Противно на схващането, че възстановяването от някои психични заболявания е невъзможно, изследванията показват, че много хора могат да оздравеят напълно и да водят пълноценен живот.

"В обществото има много негативни стереотипи, че щом хората получат нещо като депресия или други психични състояния, не могат да се възстановят от тях", казва пред Euronews Андрю Девендорф, клиничен психолог и изследовател в Университета на Южна Флорида.

"Съществува този стереотип, че възстановяването от психични проблеми е невъзможно, а това не е вярно според данните, които откриваме, а също и според проучванията, които правим", допълва той.

Разбиране на възстановяването след психични заболявания

В психиатрията психичното заболяване се разпознава чрез симптомите, които човек проявява, така че възстановяването също е тясно свързано с тези симптоми.

"Тези състояния се определят по определени критерии от симптоми и за определен период от време, и когато хората вече нямат симптоми, тогава се считат за излекувани", обяснява психологът.

Той обаче подчертава, че макар липсата на симптоми да е критерий за възстановяване, истинската цел трябва да е да се развиваме и да надхвърлим безсимптомността.

Например, за да се счита за възстановен след депресия, индивидът трябва да покаже високи нива на благополучие, които включват поддържане на положителни лични взаимоотношения, способност да изпитва радост и удоволствие, и поддържане на оптимален живот като цяло.

Въпреки че пътят към възстановяване може да се различава в зависимост от конкретното психично състояние, основните цели са сходни.

Д-р Есме Фулър-Томсън, водещ автор на изследване на възстановяването от биполярно разстройство от Университета в Торонто, Канада, описва пътя към пълното възстановяване по тристепенна скала.

Първото ниво включва липса на биполярни симптоми в продължение на поне една година, а след това човек трябва да е свободен от всички психични заболявания, включително и от проблеми със зависимостта от вещества.

Най-високото ниво, наречено "оптимално психично здраве", изисква често да се проявяват нива на щастие и удовлетвореност от живота, които позволяват на човека да се развива.

Повторна поява

В случая с депресията Девендорф обяснява, че след като човек не е проявявал симптоми в продължение на осем седмици, се смята, че се е възстановил от депресията или поне от този епизод от нея, но може да има потенциална възможност за рецидив. "Ако те имат нова поява на депресия, това е рецидив или нов епизод", казва той.

Макар че въз основа на големи популационни проучвания около 40 до 60% от хората с депресия имат повече от един депресивен епизод през живота си, това не е съвсем лоша новина.

От друга гледна точка тези цифри означават, че около половината от тях може да имат само един епизод на депресия. "Тази част от хората, които също нямат епизод на депресия, в нашите изследвания откриваме, че около 20% ще отговарят на критериите за блгосъстояние", допълва психологът.

Данните дават надежда и за широк кръг други психични състояния.

Фулър-Томсън споменава, че според проучванията процентът на възстановяване е значително по-висок сред хора с генерализирано тревожно разстройство, като 72% от тях са в ремисия.

Също така в случаите на биполярно разстройство неотдавнашното проучване, на което тя е съавтор, установява, че един на всеки четирима души с това състояние успява да постигне пълно психично здраве, а 43% са освободени от всички симптоми.

Какво помага за възстановяване

Пътят към възстановяването при психични разстройства започва с лечение, което може да бъде различно и да включва различни варианти - от психотерапия до медикаменти или комбинация от двете.

Ранното разпознаване също играе важна роля за увеличаване на шансовете за дългосрочно възстановяване.

"Хората, които изминават по-дълъг период от време, преди да потърсят лечение за депресия, ще се справят по-зле в дългосрочен план", казва Девендорф.

Според Фулър-Томсън е установено, че хората, които използват религията или духовността като механизми за справяне, се възстановяват по-ефективно.

Освен това тя подчерта значението на наличието на силна система за социална подкрепа и доверени приятели, на които те могат да се доверят.

Въпреки това, някои фактори могат да възпрепятстват процеса на възстановяване.

Сред тях са страданието от хронична болка и лошото качество на съня, които оказват влияние както върху настроението, така и върху функционалността, което затруднява цялостното подобряване на състоянието на хората.

Все пак Фулър-Томсън подчертава, че има надежда значителен брой хора с психични проблеми не само да се възстановят, но и да се развиват в живота си.

"Изводът е, че голяма част от хората със сериозни психични заболявания се възстановяват, но не само до липса на симптоми, а и до оптимален живот – щастие и удовлетворение от живота, топли и подкрепящи взаимоотношения", допълва ученият.