Много от вас са били в подобна ситуация. Споделяте по време на среща идея, която по една или друга причина остава нечута, или пък има нещо по-важно за обсъждане, а по-късно на същата или друга среща колега я повтаря и получава признание за това? Някои хора го правят умишлено, други просто повтарят това, което са чули, защото им е харесало. И двата типа обаче пропускат частта, в която е редно да цитират своя източник, пише за Fast Company Хана Смит, консултант по трансформация на работното място.

Отстоявайте себе си и идеите си

Авторката споделя, че горната ситуация ѝ се е случвала често, особено когато е била по-млада. За да избегнете повторението на този модел, тя съветва да провеждате откровени разговори с хората, които споделят вашите идеи като свои, давайки конкретен пример за комуникация:

„Имаше няколко случая, когато бяхме на срещи заедно и ти повтори моя идея. Не вярвам, че си го направил умишлено, но излезе така, че това е твоя идея. В бъдеще ще съм благодарен, ако посочваш източника на идеите, които слагаш на масата, или пък уточняваш, че си съгласен с тях и ти е хрумнало как може да се надгради това, което друг вече е споделил. Гарантирам, че ще правя същото, за да може да се подкрепяме един друг.“

Ако кражбата на идеи идва от страна на по-високопоставен колега, говорете с вашия мениджър за повтарящото се поведение, дайте му конкретни примери и попитайте как препоръчва да се справите с подобна тенденция. Така той може да адресира проблема директно или да предостави най-добрите съвети за справяне в зависимост от това кой с каква динамика е замесен.

Въпреки това, да прехвърлите върху някой друг тежестта да се справи с такова поведение може да породи негодувание и да доведе до култура на войни, която задушава споделянето на идеи. По-здравословно е проактивно да се създава култура на разпространение на идеи.

Работете заедно

През 2016 г. Джулиет Ейлперин пише статия във Washington Post за начина, по който жените в администрацията на Барак Обама са се насърчавали една друга чрез стратегия, наречена „amplification“ (от англ. - увеличаване, допълнение, разпространение). Когато една жена предлагала идея, на която никой не обръщал внимание, друга жена я повтаряла, отдавайки заслугата на колегата си. След като споделя този подход в доклад в средата на септември, жените във Вашингтон и в други общности в САЩ започват да го практикуват масово.

Според Хана Смит това е пример за силата на сътрудничеството да стимулира споделянето на идеи, давайки на членовете на екипа сигурност и увереност.

Обратното – липсата на признание, когато някой споделя идея, е деморализиращо и може да го накара да се поколебае да говори следващия път.

Ето защо не спирайте да градите културата на споделяне на идеи, като винаги цитирате техните автори. Това не подкопава вашия авторитет,  подобрява го, защото демонстрира, че сте едновременно информирани, уверени и уважавате колегите си, казва Хана Смит, според която истински уверените хора не само получават, но дават и споделят заслуги.