Федералният резерв на САЩ запази лихвените проценти непроменени, продължавайки борбата с инфлацията.

В очакван ход Централната банка запази основния си краткосрочен лихвен процент в целевия диапазон между 5,25% и 5%.

Лихвеният процент е на това ниво от юли 2023 г., когато Фед за последен път го повиши и изведе диапазона до най-високото му ниво от повече от две десетилетия, отбелязва CNBC.

В изявлениет след заседанието си Фед отбеляза "липсата на по-нататъшен напредък" в намаляването на инфлацията до целевото равнище от 2%.

"Комитетът не очаква, че ще бъде уместно да намали целевия диапазон, докато не придобие по-голяма увереност, че инфлацията се движи устойчиво към 2%", се казва в изявлението, повтарящо формулировката, използвана след заседанията през януари и март.

В изявлението не са направени съществени промени, като икономическият растеж е характеризиран като "стабилен" в условията на "силно" нарастване на заетостта и "ниска" безработица.

Относно баланса, институцията заяви, че от юни ще забави темпото, с което позволява на постъпленията от облигации да се изтеглят, без да се реинвестират.

В рамките на програма, започнала през юни 2022 г. и наречена "количествено затягане", Фед позволяваше всеки месец да се оттеглят до 95 млрд. долара постъпления от падежиращи съкровищни и ипотечни ценни книжа, припомня CNBC.

В резултат на този процес балансът на централната банка се понижи до около 7,4 трлн. долара, или с 1,5 трлн. долара по-малко от пика му около средата на 2022 г.

Съгласно новия план Фед ще намали месечния лимит на съкровищните облигации от 60 млрд. долара на 25 млрд. долара. По този начин годишното намаление на притежаваните активи ще възлезе на 300 млрд. долара в сравнение със 720 млрд. долара от началото на програмата през юни 2022 г.

Фед използва лихвените проценти, за да контролира паричните потоци, като целта е по-високите лихвени проценти да намалят търсенето и по този начин да спомогнат за понижаване на цените.

Въпреки това потребителите в САЩ продължиха да харчат, увеличавайки кредитната си задлъжнялост и намалявайки равнището на спестяванията, тъй като упорито високите цени разяждат финансите на домакинствата.

Джером Пауъл неведнъж е посочвал пагубното въздействие на инфлацията, особено за хората с по-ниски доходи.

Макар че повишението на цените е доста по-ниско от пика в средата на 2022 г., повечето данни през 2024 г. показват, че инфлацията се задържа значително над целта на Фед от 2%.

Основният измерител показва, че инфлацията се движи на ниво от 2,7% годишно - 2,8% при изключване на храните и енергията в критичния основен показател, на който Фед обръща особено внимание като сигнал за дългосрочните тенденции.

Същевременно, през първото тримесечие Брутният вътрешен продукт нарасна с по-малко от очакваното темпо от 1,6% на годишна база, което породи опасения за потенциална стагфлация при висока инфлация и бавен растеж.

Индексът на разходите за труд на Министерството на труда отбеляза най-голямото си тримесечно повишение от една година, което предизвика пореден трус на финансовите пазари. Ако в началото на годината пазарите очакваха поне шест намаления на лихвените проценти, които трябваше да започнат през март, сега те са само за едно и то вероятно към края на годината.

Финансистите от Фед демонстрираха единодушие в призивите за търпение при облекчаване на паричната политика, тъй като очакват потвърждение, че инфлацията се движи обратно към целта.

Президентът на Фед в Атланта Рафаел Бостик беше първият, който изрично заяви, че очаква само едно понижение на лихвения процент тази година, вероятно през четвъртото тримесечие, допълва CNBC.