Производителите на природен газ планират значителен скок в търсенето през следващото десетилетие, тъй като изкуственият интелект води до рязко увеличаване на потреблението на електроенергия, което възобновяемите енергийни източници може да се затруднят да покрият сами.

Според анализ на Wells Fargo, публикуван през април, след десетилетие на равномерен ръст на потреблението на електроенергия в САЩ, до 2030 г. се очаква търсенето да нарасне с до 20%. Енергийните компании се стремят към бързо осигуряване на мощности, тъй като възходът на изкуствения интелект съвпада с разрастването на местното производство на полупроводници и батерии, както и с електрификацията на автомобилния парк на страната.

Само центровете за данни с AI се очаква да увеличат търсенето на електроенергия в САЩ с около 323 тераватчаса до 2030 г., според Wells Fargo. Прогнозното търсене на електроенергия само от AI е седем пъти по-голямо от настоящото годишно потребление на електроенергия в Ню Йорк от 48 тераватчаса. Goldman Sachs пък прогнозира, че до края на десетилетието центровете за данни ще представляват 8% от общото потребление на електроенергия в САЩ.

Скокът в търсенето на електроенергия представлява предизвикателство за Amazon, Google, Microsoft и Meta. Технологичните компании са поели ангажимент да захранват своите центрове за данни с възобновяеми енергийни източници, за да намалят въглеродните емисии. Но само слънчевата и вятърната енергия може да се окажат недостатъчни за покриване на електрическия товар, тъй като зависят от променливото време, се посочва в бележка от април на консултантската компания Rystad Energy.

Според Rystad нарастващото потребление на електроенергия ще изисква енергиен източник, който може да се справи с проблема и да посрещне нарастващото търсене в условия, в които възобновяемите енергийни източници не произвеждат достатъчно. И газовата индустрия залага на това, че именно природният газ ще бъде предпочитаният избор.

Цени на природния газ от началото на годината

„Този тип нужди показват, че акцентът върху възобновяемите енергийни източници като единствен източник на енергия е фатално погрешен по отношение на удовлетворяването на реалните нужди на пазара“, коментира Ричард Киндер, изпълнителен председател на оператора на газопроводи Kinder Morgan, цитиран от CNBC. „Основното предназначение на тези центрове за данни са иновативните технологии и вярвам, че те започват да осъзнават ролята, която трябва да играят природният газ и ядрената енергия“.

Kinder Morgan е най-големият оператор на газопроводи в САЩ с 40% пазарен дял.

Според доклад на Goldman Sachs, публикуван през април, природният газ се очаква да осигури 60% от ръста на търсенето на електроенергия от центровете за изкуствен интелект и центровете за данни, докато възобновяемите енергийни източници - останалите 40%. Търсенето на газ може да се увеличи с 3 млрд. кубически метра на ден до 2030 г., според Wells Fargo. Това би представлявало 28% ръст в сравнение с 10-те милиарда кубически метра на ден, които понастоящем се потребяват за производство на електроенергия в САЩ, и 10% увеличение в сравнение с общото потребление на газ в страната от 30 милиарда кубически метра на ден.

„Ето защо хората стават все по-оптимистично настроени към газа“, посочва и Роджър Рийд, анализатор на капиталовите пазари и един от авторите на анализа на Wells Fargo. „Това са доста високи темпове на растеж за една стока.“

Прогнозите за търсенето обаче се различават, тъй като анализаторите тепърва започват да събират информация за значението на центровете за данни за природния газ. Goldman очаква увеличение на търсенето на газ с 1 млрд. кубически метра на ден, докато базираната в Хюстън инвестиционна банка Tudor, Pickering, Holt & Co. вижда базов сценарий от 823 млн. кубически метра и засилен сценарий от 2,6 млрд. кубически метра на ден.

Задвижване на бума в Югоизтока

Енергийните компании ще се нуждаят от енергия, която е надеждна, достъпна и може да се използва бързо, за да се отговори на нарастващото търсене, посочва Тоби Райс, главен изпълнителен директор на EQT Corp., най-големият производител на природен газ в САЩ.

„Скоростта на пускане на пазара е от значение“, коментира Райс в края на април пред CNBC. „Това ще бъде още един фактор за разграничаване на EQT и природния газ, който ще заеме много голяма част от този пазарен дял.“

EQT е позиционирана да се превърне в „ключов фактор за изграждането на центрове за данни“ в Югоизтока, казва Райс пред анализатори по време на разговора за приходите на компанията през април.

Югоизточната част на САЩ е най-горещият пазар на центрове за данни в света, а Северна Вирджиния е в разгара на бума, тъй като там се намират повече центрове за данни, отколкото на следващите пет най-големи пазара в САЩ, взети заедно. Около 70% от световния интернет трафик преминава ежедневно през региона.

Енергийната компания Dominion Energy прогнозира, че търсенето от страна на центровете за данни в Северна Вирджиния ще се увеличи повече от два пъти - от 3,3 гигавата през 2023 г. до 7 гигавата през 2030 г.

Друга компания от този регион - Georgia Power, вижда ръст на продажбите на електроенергия на дребно от 9% до 2028 г., като 80% от търсенето ще идва от центровете за данни, разкрива главният изпълнителен директор на нейната компания-майка - Southern Company - Кристофър Уомак.

„Икономическият растеж, електрификацията, ускореното разрастване на центровете за данни водят до най-значителния ръст на търсенето в историята на нашата компания и не показват признаци на намаляване“, посочва и главният изпълнителен директор на Dominion Робърт Блу по време на срещата с инвеститорите на компанията през март.

