тяхната подкрепа, така че на свой ред те да са готови да инвестират времето и енергията си в подкрепа на компанията“, съветват експертите.

Но как един лидер да стане емпатичен?

Винаги слушайте. Единственият и най-важен елемент на емпатията е слушането. Колкото повече слушате, толкова по-лесно ще ви стане да приемете гледната точка на друг човек.

Не предполагайте. Задавайте уточняващи въпроси, за да не правите предположения. Използвайте изказвания като: "Звучи така, сякаш чувствате...", за да насърчите служителите да ви поправят, ако сте разбрали погрешно.

Присъствайте. Много по-трудно е да се оценят емоциите и да се реагира съпричастно по имейл. Организирайте лична или видео среща, за да се свържете с отдалечените служители.

Експертите дават и няколко съвета за успех в областта на емпатията.

Изпълнителни директори трябва да показват на служителите, че гласът им се чува, като разпространяват често актуализации за това какво правят те, какво трябва да подобрят в представянето си и защо.

Ръководителите на отдели пък трябва да положат усилия да изградят връзка със служителите. Добър подход е организирането на виртуални сесии за въпроси и отговори, като служителите предварително изпращат питанията си.

Лидерите на екипи, от своя страна, трябва редовно да се срещат с членовете на своя екип на индивидуална основа, за да съберат обратна връзка и да разберат как се чувстват те. Едновременно с това те трябва да се съсредоточат върху това, което казват подчинените им, вместо да мислят предварително как ще отговорят.

2. Приемете промяната.

Най-добрите лидери не се задоволяват с това да стоят на едно място. Те знаят, че професионалният свят се развива бързо, и насърчават служителите си да възприемат мисленето за постоянно усъвършенстване и иновации.

Това важи с особена сила, когато става въпрос за технологии. Лидерите, които инвестират в усвояването на нови технологии, се отличават с напредничаво мислене, което улеснява привличането и задържането на големи таланти.

„Служителите, които ежедневно взаимодействат с клиенти или инструменти, знаят какво работи и какво не. Направете така, че те да могат лесно да споделят обратна връзка или да предлагат решения, и винаги отчитайте успешните предложения“, акцентират от Business LinkedIn.

Бизнес лидерите също така трябва да насърчават експериментирането и да избягват да подкрепят наложеното статукво, като поемат пресметнати рискове и насърчават служителите да правят същото. Те трябва да дават ясни указания за това как и кога служителите могат да действат самостоятелно и да бъдат снизходителни към неуспеха.

Висшите ръководители е нужно да обръщат внимание на данните от проучванията на служителите и да ги използват за вземане на решения, които оказват влияние както върху тях, така и върху клиентите на компанията.

3. Бъдете ментор.

Дори най-успешните лидери признават, че не могат да ръководят вечно, а за да бъде един лидер ефективен, трябва да мисли в дългосрочен план. Силните лидери наставляват и помагат за развитието на кариерата на членовете на своя екип, тъй като това им показва, че както компанията, така и нейните лидери инвестират в тяхното бъдеще. А инвестирайки в развитието на служителите, задържането на таланти в компанията е по-лесно и се запазват институционалните знания.

„Предварително преценете какви умения и знания са необходими за поддържане на организацията в бъдеще, така че когато наемате служители, по-бързо да се ориентирате към подходящия кандидат. Освен това дайте приоритет на професионалното развитие. Помогнете на служителите да планират кариерния си път и им дайте възможност да преминат към следващата стъпка, като им осигурите подкрепа за това. Независимо дали става въпрос за структурирана програма за обучение или неформално наставничество, всяка възможност е шанс за тях да се развиват“, изброяват експертите.

Друг важен момент в това отношение е създаването на среда за наставничество между различните поколения служители.

4. Приветствайте различните мнения.

Консенсусът не е непременно признак за хармонично работно място. Често най-здравите компании са тези, в които служителите се чувстват комфортно да изразяват мнението си. Най-добрите лидери не се опитват да елиминират различното мнение - те се фокусират върху използването му за идентифициране на по-добри начини на работа. Като приканват служителите да споделят мнението си, без да се притесняват от наказания или да се срамуват, лидерите могат да уловят потенциалните проблеми, преди те да са се разраснали.

Търсенето на второ мнение също е много важно.

„Укрепете идеите и инициативите си, като провеждате брейнсторминг сесии със служителите, за да се възползвате от възможно най-широкия спектър от мнения. Това гарантира, че отчитате всички „слепи точки“, съветват от Business LinkedIn.

Политиката на отворена комуникация е от особено значение. Някои служители може да се чувстват по-неудобно при комуникация лице в лице, но успешният лидер трябва да увери всички, че могат да се свържат с него и по други начини, например чрез електронна поща.

Не на последно място, често ръководителите смятат, че тяхната репутация е тясно свързана с резултатите на организацията. Това може да направи обратната връзка по-трудна за приемане. Затова, за да бъде успешен един лидер, трябва да помни, че всъщност обратната връзка не се касае до неговат личност, а помага за по-доброто функциониране на организацията.

„Изслушвайте обратната връзка неутрално и избягвайте желанието да прекъсвате. Ако смятате, че даден служител е изразил несъгласието си по непродуктивен или неуважителен начин, обяснете му това насаме, защото в противен случай може неволно да обезкуражите другите да споделят гледните си точки“, посочват експертите.

5. Насърчавайте наемането на служители в различна възраст.

Днес четири поколения съставляват основната част от работната сила. Но предразсъдъците и дискриминацията в работната сила въз основа на възрастта на човека все още е нещо съвсем реално. Силните лидери осъзнават, че всяко поколение може да внесе уникални прозрения и силни страни във всяка една роля. Чрез наличието на представители на различни възрастови групи една организация става по-комплексна, балансирайки опита със свежия талант.

„Загърбете предположенията. Поколенческите стереотипи могат да ви накарат да пренебрегнете големи таланти и да оставите неизползвани знания. Служителите могат да ви изненадат. Най-младите може да са най-емоционално зрели, а най-възрастните - най-иновативни. Но служителите не могат да се възползват от мъдростта на другите, ако никога не си взаимодействат. Провеждайте повече разговори със служители извън вашата сфера и насърчавайте хората от всички възрасти да се опознават“, съветват от Business LinkedIn.

За целта висшите ръководители трябва да създадат среда на взаимни менторства, при които по-възрастните служители се срещат с по-млади, за да бъдат в крак с цифровите умения и тенденциите на при различните поколения.

Ръководители на отдели пък трябва да заложат на групови обучения, които включват представители на различни поколения.

Тийм лидерите, от своя страна, трябва да проявяват уважение към всички служители, независимо от тяхната възраст, когато възникнат някакви проблеми в екипа. В повечето случаи членовете на екипа ще последват този пример.