Нарастващото търсене на електроенергия в югоизточната част на САЩ е на прага на активите на EQT в Апалачийския басейн, разкрива Райс по време на последния отчет за приходите на компанията. Извеждането от експлоатация на въглищни електроцентрали и засилващите се нужди на центровете за данни може да доведе до ново търсене на природен газ в задния двор на EQT от 1,8 млрд. кубически метра дневно до 2030 г., посочва главният изпълнителен директор.

EQT наскоро закупи собственика на тръбопровода Mountain Valley Pipeline, който свързва огромните запаси от природен газ, които EQT експлоатира и разработва в Апалачийския басейн, с Южна Вирджиния. EQT е единственият производител, който може да получи достъп до растящия пазар на центрове за данни чрез тръбопровода, казва Джереми Кноп, главен финансов директор на компанията.

„Мисля, че сме в уникална позиция в този смисъл“, добавя Кноп, а Райс - че югоизточната част на страната ще се превърне в още по-привлекателен пазар на природен газ, отколкото крайбрежието на Мексиканския залив по-късно през десетилетието. EQT планира да разшири капацитета на тръбопровода Mountain Valley Pipeline от 610 млрд. кубически метра до 760 млн. кубически метра на ден. Очаква се тръбопроводът да започне да функционира през юни.

Този бум на търсенето на електроенергия може да помогне за извеждане на цените на природния газ в САЩ от застоя. Те се понижиха с повече от 30% през първото тримесечие на 2024 г. заради силното производство, по-ниското търсене заради меката зима и историческите нива на запасите в страната. Според Wells Fargo до 2030 г. цените могат да достигнат средно 3,50 долара за 300 кубически метра, което е с 46% повече от средната цена за 2024 г.

Опасения за надеждността на мрежата

В своя план за ресурсите за 2023 г. Dominion излага сценарии, които биха добавили от 0,9 до 9,3 гигавата нови мощности за природен газ през следващите 25 години. Електроснабдителното дружество посочва, че газовите турбини ще бъдат от решаващо значение за запълване на празнините, когато производството на енергия от възобновяеми източници като слънцето и вятъра намалее. Турбините ще бъдат с двойно предназначение и ще могат да използват чист водород в определен момент.

„Изграждаме много възобновяеми енергийни източници, което всички наши клиенти търсят, но трябва да сме сигурни, че можем да управляваме системата надеждно“, казва Блу пред анализатори по време на разговора за приходите на Dominion в четвъртък.

Възобновяемите енергийни източници ще играят важна роля в задоволяването на търсенето, но те са изправени пред предизвикателства, които правят газа привлекателен поне до 2030 г., акцентира Рийд от Wells Fargo, като добавя, че много от тях ще бъдат инсталирани в райони, които не са в непосредствена близост до центровете за данни, а изграждането на електропроводи за транспортиране на ресурсите до областите с високо търсене ще отнеме време.

Друго ограничение пред възобновяемите енергийни източници в момента е, че наличната към днешна дата технология за батерии не е достатъчно ефективна, за да захранва центровете за данни 24 часа в денонощието, посочва на свой ред Зак Ван Еверен, директор проучвания в инвестиционната компания Tudor, Pickering, Holt & Co.

Ядрената енергия е потенциална алтернатива на природния газ и има предимството да осигурява енергия без въглеродни емисии, но според Wells Fargo новите усъвършенствани технологии, които съкращават обикновено дългите срокове за изпълнение на проектите, вероятно ще имат значимо въздействие едва след десетилетие.

Ричард Киндер, изпълнителен председател на оператора на тръбопроводи Kinder Morgan, пък смята, че в обозримо бъдеще няма да бъдат пуснати в експлоатация значителни количества нови ядрени мощности, а изграждането на електропроводи за свързване на отдалечени възобновяеми енергийни източници към мрежата ще отнеме години. Това означава, че природният газ трябва да играе важна роля през следващите години.

„Мисля, че приемането на тази хипотеза ще стане още по-ясно с нарастването на търсенето на електроенергия през следващите месеци и години и това ще бъде още един значителен двигател на растежа на търсенето на природен газ, който ще бъде от полза за всички нас в сектора за добив“, категоричен е Киндер.

Въздействие върху околната среда

Всяко разширяване на използването на природен газ за задоволяване на енергийното търсене в САЩ вероятно ще срещне съпротива от страна на екологичните групи, които искат изкопаемите горива да бъдат изоставени възможно най-скоро.

Goldman Sachs прогнозира, че въглеродните емисии от центровете за данни могат да се увеличат повече от два пъти до 2030 г. до около 220 млн. тона, или 0,6% от световните енергийни емисии, ако се приеме, че природният газ ще осигурява по-голямата част от енергията.

Във Вирджиния е постановено всички централи, които отделят въглеродни емисии, да преустановят работата си до 2045 г. В своя план за ресурсите Dominion предупреждава, че датата на поетапно спиране на производството потенциално може да доведе до проблеми с надеждността на системата и енергийната независимост, тъй като компанията ще разчита на закупуване на капацитет отвъд границите на щата, за да отговори на търсенето.

Главният изпълнителен директор на Duke Energy Лин Гуд коментира, че природният газ „може да бъде трудна тема“, но той е отговорен за 45% от намалението на емисиите на енергийната компания от 2005 г. насам, тъй като по-мръсните въглищни централи са били заменени с газови. Гуд акцентира, че търсенето на електроенергия в Северна Каролина нараства с темпове, които не са наблюдавани от 80-те и 90-те години на миналия век.

„Когато гледаме към следващите години, опитвайки се да намерим начин да разширим системата, за да се справим с този растеж, мисля, че природният газ може да играе важна роля“, категорична е Гуд по време на Глобалната енергийна среща на върха в Ню Йорк през април.

Главният изпълнителен директор смята, че природният газ е необходим като „мостово гориво“, докато не бъдат пуснати в действие по-напреднали технологии.